Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
26.4.2017, 00:01

Bude použita fléra z důvodu technologického čištění výměníků aminové vypírky na jednotce odsíření plynů z FCC. Doba trvání události: 24 hodin

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
25.4.2017, 00:36

Výpadek pece H01 na výrobně síry od nízké teploty z důvodu nízkého průtok H2S do pece. Doba trvání události: 00:36 - 1:50

UNIPETROL RPA, s.r.o.- SPOLANA a.s.
20.4.2017,

Dnes v dopoledních hodinách bude po ukončení zastávky zahájeno najíždění výrobny kyseliny sírové. Najetí výrobny může být až do 22. 4. 2017 doprovázeno emisemi ze spalování lehkého topného oleje. Jedná se o řádný technologický postup najíždění a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí..

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
21.4.2017, 16:06

Jednotka 2517 byla najeta do normálního provozu po ukončení plánované opravy. Emisní limity nebyly překročeny.

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
16.4.2017, 18:16

V rámci plánované technologické odstávky jednotky 2514 Hydrogenace plynového oleje dojde k postupnému odstavení pecí 2514 H1 a H2. Součástí sjíždění bude flérování na polním hořáku, cca do 30.4.2017.

MERO ČR, a.s.
31. 3. 2017

Dne 4.4.2017 bude zahájeno čištění ropné nádrže H02 na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Hlavní část čištění bude probíhat od 4.4. do 30.4.2017. V tomto termínu je možné očekávat mírnou pachovou stopu vznikající při tomto čištění.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Dny Země se školáky

12. dubna 2017

den zeměEkologické centrum v Kralupech nad Vltavou připravuje u příležitosti svátku Dne Země, který se slaví 22. dubna, zábavně naučné dopoledne pro školáky. Díky finanční podpoře společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. uspořádá ekocentrum v letošním roce dva Dny Země, a to dne 21. dubna 2017 pro ZŠ Václava Havla a dne 28. dubna 2017 pro ZŠ Komenského náměstí v Kralupech nad Vltavou.

den zeměV pátek 21. dubna 2017 se zúčastní oslav Dne Země na školním hřišti ZŠ V. Havla v Kralupech nad Vltavou Lobečku žáci 2., 3., 4. a 6. tříd. Celkově se akce zúčastní přibližně 200 žáků. Dispečerky mají připraveny pro děti zábavně naučné aktivity. Nejprve je však rozdělí do čtyř družstev, která budou postupně obcházet čtyři připravená stanoviště. Na každém stanovišti lektorka s dětmi nejprve pohovoří o daném tématu a poté si děti vyzkouší připravenou hru, soutěž či jinou aktivitu. Připravena jsou stanoviště s úkoly na tato témata: třídění odpadů, poznávání přírodnin, úspory vody a cesta potravin na náš stůl.

V pátek 28. dubna 2017 uspořádají dispečerky Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou za pomoci dvou dispečerek z Ekologického centra Most Den Země pro cca 60 žáků osmých tříd ZŠ Komenského. Zahájení akce proběhne v 8 hodin v Husově parku. Poté ve dvě dispečerky vydají se skupinou žáků na vycházku podél Vltavy, kde budou se žáky na jednotlivých stanovištích besedovat o problematice ochrany životního prostředí, žáci budou plnit úkoly, vztahující se k ekologii a budou blíže poznávat naši přírodu. Druhá skupina žáků se zúčastní hry podobné geocashingu, do níž budou opět zařazeny zajímavosti z oblasti ochrany životního prostředí. Po hodině se žáci vymění, takže všichni budou absolvovat stejný program. Dále se žáci mohou těšit na ukázku práce hasičů HZS Synthos Kralupy a.s. a na výsadbu stromu. Program je plánován na celé dopoledne, do 12 hodin.

Ekocentrum pořádá tyto akce v rámci Dne Země za účelem propagace významného ekologicky motivovaného svátku, který upozorňuje obyvatele celé naší planety na dopady ničení životního prostředí. Den Země byl vyhlášen v roce 1969 a poprvé byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. OSN začala tento svátek slavit o rok později a v roce 1990 se k Americe připojily další státy. Dnes slaví Den Země lidé ve více než 193 státech světa, pořádají jarmarky, festivaly, pochody, soutěže, koncerty, úklidové práce a jiné aktivity na ochranu životního prostředí.

den zeměJana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf