Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 27.11.2020, 13:30
Probíhá najíždění jednotek po plánované odstávce, může ho provázet zvýšené flérování. Doba trvání události: 4 dny.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 19.11.2020, 19:38
Od 20.11.2020 00:01 probíhá flérování z důvodu plánované odstávky výrobních jednotek Rafinerie Kralupy. Doba trvání události: 10 dní.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).2020 - Nová Strategie Evropské unie pro ekologické zemědělství

24. srpna 2020

ochrana, rostliny, přírodněV květnu letošního roku EU vydalo novou Strategii pro ekologické zemědělství. Evropská komise tak představila plán na navýšení povinných procent plochy ekologického zemědělství a zavedení biopotravin do veřejného stravování napříč členskými státy EU.

"Koronavirová krize nám ukázala, jak jsme zranitelní, a jak je důležité obnovit rovnováhu mezi lidskou činností a přírodou," prohlásil nizozemský politik, a od listopadu 2014 první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, zodpovědný za boj proti klimatickým změnám.

EU zveřejnila v květnu letošního roku dlouho očekávanou Strategii „Farm to Fork“, která si mimo jiné klade do roku 2030 takové cíle jako je např. navýšení plochy určené pro ekologické zemědělství ve výši 25 % z celkové zemědělské půdy nebo zavedení biopotravin ve veřejném stravování či snížení užívání pesticidů o 50 % a hnojiv nejméně o 20 %. Všechny tyto cíle musejí podle komisařů nejprve projít analýzou dopadu na zemědělskou výrobu v EU, než je budou moci schválit jednotlivé členské země a Evropský parlament.

ochrana, rostliny, přírodně Zemědělský svaz ČR strategii vnímá jako částečně přínosnou pro evropské zemědělství, avšak obává se, že budou čeští hospodáři v horším postavení v konkurenčním boji vůči zahraničním zemědělcům. V případě ekologického zemědělství bude v Česku nutné navýšit plochy půdy, obhospodařované v tomto režimu, zhruba dvojnásobně. Na začátku roku 2019 v Česku bylo 4 596 ekologických zemědělců a 748 výrobců biopotravin, kteří dohromady hospodařili na 11 % celkové výměry zemědělské půdy. Svaz upozorňuje, že vyšší podíl ekologického zemědělství může do budoucna znamenat nižší produkci o deset procent. Evropská komise ovšem naznačila, že farmářům budou zvýšené náklady kompenzovány formou dotačních nástrojů a nových programů.

Naopak co se týče spotřeby pesticidů, jde ČR správným směrem. Česko patří v Evropské unii ke špičce ve snižování spotřeby pesticidů. V Česku se na hektar půdy používá 1,9 litru účinné látky, v Německu 3,6 litru, v Rakousku 3,1 litru, v Polsku 2 litry. Česká republika patří spolu s Portugalskem a Irskem mezi ty unijní země, kde objem prodaných prostředků proti škůdcům klesá nejvíce. Podle Evropského statistického úřadu Eurostat poklesl v letech 2011 až 2018 v Česku prodej o více než čtvrtinu. Naopak výrazně vzrostl v Rakousku, na Slovensku či ve Francii. Přibližně dvě třetiny unijního prodeje pesticidů připadají podle Eurostatu na čtyři země – Francii, Španělsko, Itálii a jmenované Německo.

ochrana, rostliny, přírodněCíle Evropské komise označil ministr zemědělství Miroslav Toman za velmi ambiciózní s tím, že pokud mají členské státy takto zásadní požadavky plnit, je nejprve nutné detailně vyhodnotit dopady na zemědělsko-potravinářský sektor celé Unie. Podle Tomana si témata udržení konkurenceschopnosti, zajištění potravinové soběstačnosti a posílení pozice zemědělců v potravinovém řetězci zaslouží naši pozornost a strategie „Farm to fork“ k nim může významně přispět. Musí ale respektovat výchozí situaci v jednotlivých členských státech. V souvislosti s plánovanými výraznými environmentálními vymezeními v EU ministr Toman při videokonferenci uvedl, že je nutné zajistit, aby nevedlo k dovozu levnějších a méně kvalitních potravin ze třetích zemí.

ochrana, rostliny, přírodně Námitky na novou strategii mají velcí zemědělci a sedláci, podle nichž jsou cíle strategie kontraproduktivní, protože žádné limity psané takto od stolu a politicky nastavované nemohou přinést nic dobrého. Podle nich je zapotřebí snižovat množství pesticidů, ale tvrdé návrhy mohou způsobit farmářům ekonomické ztráty, které možná nebudou schopni ustát, případně nebudou motivovaní v zemědělství dál pokračovat. Ovšem ve strategickém dokumentu Evropské komise je napsáno, že evropští farmáři, rybáři a producenti akvakultury hrají klíčovou roli v přechodu na spravedlivější a udržitelný potravinový systém. Pro uvedení do praxe získají podporu ze Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky skrze nové zdroje financování a tzv. eko-schémata.

Evropské zemědělství podle statistik unijní exekutivy produkuje desetinu celkového objemu skleníkových plynů EU. Zemědělci na jedné straně trpí dopadem klimatických změn v podobě stále intenzivnějšího sucha střídaného přívalovými dešti, na druhé straně upozorňují, že organické zemědělství jim sníží výnosy.

ochrana, rostliny, přírodně Pozitivní náhled na tuto strategii má Svaz PRO-BIO. Plně jí podporuje a vyzvalo Ministerstvo zemědělství ČR, aby cíle v ní zahrnuté, dále zapojovalo do zemědělské politiky České republiky. "Strategie EU nám ukazuje nový směr a definuje cíle, které jsou i pro nás reálné a správné. Současně doufám, že využijeme potenciál a proměníme cíle strategie do konkrétních a funkčních opatření v nové Společné zemědělské politice, protože ekologické zemědělství tím, že podporuje biodiverzitu, neznečišťuje vodu pesticidy a dbá o welfare zvířat stejně jako kvalitu půdy, která je na řadě konvenčních farem žalostná, řeší řadu problémů, se kterými se české zemědělství aktuálně potýká, a právě strategie EU Farm to Fork je hodlá řešit. Budu také velmi ráda, když ministerstvo podpoří zavedení biopotravin ve veřejném stravování, protože v řadě zemí EU je to již běžný standard a my i v tomto bohužel dost pokulháváme, přestože náš Svaz o to dlouhodobě usiluje," prohlásila manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková.

Podpora českých firem na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2021
Ministr zemědělství na jaře vyzval české firmy, nabízející produkty či suroviny v biokvalitě, k účasti na společné expozici Ministerstva zemědělství na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2021, který se uskuteční ve dnech 17. - 20. února 2021 v Norimberku. Cílem je podpořit české firmy v oblasti bio potravin na evropském i světovém trhu. Ministerstvo zemědělství připravuje národní expozici o velikosti 216 m2. Firmy zde ve společné expozici budou moci kromě vlastního info pultu a vitríny využít i společné zázemí a budou zařazeny v Průvodci expozicí. Ve společné expozici se počítá s účastí max. 17 firem.

Držme všichni palce ať se nové cíle podaří uskutečnit. Ať všem eko chovatelům a bio farmářům jde práce od ruky a další noví se přidají, protože ekologické zemědělství tím, že podporuje biodiverzitu, vyhýbá se pesticidům, dbá o životaschopnost půdy a také o férový chov zvířat, je ta jediná a správná cesta.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/strategie-eu-zemedelstvi-farm-to-fork.A200520_132813_eko-zahranicni_fih
https://pro-bio.cz/aktuality/tz-nova-strategie-eu-pro-ekologicke-zemedelstvi-zavadi-povinna-procenta-plochy-a-biopotraviny-do-verejneho-stravovani/
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-zemedelstvi-ceska-republika-jde.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/nabidka-ucasti-ceskych-firem-na-biofach.html
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf

Foto: pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2020

24.11.2020 Co je nového v bezobalovém nakupování?
18.11.2020 Imunita, čím ji posílit a upevnit?
13.11.2020 Máte krabice na vyhození? Darujte je obchodům!
9.11.2020 Kompostování v panelovém domě? Proč ne!
4.11.2020 Navýšení dotací na zelené střechy

28.10.2020 ZEVO spalovny versus nová technologie zpracování odpadů
26.10.2020 Projekt "Kralupy - čisté město" v roce 2020
23.10.2020 Kralupský ovocný sad a vyhodnocení soutěže
20.10.2020 Vánoční soutěž je opět tady
14.10.2020 Technické konopí – jedinečná ekologická rostlina
6.10.2020 Rybáři vysadili do Labe 500 kilo ryb. Žáci z Neratovic byli u toho
2.10.2020 Parkovací dům se zelenou střechou pro tři stovky aut v Kralupech?

28.9.2020 Flora a fauna na Kralupsku
24.9.2020 Úklidová akce s Ekocentrem
22.9.2020 Farmy na Kralupsku a proč nakupovat právě u nich
18.9.2020 Zářijová oslava Dne Země na ZŠ Mikovice
14.9.2020 Jak pomoci zvířecímu mláděti nebo zraněnému zvířeti?
10.9.2020 Obsah pesticidů v ovoci a zelenině
2.9.2020 Evropská zelená cesta – budoucnost Česka?

24.8.2020 2020 - Nová Strategie Evropské unie pro ekologické zemědělství
17.8.2020 Přírodní prostředky na ochranu rostlin
10.8.2020 Kořenové čističky
4.8.2020 Víte, co je to questing?

29.7.2020 Koupání na Kralupsku
24.7.2020 Ekocentrum navštívilo letní výstavu starých odrůd ovoce
16.7.2020 Vliv 5G na zdraví a životní prostředí
8.7.2020 Zmrzlina – zdravé letní osvěžení?

29.6.2020 Sběr bioodpadu v Kralupech nad Vltavou
24.6.2020 Co nám přinesla pandemie dobrého? A přinesla jen to dobré?
19.6.2020 Chybí vám voda? Řešením může být vrtaná studna
17.6.2020 O odpadech s Kulíšky
11.6.2020 Jak si vybíráte zubní pastu?
8.6.2020 Jak se pečuje o stromy v Kralupech n/Vltavou?
2.6.2020 Hurá pro nás spotřebitelé! Lednice a pračky budou opět opravitelné!

27.5.2020 Chození naboso - cesta ke zdraví
20.5.2020 Soutěž "Kralupské stromy"
18.5.2020 Proč chránit rorýse?
12.5.2020 Neobvyklé vlastnosti vody
6.5.2020 Velikonoční soutěž ve trojici

29.4.2020 Od průmyslu až po zahradu – IBC kontejnery
24.4.2020 Invazní rostliny, které to jsou a jsou nebezpečné?
20.4.2020 Do neratovické Spolany se vrátili vzácní sokoli a čekají mladé
15.4.2020 Kolik věcí opravdu potřebujeme k životu?

19.3.2020 Klesající obsah živin v potravinách
16.3.2020 Potřebujete auto jen někdy? Pak zkuste auto sdílené – auto napůl nebo spolujízdu

25.2.2020 Zasytí nás maso vypěstované v laboratořích? Je to budoucnost vzdálená nebo blízká?
19.2.2020 Ekologická stopa
14.2.2020 Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji
10.2.2020 Je tady opět Velikonoční soutěž
10.2.2020 Květinové farmy

22.1.2020 EKO, BIO v Kralupech?
15.1.2020 Přírodní antidepresiva
8.1.2020 Polámané spotřebiče - vyhodit nebo opravit?

leaf