Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA 17.3.2018 03:20
Použita fléra z důvodu krátkodobého poklesu el. napětí na provozu 1 + provoz 3. Doba trvání události: 8 hod

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Hnojení našich zahrad

6. března 2018

hnojeníKompost, hnůj, zelené hnojení či mulč tak jsou označována tzv. organická hnojiva, tedy hnojiva, která dodávají půdě přirozeně a pomalu potřebné živiny. Existují ale i hnojiva anorganická, průmyslově vyrobená, které obsahují buď všechny, nebo jen určité minerály. Ty odevzdávají rychle a cíleně své živiny do půdy. Je na každém z nás, jaké hnojení zvolí, zdali to, které je přírodě přirozené za cenu menší úrody anebo to, které nabízí bohatou úrodu, ale k přírodě tak laskavé není. Následující článek se vám na tyto otázky bude snažit odpovědět.

Součástí každé zahrady by měl být kompostér – je to ten nejlepší zdroj kvalitního a ekologického hnojiva. Účinně řeší likvidaci domácího biologického odpadu, což představuje velkou část odpadu např. čtyřčlenné rodiny. Těch slupek a zbytků od ovoce a zeleniny… Kdo nemá zahradu, může využít vermikompostéry, které lze umístit např. i na balkoně. Na internetu lze dohledat mnoho tipů a nápadů, jak si takový kompostér vyrobit podomácku. Tam, kde doposud není zaveden systém odděleného sběru bioodpadu, se mohou sousedé domluvit a svépomocí využít komunitní kompostování. Je to vhodné zejména pro firmy, školy a organizace v rámci plnění povinnosti firem třídit odpady dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

hnojeníBěhem kompostování se z bioodpadu stává materiál obsahující humus, ve kterém se váží organické, minerální látky a voda, které jsou pak k dispozici pro rostliny. Hotový kompost je kvalitním hnojivem, které obsahuje vše, co při pěstování z půdy odebíráme.

Zopakujeme si, co do něj patří:

zbytky ovoce, zeleniny, posekaná tráva, stará zemina, sláma, kůra, popel ze dřeva, trus a podestýlka domácích býložravců, skořápky vajec a ořechů, kávová sedlina a čajové sáčky, ubrousky, zbytky pečiva.

Slupky z jižního ovoce (pomeranče, banány) je také možné kompostovat, jen bychom měli mít na paměti, že jsou náchylné k plesnivění a proto není vhodné je kompostovat ve velkém množství. Fungicidy, kterými se ošetřují, se v kompostu bez problému rozkládají. Jak dokazují nové výzkumy, nejsou už po 6 týdnech prokazatelné. Nezapomeňme vybrat pro kompostér stinné a vlhké místo.

hnojeníZelené hnojení využívali již naši předci v dobách, kdy ještě nebyl rozvinutý chemický průmysl a hnůj od domácích zvířat nedostačoval. Dnes se stále více drobných i větších pěstitelů navrací ke starým osvědčeným způsobům hnojení. Pod tímto názvem se neskrývá nějaký zázračný ekologický prášek v zelené krabici, ale jedná se o použití určitých druhů rostlin k hnojení a přípravě záhonů pro pěstování jiných. Tato metoda využívá skutečnosti, že rostliny váží určité látky ve svých nadzemních či podzemních částech (známé jsou zejména bobovité rostliny mající na kořenech hlízky s bakteriemi schopnými vázat vzdušný dusík a přeměnit jej na sloučeniny vhodné pro růst). Není tedy nic jednoduššího, než vysázet některý z takto používaných druhů, počkat až vyroste a pak jej zarýt či jinak dostat do půdy. Do půdy se tak dostává snadno rozložitelná hmota, která má mimo jiné i příznivý vliv na biologické procesy. Další výhodou zeleného hnojení je ochrana půdy před erozí a nadměrným vysycháním v době, kdy by jinak byla nechána ladem (zelení hnojení se často vysévá právě na podzim, následná zámraza pak může usnadnit zapravování do půdy).

Základní rada pro výběr vhodného druhu k hnojení je následující: Vyberte si takovou rostlinu, která není druhově příbuzná s tím, co chcete pěstovat, vyhnete se tak možné nežádoucí konkurenci dvou rostlin se stejnými či velmi podobnými nároky na živiny (můžeme tak např. zkombinovat luštěniny s vikví, hořčicí). Právě pěstování druhů s rozdílnými nároky je základem úspěchu zeleného hnojení.

Výluh z kopřiv
hnojeníPodle zahradníků, kteří výluh neboli jíchu použili, se jedná o zázračný prostředek urychlující růst rostlin. Výluh připravíte smícháním nadrcené rostliny - nejlépe kopřivy s vodou a necháte několik týdnů stát. Výslednou směsí pak zalijete záhony. Problémem může být zápach, který ale eliminujete přidáním trochy vápna.

Odedávna nejlepším základním organickým hnojivem byl chlévský hnůj - vhodný je hnůj kravský, ovčí, prasečí i koňský, který se nejrychleji rozkládá. Před použitím je třeba jej zkompostovat, nechat na vzduchu zetlít a teprve poté zapravit do půdy, nejlépe na podzim. Materiál by měl ideálně pocházet z ekologického zemědělství nebo od farmáře či souseda, jehož hospodaření znáte a můžete mu důvěřovat.

hnojeníSlepičí trus se používá ke hnojení "zkvašený" - uloží se do nádoby (nejlépe plastové) a zalije vodou tak 10 cm nad slepičince, zakryje a za pár dní začne kvasit. Je k tomu potřeba teplo, kvasit by měl alespoň 14 dnů.
Jako hnojivá zálivka se používá ředěný v poměru 1:10 až 1:20, podle toho k jakým rostlinám. Okurky a rajčata snesou silnější koncentraci (1:10), papriky a zelenina košťálová chce ředěnější roztok, už kvůli vysokému obsahu dusíku. Pochopitelně lze slepičince v tomto čase s úspěchem kompostovat.

Mulč nám pomůže hned dvakrát, za prvé ulehčí zbavování se některých zahradních a domácích odpadů a zelené hnojení pak udrží naše záhonky chráněné před erozí větrem i silným deštěm, šetří zálivku a brzdí růst plevelů. Pro mulčování je ideální tráva ze zahradní sekačky, se kterou se navíc velmi příjemně pracuje. Posekaná tráva přináší kromě všech výhod mulče i výživu pro půdní organismy a také dodává do půdy dusík, základní živinu nezbytnou pro všechny rostliny.

Víte, jaký jiný způsob hnojení používají dnešní zemědělci?
V loňském roce, v letních měsících jsme v ekocentru přijali několik dotazů od zastupitelů okolních obcí na zvláštní zápach. Jeho šíření bylo lokalizováno z okolních polí a byl to opravdu nepříjemný odér. Místní zemědělci použili na hnojení polí kaly z ČOV. O možnosti jejich použití jsme psaly na našich stránkách v loňském roce.
Zastupitelům obcí jsme předaly kontakt na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který se kontrolou zemědělců zabývá.

Ve zkratce...

hnojeníKaly mohou být použity na zemědělské půdě s výjimkami uvedenými v §32 zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Kaly vyhovující kategorii II mohou být použity pouze na zemědělské půdě určené k pěstování technických plodin nebo v podzimním období na půdě určené k pěstování běžných plodin. Na dílu půdního bloku, kde byl použit kal kategorie II, nesmí být nejméně 3 roky po použití kalu pěstována polní zelenina, brambory a intenzivně plodící ovocná výsadba. Na zemědělskou půdu mohou být použity pouze kaly, které nepřekračují mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků uvedené v příloze č. 3 k vyhlášce č. 437/2016 Sb. a vyhovují mikrobiologickým kritériím uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce. Před samotným použitím upravených kalů musí být ověřena také mikrobiologická kritéria, která se prokazují mikrobiologickým rozborem aktuálních počtů indikátorových mikroorganismů nebo účinností hygienizace úpravy kalu.

A protože se v dnešní době pěstuje všude kolem nás brukev řepka, která je využívána převážně jako biopalivo. Zájem zemědělců o kaly z ČOV roste. Jen v období od března do října loňského roku dodala společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) kaly 28 zemědělským subjektům. Podle informačního portálu Naše-voda, jsou požadavky na kaly z ČOV v současné době mnohem přísnější než na klasická statková hnojiva, u nichž limity na mikroorganismy ani na maximální limity možných rizikových látek nejsou vůbec stanoveny. To v praxi znamená, že riziko kontaminace půdy je v případě čistírenských kalů nižší, než v případě statkových hnojiv, a toto riziko je navíc pod kontrolou ze strany samotných ČOV, které předávají kaly zemědělskému podnikateli k aplikaci.

Měli bychom se opět začít chovat jako dobří hospodáři, vrátit se k osvěceným způsobům pěstování i hnojení a používat zdraví Selský rozum.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
http://www.ekozahrady.com/hnojeni.htm
http://www.potravinovezahrady.cz/permakulturni-zahrada-12-drobnych-zkusenosti-a-napadu/
https://www.nazeleno.cz/dum-a-zahrada/ekozahrady-a-permakultura/
http://www.kompostuj.cz/vime-jak/jak-vyrabet-kompost/
https://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/zahradni-pruvodce-hnojenim-jak-a-cim/
http://www.nase-voda.cz/kaly-cistiren-odpadnich-jsou-pro-pudu-lepsi-nez-statkova-hnojiČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

6.3.2018 Hnojení našich zahrad

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
21.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

26.1.2018 Umíte dobře hospodařit s jídlem?
22.1.2018 Se seminářem o odpadech v MŠ Chvatěruby
16.1.2018 Zdravé jídelny ve školách

leaf