Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA, rafinérie 21.5.2018, 13:09
Zahájeno flérování z důvodu postupného najíždění výrobních jednotek po zarážce. Doba trvání události:
do 25.05. 2018

Unipetrol RPA, rafinérie 15.5.2018
V současné době probíhá po téměř dvouměsíční odstávce kralupské rafinerie opětovné najíždění zařízení do provozu. Bohužel tento proces může být nárazově doprovázen pachovými efekty či zvýšeným flérováním. Uvádění zařízení do provozu je prováděno v souladu s provozním řádem. Za všechny nežádoucí efekty se omlouváme. Děkujeme za trpělivost a porozumění.

MERO ČR, a. s. 3.4.2018
Dnes byla zahájena inspekce ropné nádrže H07 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Před vlastní inspekcí nádrže proběhne čištění, během kterého se mohou, v závislosti na klimatických podmínkách, uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. Proces čištění nádrže potrvá do 30. června 2018 s tím, že problematická fáze, kdy může být zápach detekován, proběhne zhruba v období od 9. – 30. dubna 2018. Stejně jako v předchozích letech aplikujeme moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby dopad na okolí byl minimální.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Žáci přáli Zemi

3. května 2017

dzV pátek 28. 4. 2017 dispečerky Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou oslavily s žáky 8. tříd ZŠ Komenského přes nepřízeň počasí Den Země. Akci podpořila společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. Společnost Synthos Kralupy a.s. přispěla ke zdaru akce ukázkami z činnosti hasičského záchranného sboru.

Jak to proběhlo
V 8hodin se všichni žáci, lektorky Ekologického centra Kralupy nad Vltavou (ECK) a pedagogové sešli v učebně fyziky, aby si připomněli význam Dne Země a seznámili se s harmonogramem slavnostního dopoledne.

dz Třída 8. B. pod vedením paní učitelky Černé zůstala v učebně, aby shlédla vybrané filmy z databáze Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM. Ing. Milena Vágnerová, vedoucí ECK nejdříve promítla cca půlhodinový film Zelená poušť, který upozorňuje na devastaci tropických deštných pralesů na ostrově Borneo z důvodu pěstování palmy olejné. Žáci ZŠ Komenského s napětím sledovali působivý dokument o kácení či vypalování deštných pralesů, o vymírání unikátních živočichů i vykořisťování tamních obyvatel.

Po jeho promítnutí následovala diskuse na téma filmu, kdy Ing. Vágnerová motivovala žáky k definici toho, co jim nejvíce vadilo či je zaujalo a návrhu, jak situaci zlepšit. Poté následovaly 4 kratší filmy: „Arktické tání“, na téma klimatické změny a důsledky tohoto tání na Zemi, „Náš odkaz“, na téma množství odpadů, které člověk za svůj život vyprodukuje a jejich dopady na životní prostředí, „Náš plast, náš problém“, který se týkal množství plastových odpadů v moři, „Merkelovi“, na téma možností výroby energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. Mnozí žáci byli při diskusi a zodpovídání otázek velice aktivní a znalí dotčené problematiky. Lektorka jejich znalosti i přístup k životnímu prostředí chválila a nejlepší z nich odměnila praktickou cenou – bezpečnostní reflexní páskou s logem společnosti UNIPETROL.

dzTřída 8. A s paní učitelkou Soukupovou odešla s lektorkami do druhé učebny. Tam si s nimi lektorky povídaly o Zemi, připomněly si její nenahraditelný význam. Děti si stouply do kroužku a každý vyslovil své přání naší matce Zemi. Dále si povídaly o ekologii a odpadech, skládkách a spalovnách. Děti se dozvěděly hodně o době rozkladu odpadů. Pak se žáci oblékli a vyrazili ze školy směr Plavecký stadion na Cukrovaru, za kterým na ně čekali hasiči z Hasičského záchranného sboru společnosti Synthos Kralupy a.s. se svými třemi hasičskými vozy. Ochotně dětem vše vysvětlili, popsali techniku, ukázali vybavení vozů. Děti si dokonce mohly zkusit stříkat z hadice, nasadit kyslíkovou masku a velký zájem byl i o termokameru.

dzPak se třídy v aktivitách vystřídaly, aby všichni žáci měli možnost se s technikou i prací hasičů seznámit a shlédnout filmy z databáze festivalu EKOFILM. Kolem dvanácté hodiny se pak všichni sešli na sídlišti Cukrovar, přímo v parku Mistra Jana Husa, aby si u příležitosti Dne země vysadili pod odborným dohledem pana Málka svůj vlastní „třídní“ strom – jeřáb muk (Sorbus aria). Děti pomohly při jeho zasazení a popřály mu do dalšího „stromového života“ mnoho sil. Pan Málek sebou také přivezl na ukázku asi dvě desítky stromů, které žákům ochotně ukázal a popsal.

Den Země se povedl, zúčastnilo se ho přibližně 40 chlapců a dívek z 8. tříd ZŠ Komenského. Žáci se zapojovali do připravených aktivit, besedovali s lektorkami o životním prostředí na Kralupsku a i paní učitelky vyjadřovaly svou spokojenost.

Máte-li zájem o vnitřní či venkovní programy ECK, můžete nás kontaktovat na emailu: ekoporadna(zavináč)eckralupy(tečka)cz nebo telefonicky každý všední den na číslech 800 100 584 či 727 808 644. Zvolený program je možné upravit Vašim individuálním požadavkům.

logaMonika Haňurová a Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf