Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA, rafinérie 21.5.2018, 13:09
Zahájeno flérování z důvodu postupného najíždění výrobních jednotek po zarážce. Doba trvání události:
do 25.05. 2018

Unipetrol RPA, rafinérie 15.5.2018
V současné době probíhá po téměř dvouměsíční odstávce kralupské rafinerie opětovné najíždění zařízení do provozu. Bohužel tento proces může být nárazově doprovázen pachovými efekty či zvýšeným flérováním. Uvádění zařízení do provozu je prováděno v souladu s provozním řádem. Za všechny nežádoucí efekty se omlouváme. Děkujeme za trpělivost a porozumění.

MERO ČR, a. s. 3.4.2018
Dnes byla zahájena inspekce ropné nádrže H07 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Před vlastní inspekcí nádrže proběhne čištění, během kterého se mohou, v závislosti na klimatických podmínkách, uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. Proces čištění nádrže potrvá do 30. června 2018 s tím, že problematická fáze, kdy může být zápach detekován, proběhne zhruba v období od 9. – 30. dubna 2018. Stejně jako v předchozích letech aplikujeme moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby dopad na okolí byl minimální.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy

12. října 2017

Dne 11. října 2017 proběhlo v Praze 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, Mgr. Petra Gazdíka a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přinášíme vám několik postřehů, jak je zachytila dispečerka ECK, která se toho setkání zúčastnila.

Účastníky setkání nejprve přivítala doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, poté předala slovo 1. místopředsedovi Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, Mgr. Petru Gazdíkovi. Dalšími významnými hosty byli náměstek MŠMT Mgr. Václav Pícl, který ve svém uvítacím proslovu připomněl, že je potřeba více environmentální výchovy implementovat přímo do učebních osnov.

Prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc., proděkan geologické sekce PřF UK, ve svém projevu připomněl letošní 300leté výročí narození panovnice Marie Terezie, která si uvědomovala nejen potřebu vzdělání, ale také důležitost environmentální výchovy, podporovala vznik tzv. nové inteligence = středního stavu, který by byl dostatečně vzdělaný, aby mohl pečovat o vodu, pole a lesy.
Dále Mgr. Radka Bordes, vedoucí tajemnice sekretariátu ČK pro UNESCO, připomněla klíčové projekty UNESCO: Pouště a Příroda, Udržitelný rozvoj, a nakonec Park Unesco – Geopark Český ráj vyhlášený v roce 2005.

Poté koordinátoři EV z jednotlivých škol prezentovali své projekty zaměřené na ekologii. Své zástupce zde mělo několik krajů - Zlínský, Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký, Jihočeský, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Středočeský a Praha 9 (MČ Praha 14).
Byly zde zastoupeny také všechny stupně vzdělání - školy mateřské, základní, střední odborné i gymnázia. Za vysoké školy zde vystoupil např. prof. RNDr. Peter Chrastina, Ph.D. z Univerzity Tomaše Bati ve Zlíně, který krátce pohovořil o dějinách environmentálního myšlení.
ZŠ Příbram zde skvěle prezentovaly dvě studentky 9. třídy pod dohledem své paní učitelky a koordinátorky EV Mg. Zdeňky Bóhmové.

Bylo to příjemné setkání a všichni se shodneme, že všem koordinátorům environmentální výchovy jde o společnou věc - zaujmout děti, probudit v nich lásku a zájem o přírodu, o Zemi. Proto mimo jiné s dětmi na školách slavíme Den Země, Den stromů nebo Den vody.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf