Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Linde Gas a.s.
V noci z 15.4. na 16.4.2018
dojde k odstavení výrobny z důvodu plánované odstávky za účelem preventivní prohlídky zařízení. Odstávku může provázet zvýšená hlučnost, způsobená profukováním rektifikační kolony a mlha, způsobená zkondenzovanou vlhostí, která vzniká odpařování zkapalněných plynů. Mlha není nijak nebezpečná a je bez problémů dýchatelná. Odstávka bude ukončena nejpozději v sobotu 21.4.2018. Za způsobené nepohodlí se omlouváme.

MERO ČR, a. s. 3.4.2018
Dnes byla zahájena inspekce ropné nádrže H07 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Před vlastní inspekcí nádrže proběhne čištění, během kterého se mohou, v závislosti na klimatických podmínkách, uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. Proces čištění nádrže potrvá do 30. června 2018 s tím, že problematická fáze, kdy může být zápach detekován, proběhne zhruba v období od 9. – 30. dubna 2018. Stejně jako v předchozích letech aplikujeme moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby dopad na okolí byl minimální.

Na konci března zahájila skupina Unipetrol plánovanou zarážku své rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Pravidelná údržba všech zařízení v areálu, během níž dojde k úplnému přerušení provozu, začala 27. března. Její konec je naplánován na 9. května. Na zarážce se podílí přes 1 800 lidí. Předchozí zarážka proběhla na podzim roku 2013.
Více informací - tisková zpráva.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).X. setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje

22. března 2018

evvoDne 15. března 2018 proběhlo v Praze na Krajském úřadu jubilejní 10. setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje. Současně proběhlo i vyhodnocení V. ročníku Škola Udržitelného rozvoje Středočeského kraje s předáním certifikátů náměstkem hejtmanky Středočeského kraje Ing. Milošem Peterou.

Účastníky setkání přivítala doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová CSc., předsedkyně KEV, která na začátku účastníky seznámila s programem setkání a upozornila na zajímavé akce a soutěže z environmentální oblasti, např. projekt ke 100. výročí vzniku Československa – Lípy republiky.

Poté se slova ujala Mgr. Eva Jiříková CSc. z Ekoškoly ZŠ gen. Janouška z Prahy 9. Vystoupila se zajímavou prezentací o provozu škol a jeho dopadu na ŽP. S využitím poznatků z jejich školy.

Aktuální otázky životního prostředí versus konzumní společnost nastínil doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D. z Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

evvo Chystané programy České společnosti ornitologické a akci Pták roku 2018 představila Mgr. Houšková. Zároveň upozornila na nadcházející akci, 1. žákovskou ornitologickou konferenci v Praze, pro žáky II. stupně a pro středoškoláky, která se bude konat 22. 5. 2018.

Velmi pěkné vzdělávací akce Lesů hl. m. Prahy pro Středočeský kraj prezentovala Ing. Beata Juřičková.

Jak na ekologické nakládání s kuchyňským odpadem (zejména pak ze školních jídelen) pomocí el. kompostéru nastínil Ing. Petr Plachý.

Za společnost EKO-KOM a.s. zde vystoupil Petr Kohn a pozval účastníky na Letní týdenní školu ,,odpadářů“, jejímž výstupem bude seminář pro ZŠ o odpadech.

EVVO koordinátorka ze ZŠ Komenského z Dobříše seznámila s Ekopobytem, který s kolegy každoročně připravují pro žáky 8. tříd, a který se těší velké oblibě.

Z Poděbrad z EKO Gymnázia a SOŠ multimediálních studií přijeli se svou profesorkou dva studenti se svou prezentací o příkladu aktivit s názvem Hasičské jiskření – požární technika a prevence.

Setkání koordinátorů environmentální výchovy bylo opět inspirativní a přínosné a neslo se v duchu hesla: "Děláme věci, které mají smysl."

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com, Nymburský deníkČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

17.4.2018 BezObalu
3.4.2018 Ohlédnutí za festivalem EVOLUTION

26.3.2018 Až se skládky naplní
22.3.2018 X. setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje
6.3.2018 Hnojení našich zahrad

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
21.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

26.1.2018 Umíte dobře hospodařit s jídlem?
22.1.2018 Se seminářem o odpadech v MŠ Chvatěruby
16.1.2018 Zdravé jídelny ve školách

leaf