Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA, rafinérie 21.5.2018, 13:09
Zahájeno flérování z důvodu postupného najíždění výrobních jednotek po zarážce. Doba trvání události:
do 25.05. 2018

Unipetrol RPA, rafinérie 15.5.2018
V současné době probíhá po téměř dvouměsíční odstávce kralupské rafinerie opětovné najíždění zařízení do provozu. Bohužel tento proces může být nárazově doprovázen pachovými efekty či zvýšeným flérováním. Uvádění zařízení do provozu je prováděno v souladu s provozním řádem. Za všechny nežádoucí efekty se omlouváme. Děkujeme za trpělivost a porozumění.

MERO ČR, a. s. 3.4.2018
Dnes byla zahájena inspekce ropné nádrže H07 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Před vlastní inspekcí nádrže proběhne čištění, během kterého se mohou, v závislosti na klimatických podmínkách, uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. Proces čištění nádrže potrvá do 30. června 2018 s tím, že problematická fáze, kdy může být zápach detekován, proběhne zhruba v období od 9. – 30. dubna 2018. Stejně jako v předchozích letech aplikujeme moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby dopad na okolí byl minimální.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ekocentrum na Dnech Kralup

22. června 2017

Dny KralupEkologické centrum se zapojilo do celoměstských oslav, Dnů Kralup 2017. V pátek 9. června 2017 se dispečerky ekocentra zúčastnily zábavného dne pro školáky, nazvaného Hrátky na koupališti. Program sestavený Domem dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou ve spolupráci se ZŠ Komenského obohatilo ekologické centrum o stanoviště „Stezka naboso“. V malém lesíku na okraji travnaté plochy koupaliště připravily dispečerky ECK chodník z juty, na který naaranžovaly různé nášlapné vrstvy z kamínků, písku, sena, slámy a dalších přírodních materiálů.

Stezka naboso zprostředkovala malým i velkým zájemcům mnohdy vzácný kontakt s přírodou. Chůze naboso je zdravá, obzvláště pro lidi, kteří se pohybují většinou v městském prostředí. Bosá chůze má stimulační efekt, který působí na akupresurní body a mimo jiné podporuje vývoj nožní klenby.

Dny KralupStezku naboso ekocentra Kralupy si přišli vyzkoušet jako školáci a učitelé, tak i další návštěvníci koupaliště. Z jejich reakcí vyplynulo, že nejpříjemnější na stezce byla chůze po písku, seno a sláma. Nejnáročnější byla chůze po borových šiškách, která byla hodně masírovací. Stezku naboso si prohlédl i kralupský starosta Petr Holeček, kterého zaujal návrh ekocentra na vybudování trvalé stezky naboso v některém z kralupských parků.

Pro ty, kteří se zajímali více o činnost ekocentra, byly připraveny letáčky a dispečerky zodpovídaly dotazy týkající se životního prostředí ve městě. Stezka naboso byla k dispozici dětem i dospělým po celý den od 9 do 15 hodin. Masáž chodidel si vyzkoušelo přibližně 200 dětí a 50 dospělých.

Dny KralupDruhý den se dispečerky Ekologického centra Kralupy nad Vltavou (ECK) zúčastnili hlavního programu celoměstských oslav na louce u řeky. Na stanovišti ekocentra byla opět k dispozici stezka naboso, která se i v tento den návštěvníkům líbila. Ve svém stánku ekocentrum prezentovalo několik ukázek ze své činnosti a dále zde bylo stanoviště pro děti „Poznáváme naši přírodu“. Děti měly k dispozici kelímky s lupou, díky nimž mohly pozorovat různé přírodniny a živočichy v mírně zvětšené podobě. Úkolem bylo zakreslit pozorovaný objekt, výkresy pak dispečerky vystavily v ekostánku.

Dny KralupPro starší návštěvníky byly připraveny aktivity „Poznejte naše řeky“, vliv dopravy na kvalitu ovzduší a anketa o životním prostředí ve městě. Na otázku „Co by se mělo v Kralupech nad Vltavou zlepšit z hlediska ochrany životního prostředí?“ odpověděla většina respondentů: dokončit dopravní obchvat, zvýšit čistotu chodníků a parků, kvalita vody v Zákolanském potoce, snížit světelné znečištění, zvýšit množství zeleně v centru. Občané by ve městě uvítali další výsadbu květin a zeleně a také úklidové akce se sběrem odpadků, kterých jsou někteří ochotni se osobně zúčastnit.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECK
Zdroj: http://www.bosaturistika.cz/stezky-pro-bose-nohy-v-cr/Články a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf