Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA, rafinérie 21.5.2018, 13:09
Zahájeno flérování z důvodu postupného najíždění výrobních jednotek po zarážce. Doba trvání události:
do 25.05. 2018

Unipetrol RPA, rafinérie 15.5.2018
V současné době probíhá po téměř dvouměsíční odstávce kralupské rafinerie opětovné najíždění zařízení do provozu. Bohužel tento proces může být nárazově doprovázen pachovými efekty či zvýšeným flérováním. Uvádění zařízení do provozu je prováděno v souladu s provozním řádem. Za všechny nežádoucí efekty se omlouváme. Děkujeme za trpělivost a porozumění.

MERO ČR, a. s. 3.4.2018
Dnes byla zahájena inspekce ropné nádrže H07 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Před vlastní inspekcí nádrže proběhne čištění, během kterého se mohou, v závislosti na klimatických podmínkách, uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. Proces čištění nádrže potrvá do 30. června 2018 s tím, že problematická fáze, kdy může být zápach detekován, proběhne zhruba v období od 9. – 30. dubna 2018. Stejně jako v předchozích letech aplikujeme moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby dopad na okolí byl minimální.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy

25. ledna 2017

staniceMnoho občanů se zajímá o to, zda má ekologické centrum k dispozici přehled o měření škodlivin v ovzduší z měřící stanice automatizovaného imisního monitoringu (AIM) v Kralupech nad Vltavou – Lobečku. Připravili jsme proto informaci, ve které chceme tuto problematiku stručně shrnout.

Majitelem a provozovatelem měřící stanice imisního monitoringu v Kralupech nad Vltavou – Lobečku je Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ). Stanice měří znečištění ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10 a PM2,5 a množství 6 základních těžkých kovů a dále sumu 12 základních PAH (polyaromatických uhlovodíků). Naměřená data bohužel nejsou zatím dostupná ani veřejnosti, ani nám, ekologickému centru.

Měřicí stanice AIM Kralupy byla instalována na pozemky města v areálu víceúčelového hřiště u zimního stadionu na podzim roku 2015. Do konce roku 2015 probíhalo instalování přístrojů a jejich zkušební provoz. Původní příslib od ZÚ zněl, že naměřená data z kralupské stanice budou k dispozici ekologickému centru, městskému úřadu i veřejnosti od začátku roku 2016. Tento termín se ze strany ZÚ však neustále posunuje.

staniceZdravotní ústav musí dořešit předávání dat přesně v té podobě, v jaké je požaduje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jakmile se toto podaří vyřešit, data z kralupské měřící stanice se objeví zároveň v Informačním systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaném ČHMÚ a na webových stránkách ekocentra bude zobrazen grafický vývoj koncentrací škodlivin v ovzduší za posledních 24 hodin, tak jako z ostatních stanic Středočeského kraje – viz odkaz: http://www.eckralupy.cz/ovzdusi.php

Na poslední pracovní schůzce vedoucí ECK Ing. Vágnerové se zástupci Zdravotního ústavu, která se uskutečnila dne 18. 1. 2017, bylo sděleno, že přenos dat z kralupské měřící stanice do ISKO ČHMÚ musí být dořešen do června letošního roku.

Doufáme tedy, že od července 2017 již budeme mít naměřená data také k dispozici. Bohužel Město Kralupy nad Vltavou ani ekocentrum nemají v tomto případě žádnou pravomoc nebo možnost tento termín nějak uspíšit, musíme vyčkat, až ZÚ dořeší problémy s přenosem dat a začne je poskytovat veřejnosti.

Až bude mít Ekologické centrum Kralupy naměřená data k dispozici, bude zájemcům rozesílat elektronickou poštou tabulku aktuální imisní situace v Kralupech se zhodnocením kvality ovzduší každý všední den ráno. Tabulku imisní situace rozesíláme již nyní, ale k dispozici máme pouze data naměřená okolními stanicemi (Praha, Kladno, Mladá Boleslav). Data z kralupské stanice samozřejmě upřesní údaje o kvalitě zdejšího ovzduší a poskytnou nám přesnější přehled. Zájemci o zasílání elektronické tabulky imisní situace se mohou hlásit už nyní na Zeleném telefonu 800 100 584 nebo na e-mailu: ekoporadna(zavináč)eckralupy(tečka)cz.

Výroční zpráva za rok 2015
Článek z 11. ledna 2016
Článek z 10. října 2016
EkoZpravodaj č 4/2016 str. 7

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n./Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf