Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 17.7.2019 10:24
Flérování v letních měsících červenec - srpen 2019 - jedná se o řízené spalování přebytků topného plynu. Doba trvání události: V letních měsících červenec - srpen 2019. Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Hnojení našich zahrad

6. března 2018

hnojeníKompost, hnůj, zelené hnojení či mulč tak jsou označována tzv. organická hnojiva, tedy hnojiva, která dodávají půdě přirozeně a pomalu potřebné živiny. Existují ale i hnojiva anorganická, průmyslově vyrobená, které obsahují buď všechny, nebo jen určité minerály. Ty odevzdávají rychle a cíleně své živiny do půdy. Je na každém z nás, jaké hnojení zvolí, zdali to, které je přírodě přirozené za cenu menší úrody anebo to, které nabízí bohatou úrodu, ale k přírodě tak laskavé není. Následující článek se vám na tyto otázky bude snažit odpovědět.

Součástí každé zahrady by měl být kompostér – je to ten nejlepší zdroj kvalitního a ekologického hnojiva. Účinně řeší likvidaci domácího biologického odpadu, což představuje velkou část odpadu např. čtyřčlenné rodiny. Těch slupek a zbytků od ovoce a zeleniny… Kdo nemá zahradu, může využít vermikompostéry, které lze umístit např. i na balkoně. Na internetu lze dohledat mnoho tipů a nápadů, jak si takový kompostér vyrobit podomácku. Tam, kde doposud není zaveden systém odděleného sběru bioodpadu, se mohou sousedé domluvit a svépomocí využít komunitní kompostování. Je to vhodné zejména pro firmy, školy a organizace v rámci plnění povinnosti firem třídit odpady dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

hnojeníBěhem kompostování se z bioodpadu stává materiál obsahující humus, ve kterém se váží organické, minerální látky a voda, které jsou pak k dispozici pro rostliny. Hotový kompost je kvalitním hnojivem, které obsahuje vše, co při pěstování z půdy odebíráme.

Zopakujeme si, co do něj patří:

zbytky ovoce, zeleniny, posekaná tráva, stará zemina, sláma, kůra, popel ze dřeva, trus a podestýlka domácích býložravců, skořápky vajec a ořechů, kávová sedlina a čajové sáčky, ubrousky, zbytky pečiva.

Slupky z jižního ovoce (pomeranče, banány) je také možné kompostovat, jen bychom měli mít na paměti, že jsou náchylné k plesnivění a proto není vhodné je kompostovat ve velkém množství. Fungicidy, kterými se ošetřují, se v kompostu bez problému rozkládají. Jak dokazují nové výzkumy, nejsou už po 6 týdnech prokazatelné. Nezapomeňme vybrat pro kompostér stinné a vlhké místo.

hnojeníZelené hnojení využívali již naši předci v dobách, kdy ještě nebyl rozvinutý chemický průmysl a hnůj od domácích zvířat nedostačoval. Dnes se stále více drobných i větších pěstitelů navrací ke starým osvědčeným způsobům hnojení. Pod tímto názvem se neskrývá nějaký zázračný ekologický prášek v zelené krabici, ale jedná se o použití určitých druhů rostlin k hnojení a přípravě záhonů pro pěstování jiných. Tato metoda využívá skutečnosti, že rostliny váží určité látky ve svých nadzemních či podzemních částech (známé jsou zejména bobovité rostliny mající na kořenech hlízky s bakteriemi schopnými vázat vzdušný dusík a přeměnit jej na sloučeniny vhodné pro růst). Není tedy nic jednoduššího, než vysázet některý z takto používaných druhů, počkat až vyroste a pak jej zarýt či jinak dostat do půdy. Do půdy se tak dostává snadno rozložitelná hmota, která má mimo jiné i příznivý vliv na biologické procesy. Další výhodou zeleného hnojení je ochrana půdy před erozí a nadměrným vysycháním v době, kdy by jinak byla nechána ladem (zelení hnojení se často vysévá právě na podzim, následná zámraza pak může usnadnit zapravování do půdy).

Základní rada pro výběr vhodného druhu k hnojení je následující: Vyberte si takovou rostlinu, která není druhově příbuzná s tím, co chcete pěstovat, vyhnete se tak možné nežádoucí konkurenci dvou rostlin se stejnými či velmi podobnými nároky na živiny (můžeme tak např. zkombinovat luštěniny s vikví, hořčicí). Právě pěstování druhů s rozdílnými nároky je základem úspěchu zeleného hnojení.

Výluh z kopřiv
hnojeníPodle zahradníků, kteří výluh neboli jíchu použili, se jedná o zázračný prostředek urychlující růst rostlin. Výluh připravíte smícháním nadrcené rostliny - nejlépe kopřivy s vodou a necháte několik týdnů stát. Výslednou směsí pak zalijete záhony. Problémem může být zápach, který ale eliminujete přidáním trochy vápna.

Odedávna nejlepším základním organickým hnojivem byl chlévský hnůj - vhodný je hnůj kravský, ovčí, prasečí i koňský, který se nejrychleji rozkládá. Před použitím je třeba jej zkompostovat, nechat na vzduchu zetlít a teprve poté zapravit do půdy, nejlépe na podzim. Materiál by měl ideálně pocházet z ekologického zemědělství nebo od farmáře či souseda, jehož hospodaření znáte a můžete mu důvěřovat.

hnojeníSlepičí trus se používá ke hnojení "zkvašený" - uloží se do nádoby (nejlépe plastové) a zalije vodou tak 10 cm nad slepičince, zakryje a za pár dní začne kvasit. Je k tomu potřeba teplo, kvasit by měl alespoň 14 dnů.
Jako hnojivá zálivka se používá ředěný v poměru 1:10 až 1:20, podle toho k jakým rostlinám. Okurky a rajčata snesou silnější koncentraci (1:10), papriky a zelenina košťálová chce ředěnější roztok, už kvůli vysokému obsahu dusíku. Pochopitelně lze slepičince v tomto čase s úspěchem kompostovat.

Mulč nám pomůže hned dvakrát, za prvé ulehčí zbavování se některých zahradních a domácích odpadů a zelené hnojení pak udrží naše záhonky chráněné před erozí větrem i silným deštěm, šetří zálivku a brzdí růst plevelů. Pro mulčování je ideální tráva ze zahradní sekačky, se kterou se navíc velmi příjemně pracuje. Posekaná tráva přináší kromě všech výhod mulče i výživu pro půdní organismy a také dodává do půdy dusík, základní živinu nezbytnou pro všechny rostliny.

Víte, jaký jiný způsob hnojení používají dnešní zemědělci?
V loňském roce, v letních měsících jsme v ekocentru přijali několik dotazů od zastupitelů okolních obcí na zvláštní zápach. Jeho šíření bylo lokalizováno z okolních polí a byl to opravdu nepříjemný odér. Místní zemědělci použili na hnojení polí kaly z ČOV. O možnosti jejich použití jsme psaly na našich stránkách v loňském roce.
Zastupitelům obcí jsme předaly kontakt na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který se kontrolou zemědělců zabývá.

Ve zkratce...

hnojeníKaly mohou být použity na zemědělské půdě s výjimkami uvedenými v §32 zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Kaly vyhovující kategorii II mohou být použity pouze na zemědělské půdě určené k pěstování technických plodin nebo v podzimním období na půdě určené k pěstování běžných plodin. Na dílu půdního bloku, kde byl použit kal kategorie II, nesmí být nejméně 3 roky po použití kalu pěstována polní zelenina, brambory a intenzivně plodící ovocná výsadba. Na zemědělskou půdu mohou být použity pouze kaly, které nepřekračují mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků uvedené v příloze č. 3 k vyhlášce č. 437/2016 Sb. a vyhovují mikrobiologickým kritériím uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce. Před samotným použitím upravených kalů musí být ověřena také mikrobiologická kritéria, která se prokazují mikrobiologickým rozborem aktuálních počtů indikátorových mikroorganismů nebo účinností hygienizace úpravy kalu.

A protože se v dnešní době pěstuje všude kolem nás brukev řepka, která je využívána převážně jako biopalivo. Zájem zemědělců o kaly z ČOV roste. Jen v období od března do října loňského roku dodala společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) kaly 28 zemědělským subjektům. Podle informačního portálu Naše-voda, jsou požadavky na kaly z ČOV v současné době mnohem přísnější než na klasická statková hnojiva, u nichž limity na mikroorganismy ani na maximální limity možných rizikových látek nejsou vůbec stanoveny. To v praxi znamená, že riziko kontaminace půdy je v případě čistírenských kalů nižší, než v případě statkových hnojiv, a toto riziko je navíc pod kontrolou ze strany samotných ČOV, které předávají kaly zemědělskému podnikateli k aplikaci.

Měli bychom se opět začít chovat jako dobří hospodáři, vrátit se k osvěceným způsobům pěstování i hnojení a používat zdraví Selský rozum.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
http://www.ekozahrady.com/hnojeni.htm
http://www.potravinovezahrady.cz/permakulturni-zahrada-12-drobnych-zkusenosti-a-napadu/
https://www.nazeleno.cz/dum-a-zahrada/ekozahrady-a-permakultura/
http://www.kompostuj.cz/vime-jak/jak-vyrabet-kompost/
https://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/zahradni-pruvodce-hnojenim-jak-a-cim/
http://www.nase-voda.cz/kaly-cistiren-odpadnich-jsou-pro-pudu-lepsi-nez-statkova-hnojiČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Ekopředsevzetí do nového roku 2019
11.12.2018 Jak dopadlo vyhodnocení oblíbené Vánoční soutěže?
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017

30.11.2018 Konference Byznys & Zero Waste - ANO či NE?
20.11.2018 Z jaké mouky si letos upečete vánoční cukroví?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Jak si žije strom?
23.10.2018 Legislativa a odpady
19.10.2018 Děti opět vysazovaly ryby
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
12.10.2018 Beseda Zelená domácnost
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny
1.10.2018 Kdo letos zhotoví nejhezčího anděla?

26.9.2018 Kralupské ekocentrum vysadilo lípu srdčitou a vyhodnotilo soutěž
24.9.2018 Konzumace masa ničí planetu
20.9.2018 Zdravé sáčky, boxy na svačiny a láhve na pití
19.9.2018 Na ekovycházce s Kulíšky
17.9.2018 Den patronů ze ZŠ Jodlova

20.8.2018 Mikroplasty v prostředí
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní

18.7.2018 Dokáží rostliny komunikovat?

28.6.2018 Letošní první ekovycházka
26.6.2018 Do čeho se obléct?
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
12.6.2018 Ekocentrum na Dnech Kralup
11.6.2018 Beseda o přírodě na Kralupsku
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

31.5.2018 Včelařem na rok na zkoušku
17.5.2018 Ekobesedy pro kralupskou veřejnost
15.5.2018 Soutěž - Lípy a jiné významné stromy v Kralupech nad Vltavou
10.5.2018 Plínky, plenky… jde to i bez nich
2.5.2018 Oslavy Dne Země na kralupských školách
2.5.2018 Pozvánka na ekosemináře zdarma

25.4.2018 Labe v Neratovicích plné ryb
23.4.2018 Živá zahrada
17.4.2018 BezObalu
3.4.2018 Ohlédnutí za festivalem EVOLUTION

26.3.2018 Až se skládky naplní
22.3.2018 X. setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje
6.3.2018 Hnojení našich zahrad

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
21.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

26.1.2018 Umíte dobře hospodařit s jídlem?
22.1.2018 Se seminářem o odpadech v MŠ Chvatěruby
16.1.2018 Zdravé jídelny ve školách

leaf