Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jak pomoci životnímu prostředí

22. května 2019

životní prostředí, ekologieModerní životní styl velmi zatěžuje přírodu. Lidí na Zemi přibývá a s tím také vzrůstá devastace životního prostředí. Každý z nás se ale může chovat tak, aby ulehčil přírodě a pomohl ji zachovat pro budoucí generace. Nabízí se mnoho činností, kterými můžeme své chování změnit tak, abychom pomáhali přírodu zachovat nebo ji alespoň co nejméně poškozovali. Každá prospěšná aktivita, byť sebemenší, se počítá. Několik návodů a inspirací, jak chránit životní prostředí nabízí i následující článek.

Důvodů, proč chránit přírodu, je nespočet. Ten hlavní je samotné zachování existence lidstva. Příroda si poradí i bez lidí, my se však bez přírodního prostředí neobejdeme. Někteří lidé rezignují předem na veškeré snahy o zlepšení, protože mají pocit, že člověk jako jednotlivec ničeho nedosáhne. Opak je pravdou. Cokoliv chceme změnit, musíme začít sami u sebe. Nejlepší je, když každý začne sám a dá příklad druhým. A jak tedy začít?

Třídění odpadu

životní prostředí, ekologieAsi nejjednodušším začátkem je třídit odpad. Většinu produkovaného odpadu není těžké roztřídit do barevných kontejnerů, pytlů či boxů, které jsou dnes na každém kroku. Pomáháme tak šetřit zdroje a energie, omezujeme skládkování, které zatěžuje životní prostředí. Papír, sklo a plasty třídí skoro každý. Třídit se dá ale mnohem více složek odpadu: bioodpad, textil, kovy, elektroodpad, nebezpečný odpad a další staré věci. Postupně se můžeme naučit nakupovat bez obalu a omezit svůj „směsný odpad“ na minimum.

Šetření vodou

životní prostředí, ekologieO významu vody víme všichni, voda je základní podmínkou života. Voda se dá šetřit mnoha způsoby, například lze využívat dešťovou vodu pro zalévání či splachování. Nemusíme mýt nádobí pod tekoucí vodou nebo mít puštěný kohoutek při čištění zubů, můžeme dotahovat kohoutky, aby nekapaly, raději se sprchovat, než koupat apod. Další důležitou činností na ochranu vody je snižování znečištění vody. Dnes se i v domácnostech využívání chemikálie, které vodu silně znečišťují a ztěžují její opětovné vyčištění v čistírnách odpadních vod. Jsou to nejen čisticí prostředky, prací prášky, ale také nejrůznější kosmetické přípravky.

Pijte kohoutkovou

životní prostředí, ekologieKupovat vodu je zbytečná zátěž pro životní prostředí. V domácnostech po celé ČR teče pitná voda, která je velmi kvalitní a jejíž kvalita je pravidelně kontrolována. Stáčení vod pro prodej, materiál na výrobu PET lahví i doprava z místa na místo jsou velmi neekologické. Někdo se snaží pomoci přírodě tím, že PET láhve z obchodu používá víckrát. Je to dobrá cesta, bohužel ale tyto láhve nejsou určeny k vícenásobnému použití a mohou tak být zdraví škodlivé. Co takhle si pořídit láhev na pití z kovu nebo skla, které vydrží opravdu dlouho?

Šetření energií

Většina z nás si nedovede představit každodenní činnosti bez elektrické energie. Je nutné ji z něčeho vyrobit, což stojí zdroje a peníze. Energii lze šetřit jednoduchými kroky: zhasínat, když odcházíme z místnosti, nemít zbytečně puštěné spotřebiče (typicky televizi jako kulisu), nenechávat spotřebiče v režimu stand-by. Zamýšlet se při nákupech nad energetickou náročností přístrojů, volit moderní varianty, ovšem s přihlédnutím k indexu LCA, což je ukazatel hodnotící životní cyklus výrobku, zátěž životního prostředí způsobená daným výrobkem od získání surovin přes výrobu a spotřebu až po jeho likvidaci.

Mezi náročnější opatření patří snížit náklady na vytápění domu a na spotřebu teplé vody. Úsporně prát a mýt nádobí, snížit množství tepelně upravovaných potravin, obejít se bez mražených potravin apod. Ekologie tu jde ruku v ruce s ekonomikou, protože výdaje za vodu a elektřinu jsou jedny z nejvýznamnějších položek v rodinných rozpočtech. Šetříme-li vodu a elektřinu, šetříme tím životní prostředí i naši peněženku.

Podpora regionálních potravin a výrobků

životní prostředí, ekologiePři nakupování máme dnes velký výběr. Kdo se chce chovat zodpovědně, všímá si, odkud zboží pochází a volí domácí produkty. Podporovat místní produkty má řadu výhod. Pochází-li potravina z našeho okolí, nebylo nutné ji dovážet přes půl světa. Farmářské potraviny jsou obecně neporovnatelně vyšší kvality než na živném médiu vypěstované potraviny bez chuti a vitaminů. Místního farmáře či výrobce je snadnější kontrolovat, zda výrobky nešidí, než odhadnout anonymní výrobek z druhého konce světa, o kterém nevíme zhola nic. Máme šanci přímo ovlivnit, zda bude mít místní řemeslník příště práci, pokud budeme nebo nebudeme spokojení s jeho prací, protože je na své reputaci závislý. Ve velkém řetězci si výrobek sice znovu nekoupíme, ale bude v regále ležet tak dlouho, dokud se nenapálí někdo další.

Diskutovaným problémem je také například používání palmového oleje. Ten je sice levný, ale pro člověka nutričně méně cenný než jiné potravinářské oleje. Navíc jsou v rozvojových zemích kvůli pěstování olejových palem často mýceny původní lesní porosty.

Dobrovolná skromnost

Je dobré se zamyslet, zda opravdu potřebujeme vše, co si kupujeme, i když si to koupit můžeme. Každým nákupem zatěžujeme životní prostředí. U některých výrobků se vyplatí oprava místo koupě nového. Znáte ten krásný pocit, když dáte staré věci ještě šanci? Často bývá také lepší podpořit dražší kvalitnější variantu, než mít několik nefunkčních věcí. Pokud již věc nepotřebujete, zkuste jí nabídnout jiným prostřednictvím bazaru, prodejem nebo darováním.

Reklamy nás nutí k plýtvání

životní prostředí, ekologieŽijeme v relativně bohaté zemi, v blahobytné společnosti a máme určité volné finanční prostředky, jimiž disponujeme a jež můžeme přerozdělovat podle svého uvážení. Zboží, které kupujeme, je již v momentě uvedení na trh zastaralé, konzumní styl života a reklamy nás nutí kupovat si stále nové a nové výrobky, i když ty staré ještě slouží – ale nejsou již „moderní“. Proto pokud se chceme chovat zodpovědněji, šetřit zdroje naší planety, buďme lhostejní k reklamám i módním trendům. Vytvořme si svůj originální styl.

Slitování nad zvířaty

Zkuste ze svého života vynechat alespoň jednu věc, kvůli které bylo využito zvíře. Nebo hůř – zabito. Alternativy existují, např. umělá kůže, kosmetika netestovaná na zvířatech nebo vejce z biochovů. Klecové chovy jsou pro zvířata vězením, zvířata zavřená v klecích nikdy neuvidí slunce, neochutnají čerstvou zelenou trávu, často živoří ve strašných podmínkách. Jaký rozdíl oproti biochovům!

Vynecháním masa alespoň jednou týdně pomůže planetě i vaši linii. Například na výrobu jednoho kilogramu hovězího masa je potřeba 9.500 litrů vody. Můžete také zachránit pár stromů. Na každý hamburger, který pochází ze zvířat chovaných na území deštného pralesa, bylo vymýceno přibližně 55 metrů čtverečních lesa.

Lepší je odpuzovat než zabíjet

Hmyz, hlodavci a jiní škůdci dokáží být pěkně otravní, ale i nebezpeční. Kontaktu s nimi se naštěstí můžeme předem vyhnout. Vyzkoušejte třeba ultrazvukové repelenty nebo citronelu. Klasickou pastičku na myši nahraďte trubkovou, z které můžete živé zvíře zase vypustit.

Méně znamená více

životní prostředí, ekologieLidé každý rok vyhodí velké množství jídla, které nestačí spotřebovat, i dalšího zboží. Buď se jedná o jídlo zkažené, které se však zkazilo důsledkem špatného skladování, nebo je prošlé. Příčinou bývají různé „výhodné akce“, díky nimž často kupujeme víc věcí, než kolik jsme schopni spotřebovat.

Bezobalové nakupování
Začněte chodit nakupovat s vlastní látkovou taškou nebo síťovkou. Pořiďte si látkový sáček na pečivo, ovoce a zeleninu. Zkuste nakoupit v bezobalové prodejně. Časem zjistíte, že bez plastových obalů se obejdete, a množství odpadu ve vaší domácnosti poklesne.

Příroda má přednost

Různé přípravky často obsahují látky škodlivé pro nás i přírodu. Pokud se jim chcete vyhnout, zaměřte se na produkty z ryze přírodních složek. Ale pozor – ne každá chemie je špatná. Bude to chtít trochu času a studia, ale na internetu se snadno dozvíte, jaká chemie je ta „správná“.

Čistá krajina

Odpad do lesa, luk ani vody nepatří. Navíc v odhozených odpadcích často hynou zvířata, ptáci a o hmyzu ani nemluvě, z odpadků se mohou uvolňovat chemikálie do prostředí. Zkuste si vzít na procházku do přírody sáček na odpadky. Sbírejte v lesích i na lukách odpady, které tam nepatří. Odměnou vám bude hřejivý pocit za to, že jste vyčistili váš oblíbený kousek krajiny a pomohli jste přírodě.

Choďte pěšky
životní prostředí, ekologiePokud to jde (např. nepřevážíte něco těžkého), jezděte po městě MHD a ne autem. Krátké vzdálenosti se dají také ujít pěšky. Chůze je nejen plně ekologická, ale také prospěšná našemu zdraví.

Podporujte ekozemědělství

Produkty zemědělství šetrného k přírodě jsou sice dražší, ale zdravější pro člověka a šetrnější k životnímu prostředí. Je to tím, že běžné zemědělství používá pesticidy a jiné jedy, po kterých úroda roste nepřirozeně. Chemické látky zničí všechny potencionální škůdce. Druhotným účinkem je narušení přirozeného potravního řetězce: například užiteční ptáci, kteří zemědělcům od hmyzu pomáhají, hynou hlady, díky pesticidům jsou též stále častěji neplodní a vymírají.

Zasaďte strom

Je to přínosné pro ovzduší, pro půdu, můžete tak zahalit váš dům do stínu a šetřit na klimatizaci (zasaďte jej na západní straně vašeho domu), a můžete také zvýšit hodnotu vaši nemovitosti. Zapojte celou vaši rodinu a zasaďte strom každý rok a pro každého člena rodiny.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
12.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
9.12.2019 Kdo vytvořil nejkrásnější stromeček?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?

25.11.2019 Kralupský obchvat
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
4.11.2019 Dva projekty ekocentra podpořené městem Kralupy nad Vltavou

29.10.2019 Noví patroni z nízkoprahu
25.10.2019 Ekologické souvislosti – jak můžeme pomoci
23.10.2019 Šesťáci z Komendy si zasadili svůj strom v Husově parku
18.10.2019 Biodynamické hospodaření - harmonie mezi přírodou a zemědělstvím
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
8.10.2019 Podzimní výsadba ryb do Labe
7.10.2019 Děti pomáhaly přírodě úklidem odpadků
3.10.2019 Ekologie pro nejmenší

30.9.2019 Semináře o odpadní vodě
25.9.2019 Vánoční soutěž je opět tady
23.9.2019 Čištění odpadních vod
17.9.2019 Počet lidí na planetě Zemi roste, bude i v budoucnu dost jídla pro všechny?
16.9.2019 Akce ekocentra na konci léta

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
21.8.2019 Všimli jste si také, jak nám ubývá včelek a motýlů? Pojďme jim společně pomoci
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Reportáž: Na návštěvě SONNENTORu v Čejkovicích

27.6.2019 Akce Ekocentra v měsíci červnu
20.6.2019 Ekologické toalety
12.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje

27.5.2019 Ostrovní domy - domy bez nutnosti připojení na inženýrské sítě
22.5.2019 Jak pomoci životnímu prostředí
20.5.2019 Jak dopadl první ročník Velikonoční soutěže?
9.5.2019 Labe v Neratovicích opět ožilo

30.4.2019 Přijetí nových Patronů – Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy
28.4.2019 Oslavy Dne Země s AVE Kralupy s.r.o. na ZŠ Třebízského
23.4.2019 Úklid se ZŠ Jodlova
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
3.4.2019 Dobrovolnické úklidové akce přírody

21.3.2019 Děti a příroda patří k sobě a proto je tu projekt Ekoškola
12.3.2019 Jak probudit dešťovou vílu

28.2.2019 Velikonoční soutěž je tady
19.2.2019 Slušná firma
14.2.2019 Setkání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj
8.2.2019 Světelný smog

16.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Povede se nám vyčistit města od nedopalků?
7.1.2019 Zajímavosti z oblasti ekologie
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf