Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Den Země s ekocentrem

25. dubna 2017

den zeměU příležitosti Dne Země, který si připomínáme 22. dubna, uspořádalo Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou za podpory společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. zábavné dopoledne pro školáky ze ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou. Původně se měl program odehrávat na školním hřišti, ale z důvodu nepříznivého počasí byly aktivity přesunuty do příjemných a teplých prostor školní družiny. Dne Země s ekocentrem se zúčastnili žáci 2. 3. 4. a 6. tříd školy. Hlavními tématy dopoledne byla voda, odpady, příroda a zodpovědné nakupování.

den zeměDen Země se slavil poprvé v USA v roce 1970. ČR se připojila k oslavě tohoto svátku životního prostředí v roce 1990. Cílem svátku je upozornit na stále se zhoršující stav životního prostředí a hledání nových možností a přístupů k ochraně naší planety.

Pracovnice ekocentra se na Den Země připravovaly již několik dní předem. Z databáze her vybíraly nejzábavnější aktivity a především shromažďovaly dostatečné množství soutěžního materiálu a informací, které chtěly žákům sdělit.

den zeměNa oslavách Dne Země přivítala žáky vedoucí Ekologického centra Kralupy nad Vltavou Ing. Milena Vágnerová. Seznámila je s významem svátku Země, který slaví lidé na celém světě. Poté paní učitelky rozdělily žáky do čtyř skupin. Každá skupina postupně navštívila čtyři stanoviště, na kterých žáci besedovali s lektorkami o tématu a plnili různé aktivity se vztahem k životnímu prostředí.

den zeměPrvní stanoviště bylo věnováno vodě. Děti zde zodpovídaly otázky, týkající se významu vody pro život na Zemi a její ochrany. Otázky se ale týkaly i dalších složek životního prostředí. Za každou správnou odpověď dostali žáci písmenko, z nichž pak skládali nápis Den Země. Za odměnu dostaly děti drobné upomínkové předměty a zazpívaly si písničky o vodě s doprovodem kytary. Na druhém stanovišti si děti s lektorkou zopakovaly své znalosti o třídění a recyklaci odpadů. Přitom si pocvičily paměť a dozvěděly se nové informace z oblasti nakládání s odpady a energetického využití odpadů. Ve třetí učebně sestavovali žáci „zvířecí rodiny“, hráli sudoku a povídali si s lektorkou o farmaření a ekologickém chovu zvířat. Na posledním stanovišti č. 4 - zodpovědné nakupování, si lektorka s dětmi povídala o tom, zda děti přemýšlí, co a kolik toho nakupují, zda myslí na Zemi a na vzniklé odpady. Se žáky 6. tříd se lektorky přesunuly na školní hřiště, kde opět vytvořily čtyři stanoviště a pokračovaly s dětmi v debatě o ekologii.

Oslav Dne Země na ZŠ Václava Havla se zúčastnilo více než 200 dětí. Všichni odcházeli z oslav Dne Země s úsměvem na tváři a určitě se mohou těšit nejen na další oslavy Dne Země v roce 2018, ale i na další akce Ekologického centra Kralupy nad Vltavou.

den zeměJana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf