Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy

25. ledna 2017

staniceMnoho občanů se zajímá o to, zda má ekologické centrum k dispozici přehled o měření škodlivin v ovzduší z měřící stanice automatizovaného imisního monitoringu (AIM) v Kralupech nad Vltavou – Lobečku. Připravili jsme proto informaci, ve které chceme tuto problematiku stručně shrnout.

Majitelem a provozovatelem měřící stanice imisního monitoringu v Kralupech nad Vltavou – Lobečku je Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ). Stanice měří znečištění ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10 a PM2,5 a množství 6 základních těžkých kovů a dále sumu 12 základních PAH (polyaromatických uhlovodíků). Naměřená data bohužel nejsou zatím dostupná ani veřejnosti, ani nám, ekologickému centru.

Měřicí stanice AIM Kralupy byla instalována na pozemky města v areálu víceúčelového hřiště u zimního stadionu na podzim roku 2015. Do konce roku 2015 probíhalo instalování přístrojů a jejich zkušební provoz. Původní příslib od ZÚ zněl, že naměřená data z kralupské stanice budou k dispozici ekologickému centru, městskému úřadu i veřejnosti od začátku roku 2016. Tento termín se ze strany ZÚ však neustále posunuje.

staniceZdravotní ústav musí dořešit předávání dat přesně v té podobě, v jaké je požaduje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jakmile se toto podaří vyřešit, data z kralupské měřící stanice se objeví zároveň v Informačním systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaném ČHMÚ a na webových stránkách ekocentra bude zobrazen grafický vývoj koncentrací škodlivin v ovzduší za posledních 24 hodin, tak jako z ostatních stanic Středočeského kraje – viz odkaz: http://www.eckralupy.cz/ovzdusi.php

Na poslední pracovní schůzce vedoucí ECK Ing. Vágnerové se zástupci Zdravotního ústavu, která se uskutečnila dne 18. 1. 2017, bylo sděleno, že přenos dat z kralupské měřící stanice do ISKO ČHMÚ musí být dořešen do června letošního roku.

Doufáme tedy, že od července 2017 již budeme mít naměřená data také k dispozici. Bohužel Město Kralupy nad Vltavou ani ekocentrum nemají v tomto případě žádnou pravomoc nebo možnost tento termín nějak uspíšit, musíme vyčkat, až ZÚ dořeší problémy s přenosem dat a začne je poskytovat veřejnosti.

Až bude mít Ekologické centrum Kralupy naměřená data k dispozici, bude zájemcům rozesílat elektronickou poštou tabulku aktuální imisní situace v Kralupech se zhodnocením kvality ovzduší každý všední den ráno. Tabulku imisní situace rozesíláme již nyní, ale k dispozici máme pouze data naměřená okolními stanicemi (Praha, Kladno, Mladá Boleslav). Data z kralupské stanice samozřejmě upřesní údaje o kvalitě zdejšího ovzduší a poskytnou nám přesnější přehled. Zájemci o zasílání elektronické tabulky imisní situace se mohou hlásit už nyní na Zeleném telefonu 800 100 584 nebo na e-mailu: ekoporadna(zavináč)eckralupy(tečka)cz.

Výroční zpráva za rok 2015
Článek z 11. ledna 2016
Článek z 10. října 2016
EkoZpravodaj č 4/2016 str. 7

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n./Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf