Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

MERO ČR, a. s. 3.4.2018
Dnes byla zahájena inspekce ropné nádrže H07 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Před vlastní inspekcí nádrže proběhne čištění, během kterého se mohou, v závislosti na klimatických podmínkách, uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. Proces čištění nádrže potrvá do 30. června 2018 s tím, že problematická fáze, kdy může být zápach detekován, proběhne zhruba v období od 9. – 30. dubna 2018. Stejně jako v předchozích letech aplikujeme moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby dopad na okolí byl minimální.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Beseda o přírodě na Kralupsku

11. června 2018

besedaEkologické centrum Kralupy nad Vltavou uspořádalo ve středu 6. června 2018 další besedu z letošního cyklu vzdělávacích akcí pro veřejnost, pořádanou za podpory společnosti MERO ČR, a.s. Beseda se uskutečnila v jídelně Domu s pečovatelskou službou na Cukrovaru a zúčastnili se jí členové Klubu seniorů podniku Kaučuk a další zájemci z řad veřejnosti.

Lektorky ekocentra nejdříve účastníkům besedy promítly připravenou prezentaci a pohovořily o přírodních památkách v Kralupech nad Vltavou a okolí, jako je Hostibejk, Minická skála, sprašová rokle v Zeměchách, Kopeč, Hlaváčková stráň, park Veltrusy, Slané louky u Újezdce apod. Účastníci besedy se také zajímali o vzácné druhy rostlin a živočichů, kteří se vyskytují v našem regionu. Lektorky ekocentra byly mile překvapeny, když zjistily, že některé účastnice besedy sledují výskyt chráněných rostlin, jako je hlaváček jarní, lipnice bádenská či okrotice bílá.

beseda Další prostor byl věnován památným stromům, které rostou v Kralupech a okolí. K významným stromům v našem městě se váže také nová soutěž ekocentra v mapování kralupských lip a dalších významných stromů ve městě, ke které byli účastníci besedy přizváni. Senioři se velice zajímají o současný stav životního prostředí v našem městě, ale také o záměry, které by v budoucnu mohly zdejší životní prostředí narušit. Lektorky ekocentra je proto informovaly o pokračování v boji obcí za klidnou oblohu nad Kralupami, o tom, že záměr přestavby plynových kotlů teplárny Tamero na uhelné byl odložen na neurčito i o dalších krocích, směřujících k vybudování dopravního obchvatu Kralup nad Vltavou. V současné době probíhá výkup pozemků pod budoucím obchvatem, pracuje se na projektové dokumentaci, a pokud vše půjde podle plánu, měl by se obchvat začít stavět v roce 2020 až 2021.

Ornitologická přednáška bohužel musela být zrušena pro onemocnění přednášející, a pokud to jen trochu bude možné, uskuteční se v nějakém podzimním termínu. Díky podpoře společnosti MERO ČR, a.s. byla beseda pro všechny zúčastněné zdarma. Další beseda na téma Zelená domácnost proběhne ve studovně kralupské knihovny v říjnu letošního roku.

besedy

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
12.6.2018 Ekocentrum na Dnech Kralup
11.6.2018 Beseda o přírodě na Kralupsku
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

31.5.2018 Včelařem na rok na zkoušku
17.5.2018 Ekobesedy pro kralupskou veřejnost
15.5.2018 Soutěž - Lípy a jiné významné stromy v Kralupech nad Vltavou
10.5.2018 Plínky, plenky… jde to i bez nich
2.5.2018 Oslavy Dne Země na kralupských školách
2.5.2018 Pozvánka na ekosemináře zdarma

25.4.2018 Labe v Neratovicích plné ryb
23.4.2018 Živá zahrada
17.4.2018 BezObalu
3.4.2018 Ohlédnutí za festivalem EVOLUTION

26.3.2018 Až se skládky naplní
22.3.2018 X. setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje
6.3.2018 Hnojení našich zahrad

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
21.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

26.1.2018 Umíte dobře hospodařit s jídlem?
22.1.2018 Se seminářem o odpadech v MŠ Chvatěruby
16.1.2018 Zdravé jídelny ve školách

leaf