Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Počet lidí na planetě Zemi roste, bude i v budoucnu dost jídla pro všechny?

17. září 2019

jídlo, planeta, produkceLetos v měsíci dubnu pořádal studentský parlament kralupského gymnázia Den Země. Různé zajímavé eko akce pořádali studenti celý dubnový týden. Např. ve spolupráci s námi - s kralupským Ekocentrem a ČSOP ve středu 24. 4. 2019 dopoledne studenti primy a sekundy vysázeli na zahradě DG stromy, které se staly součástí školního arboreta. Navečer nás všechny Kralupáky pozvali do kina na zajímavý dokument od německého režiséra Valentina Thurna s názvem "10 miliard - co máte na talíři?" O čem tento dokument pojednává a na co hledá odpověď?

jídlo, planeta, produkceJiž při současných 7 miliardách lidí na Zemi se ukazuje, že lidstvo žije „na dluh“, jedna šestina z tohoto počtu trpí chronickým hladem. Podle odhadů za několik desítek let bude na Zemi přes 10 miliard obyvatel. Otázky tedy jsou: Budeme v budoucnosti schopni produkovat potraviny pro všechny a na každý den? Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na Zemi? A nestojí svět na rozhraní potravinové katastrofy?

jídlo, planeta, produkce

Režisér Valentin Thurn, jehož úspěšný film „Z popelnice do lednice“ byl uveden na festivalu Jeden svět v roce 2012, v tomto dokumentu systematicky rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství, od mechanizovaného průmyslového způsobu přes umělou výrobu potravin v Japonsku až po městské zahradničení i na parkovacích stáních v Anglii. Film ukazuje různorodé pohledy lidí, pěstitelů, vědců ze všech koutů světa. Zároveň představuje dva tábory lidí, kteří tvrdí, že znají odpověď. Podle jedněch jsou jedinou cestou velké nadnárodní korporace a průmyslové zemědělství, které počítá s intenzivní a masovou produkcí zásobující celý svět. Na druhé straně stojí ti, kteří zastávají organické, tradiční zemědělství, které je udržitelné s ohledem na omezené přírodní zdroje. Režisér se ptá obou táborů, jakým způsobem chtějí v budoucnu nakrmit svět. A tak máme díky kameře možnost navštívit jednotlivé farmáře a zaměstnance společností zapojených do procesu zemědělské výroby v různých fázích - od osiva, hnojiva, přes pesticidy, krmivo pro zvířata, drůbež, velkoobchody či maloobchody. Film se snaží kriticky prozkoumat celý systém po všech stránkách, ale také představit možné návrhy a vize, jakým směrem se ubírat v budoucnosti, a tím přináší obsáhlý vhled do problematiky potravinové bezpečnosti. Každému tento film doporučuji ke zhlédnutí a zamyšlení. Konečné rozhodnutí co si na svůj talíř vyberete, je samozřejmě na každém z vás.

Co je to jídlo a k čemu ho potřebujeme?
jídlo, planeta, produkceJídlo je pro člověka zdrojem živin, což je ten nejobvyklejší úzce biologický pohled. Kromě toho ale má jídlo i velký společenský význam. Jeho konzumace hraje svou roli v posilování rodinných vztahů, jeho příprava zase učí děti práci, vede je k přemýšlení o původu jídla a může tedy podněcovat jejich vztah k zemědělství a přírodě. Člověk dříve trávil obstaráváním jídla a jeho přípravou podstatnou část dne. Současný styl života a pestrá nabídka obchodní sítě s hotovými pokrmy vede k narušení těchto hodnot a vytváří velké množství volného času, který ne každý umí využít. Nadváha a obezita jsou hlavním problémem výživy západní populace s velkými dopady na její zdraví.

Levné potraviny a jejich spektrum, například nabídka sladkostí, jsou jedna věc, významným faktorem je ale také to, že k obstarání jídla už nevynakládáme žádnou energii (Česká republika je na tom v tomto ohledu ještě docela dobře. Máme zkušenosti se závodním a školním stravováním a v rodinách se vaří). Z pohledu udržitelnosti přírodních zdrojů obavu vyvolává i vysoká spotřeba energie nutná k výrobě těchto potravin. Problematické jsou také přímo některé ingredience. Například palmový olej, který přispívá k vyšší trvanlivosti balených potravin, se díky této výhodné vlastnosti a nízké ceně stal nejprodávanějším olejem na světě a najdeme jej v 50 % balených potravin. Přitom ale stojí za jednou z největších environmentálních katastrof současnosti. Jeho produkce se soustředí v oblastech kolem rovníku, především v Indonésii či na Borneu.

Co by si budoucích 10 miliard lidí na Zemi mělo servírovat na talíře, aby současně udrželo při životě samotnou planetu?
Podíváme-li se na životní styl světové populace jako celku pohledem ekologické stopy, tedy porovnáme-li současnou rychlost spotřeby přírodních zdrojů a čas nutný k obnově biologické kapacity planety, ukazuje se, že pro udržení rovnováhy bychom potřebovali celou polovinu planety Země navíc. A pokud by všechno lidstvo převzalo životní styl například české populace, potřebovali bychom již 2,8 planety.

jídlo, planeta, produkce Tato data pravidelně monitoruje Global Foodprint Network. A každoročně upozorňuje na tzv. Overshoot Day – do češtiny přeloženo jako „Den ekologického dluhu“. V roce 2016 jím byl 8. srpen. Letos už 29. červenec. Znamená to, že od tohoto data planeta jako celek spotřebovává zdroje nad rámec kapacity určené pro jeden kalendářní rok. Tento den se každoročně o kousek posouvá, v roce 2013 to byl 13. srpen! Přitom nadměrná spotřeba přírodních zdrojů zásadně souvisí s našimi potravinami. Za obsahem našich talířů se skrývá například 18 % všech emisí skleníkových plynů, spotřeba 70 % veškeré pitné vody na Zemi či masivní odlesňování ekologicky významných oblastí, mnohdy kvůli pěstování krmiva pro dobytek. To společně s celou řadou dalších negativních dopadů současného nastavení globálního potravinového systému představuje třeskutou kombinaci. Úkolem budoucnosti bude upravit správu potravinových systémů tak, aby byly v souladu s udržitelným hospodařením.

Doporučení pro zodpovědnou spotřebu potravin lze v současnosti v našich podmínkách shrnout v kostce takto:

Jezme méně, ale kvalitněji.
Neplýtvejme jídlem.
Častěji nahrazujme maso jinou potravinou.
Dávejme přednost potravinám, jejichž produkce respektuje planetu – vodu, půdu, ekosystémy a klima.
Vyhledávejme rozmanitost druhů potravin.
Dávejme si pozor na palmový olej.

Pomůže nám KPZ, co to je?
V současnosti se na místní úrovni rychle rozvíjejí iniciativy, které propojují producenty potravin přímo se spotřebiteli, např. komunitou podporované zemědělství (KPZ). V tomto systému si skupina lidí vybere zemědělce, od něho celý rok odebírá produkci a zároveň se zapojuje do některých zemědělských prací. KPZ je systém založený na vzájemném vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody. Mezi hlavní cíle KPZ patří místní produkce a spotřeba potravin, podpora šetrného hospodaření v krajině, spolupráce mezi lidmi a pěstování vztahu k jídlu.

jídlo, planeta, produkceDalším dobrým počinem, který nám již zmíněný dokument ukazuje je návrat ovocných stromů, keřů a jedlých bylin do krajiny, a to i do městské zástavby. V Británii v jednom menším městečku se sousedé domluvili a postupně osázeli kamenné truhlíky na nádraží bylinkami a rajčaty. Z předzahrádky místní policie udělali zeleninový záhon a na parkovišti u polikliniky vyměnili túje za ovocné stromy. Všude tak můžete v městečku narazit na něco jedlého. Nejprve měli zakladatelku tohoto nápadu za podivínku, ale postupně se k ní sousedé přidali a tak celé městečko na jaře krásně kvete a postupně se stává jedlé.

Českým příkladem nám mohou být lidé z teamu Na ovoce, ani jim není lhostejné, jak sady a staré odrůdy ovocných stromů rychle mizí z české krajiny a jak ovoce putuje na náš stůl přes půlku světa, zatímco to místní nesbírané, hnije. Jejich prvním počinem byla proto komunitní mapa, prostřednictvím které chtěli pomoci využít volně rostoucí přírodní bohatství. Jako druhý úkol si vytyčili popularizovat pražské ovocné sady a pečovat o ně. Do třetice chtějí přírodě výměnou za její sladké plody něco vracet, a tak vznikl benefiční e-shop se sazenicemi stromů starých odrůd.

jídlo, planeta, produkceI my Kralupané máme od roku 2017 na louce pod smuteční síní vysázen ovocný sad, který je veřejně přístupný. Až stromky povyrostou a začnou plodit, budou si moci kolemjdoucí utrhnout ovoce a ochutnat ho. Mnoho dětí v dnešní době neví, jak vypadají ovocné stromy, na kterých rostou třešně, jablka, hrušky, švestky a další ovoce. V ovocných sadech budou moci pozorovat, jak stromy rostou, jak se mění během jednotlivých ročních období, jak prospívají, zda nejsou napadené chorobami a škůdci. Cílem není jen vracet místní ovoce na naše stoly a původní odrůdy do sadů a zahrádek, ale také posílit vztah lidí ke krajině a pomoci jim převzít zodpovědnost za péči o místa, ve kterých žijí.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
https://slusnafirma.cz/slusna-firma/na-ovoce-z-s/
https://www.eckralupy.cz/clanky.php?page=sady
https://www.denik.cz/regiony/praha-12-obnovuje-tresnovy-sad-v-modranech-vysadi-46-stromu-20170113.htmlČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
12.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
9.12.2019 Kdo vytvořil nejkrásnější stromeček?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?

25.11.2019 Kralupský obchvat
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
4.11.2019 Dva projekty ekocentra podpořené městem Kralupy nad Vltavou

29.10.2019 Noví patroni z nízkoprahu
25.10.2019 Ekologické souvislosti – jak můžeme pomoci
23.10.2019 Šesťáci z Komendy si zasadili svůj strom v Husově parku
18.10.2019 Biodynamické hospodaření - harmonie mezi přírodou a zemědělstvím
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
8.10.2019 Podzimní výsadba ryb do Labe
7.10.2019 Děti pomáhaly přírodě úklidem odpadků
3.10.2019 Ekologie pro nejmenší

30.9.2019 Semináře o odpadní vodě
25.9.2019 Vánoční soutěž je opět tady
23.9.2019 Čištění odpadních vod
17.9.2019 Počet lidí na planetě Zemi roste, bude i v budoucnu dost jídla pro všechny?
16.9.2019 Akce ekocentra na konci léta

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
21.8.2019 Všimli jste si také, jak nám ubývá včelek a motýlů? Pojďme jim společně pomoci
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Reportáž: Na návštěvě SONNENTORu v Čejkovicích

27.6.2019 Akce Ekocentra v měsíci červnu
20.6.2019 Ekologické toalety
12.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje

27.5.2019 Ostrovní domy - domy bez nutnosti připojení na inženýrské sítě
22.5.2019 Jak pomoci životnímu prostředí
20.5.2019 Jak dopadl první ročník Velikonoční soutěže?
9.5.2019 Labe v Neratovicích opět ožilo

30.4.2019 Přijetí nových Patronů – Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy
28.4.2019 Oslavy Dne Země s AVE Kralupy s.r.o. na ZŠ Třebízského
23.4.2019 Úklid se ZŠ Jodlova
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
3.4.2019 Dobrovolnické úklidové akce přírody

21.3.2019 Děti a příroda patří k sobě a proto je tu projekt Ekoškola
12.3.2019 Jak probudit dešťovou vílu

28.2.2019 Velikonoční soutěž je tady
19.2.2019 Slušná firma
14.2.2019 Setkání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj
8.2.2019 Světelný smog

16.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Povede se nám vyčistit města od nedopalků?
7.1.2019 Zajímavosti z oblasti ekologie
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf