Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

MERO ČR, a. s. 3.4.2018
Dnes byla zahájena inspekce ropné nádrže H07 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Před vlastní inspekcí nádrže proběhne čištění, během kterého se mohou, v závislosti na klimatických podmínkách, uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. Proces čištění nádrže potrvá do 30. června 2018 s tím, že problematická fáze, kdy může být zápach detekován, proběhne zhruba v období od 9. – 30. dubna 2018. Stejně jako v předchozích letech aplikujeme moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby dopad na okolí byl minimální.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ekobesedy pro kralupskou veřejnost

17. května 2018

ekobesedyEkologické centrum Kralupy nad Vltavou uspořádalo v polovině měsíce května dvě besedy z letošního cyklu vzdělávacích akcí pro veřejnost, pořádané za podpory společnosti MERO ČR, a.s. První beseda se uskutečnila ve Farním Charitním domě a druhá proběhla v Domu s pečovatelskou službou, kde se schází členové klubu důchodců z Kralup nad Vltavou a obyvatelé DPS.

ekobesedyV pondělí 14. 5. v odpoledních hodinách lektorky ekocentra navštívily Farní Charitní dům v Sokolské ulici, aby zde pobesedovaly s jeho obyvateli o odpadech. Podrobně v něm popsaly druhy odpadů, nakládání s nimi, jejich třídění a následnou recyklaci. Účastníci besedy se dozvěděli o tom, jaké bylo nakládání s odpady v minulosti a jak je nutné nakládat s odpady v dnešní době, z hlediska udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Přítomní získali přehled o tom, jaké možnosti třídění odpadu poskytuje svým občanům město Kralupy nad Vltavou i další způsoby ekologické likvidace různých druhů odpadů z našich domácností. Se zájmem si vyslechli informace a sledovali krátké filmy o dnešních způsobech recyklace odpadního skla a papíru a o výrobcích z recyklátů. Ten, kdo správně odpověděl na kontrolní otázku lektorek, dostal odměnu. Semináře se zúčastnilo přibližně 15 dospělých a 15 mladších posluchačů.

ekobesedy Druhá beseda se konala ve středu 16. 5. v prostorách jídelny Domu s pečovatelskou službou na sídlišti Cukrovar. Lektorky ekocentra zde pro členy Klubu důchodců z Kralup nad Vltavou a obyvatelé Domu s pečovatelskou službou připravily besedu nazvanou „Ekospotřebitelství“ a zúčastnilo se ho cca 20 seniorů.

ekobesedy Lektorky se věnovaly při výkladu fenoménu nakupování, klamavé reklamě a také akcím v obchodech. Zpestřením semináře bylo poznat rodiny z celého světa a jejich spotřebu jídla za týden. Každý z účastníků měl za úkol rozpoznat, zda se daná rodina stravuje zdravě, kolik jídla nakupuje a také kolik za něj utratí. Dále lektorky vysvětlily pojmy ekologicky šetrný výrobek, bio potraviny a eko označení, ale také regionální potravina, klasa, Fair trade. Součástí besedy byla i malá ochutnávka čokolád s tímto označením. Díky podpoře společnosti MERO ČR, a.s. byla besedy pro všechny zúčastněné zdarma.

Další beseda na téma Životní prostředí na Kralupsku, který bude obohacen o ornitologickou přednášku na téma Pták roku 2018, se uskuteční v jídelně penzionu ve středu 6. 6. 2018 od 13:30 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.

besedy

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECK, pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
12.6.2018 Ekocentrum na Dnech Kralup
11.6.2018 Beseda o přírodě na Kralupsku
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

31.5.2018 Včelařem na rok na zkoušku
17.5.2018 Ekobesedy pro kralupskou veřejnost
15.5.2018 Soutěž - Lípy a jiné významné stromy v Kralupech nad Vltavou
10.5.2018 Plínky, plenky… jde to i bez nich
2.5.2018 Oslavy Dne Země na kralupských školách
2.5.2018 Pozvánka na ekosemináře zdarma

25.4.2018 Labe v Neratovicích plné ryb
23.4.2018 Živá zahrada
17.4.2018 BezObalu
3.4.2018 Ohlédnutí za festivalem EVOLUTION

26.3.2018 Až se skládky naplní
22.3.2018 X. setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje
6.3.2018 Hnojení našich zahrad

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
21.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

26.1.2018 Umíte dobře hospodařit s jídlem?
22.1.2018 Se seminářem o odpadech v MŠ Chvatěruby
16.1.2018 Zdravé jídelny ve školách

leaf