Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Kde se koupat ve Vltavě?

22. července 2014

Také jste již měli nutkání v letních vedrech při procházce podél řeky odhodit šatstvo a vykoupat se přímo ve Vltavě? Stále častěji přijímají dispečerky Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou dotazy na kvalitu vody v řece Vltavě. Tazatele zajímá, zda je voda v řece vhodná ke koupání. Odpověď však není tak jednoduchá, protože na Vltavě poblíž Kralup nejsou žádná tzv. koupací místa, na kterých by někdo průběžně sledoval znečištění. Proto jsme požádali o vyjádření odborníky ze státního podniku Povodí Vltavy a dostalo se nám podrobné odpovědi:

„Obecně se dá říci, že situace v jakosti vody je nejlepší nad Prahou, kde voda vytékající z Vltavské kaskády má velmi dobrou kvalitu. Určité znečištění do vltavské vody nad Prahou přináší nejdříve Sázava a následně i Berounka, přesto kvalita vody ve Vltavě protékající Prahou není špatná. Opticky je „příspěvek“ Berounky a zejména Sázavy nejvíce zřetelný díky zakalení a případně i zbarvení vody ve Vltavě unášenými nerozpuštěnými látkami, např. při přívalových deštích nebo obecně při vyšších stavech vody.

Vltava průchodem městskou aglomerací přijímá drobné rozptýlené znečištění a na konci i vyčištěné odpadní vody z celého města, takže pod Prahou má již např. zhoršené mikrobiologické ukazatele (bakterielní oživení), voda může obsahovat různá rezidua látek lidské denní potřeby atd…, jako jsou léčiva a další látky. Obecně, problémem Vltavy však nejsou ani tak vysoké koncentrace „škodlivých a cizorodých látek“, jako spíše nadbytek živin a bakteriální oživení (zejména pod městskými aglomeracemi, Prahu nevyjímaje). Nadbytek živin pak generuje růst řas a sinic.

Současné teplé počasí a nízké průtoky samozřejmě ještě přispívají ke zvýšení koncentrace živin, bakterií a dalších látek ve vodě, neboť produkce komunálních odpadních vod je stále stejná na počasí nezávislá, ale objem vody v recipientu, do kterého se tyto odpadní vody ředí, je menší.

Přestože se v posledních letech kvalita vody ve vodních tocích téměř všude zlepšila, je třeba místa ke koupání ve volné přírodě vybírat s rozvahou. Problémem, a to téměř všude, bývá v letních měsících nadbytek živin, zejména fosforu, který ve spojitosti se zvýšenou intenzitou slunečního svitu a postupným ohříváním vody vede k tzv. „ zelenání vody“. V tocích se vyskytuje zvýšené množství řas, v horším případě i sinic. Obecně lze říci, že koupání není vhodné zejména pod městskými aglomeracemi, kde se mohou ve zvýšeném množství vyskytovat látky pocházející z čištění odpadních vod a tím i bakteriální znečištění. Z tohoto pohledu nelze obecně koupání zejména v dolních tocích řek doporučit, což platí i pro oblast Kralup nad Vltavou a celého toku Vltavy pod Prahou. Nejvhodnější ke koupání jsou oficiálně stanovená místa, tzv. přírodních koupacích vod, která jsou v letní sezóně pod pravidelnou kontrolou Zdravotních ústavů ČR. Povodí Vltavy, státní podnik sleduje průběžně kvalitu povrchových vod po celý rok, ale poskytování doporučení, zda je konkrétní lokalita vhodná ke koupání nemá ve své kompetenci, zde je potřeba se obrátit na příslušný Zdravotní ústav. Na dolním toku Vltavy žádné tzv. koupací místo vymezené není, koupání v této části řeky jednoznačně nedoporučujeme.“ Tolik k vyjádření Povodí Vltavy, státního podniku, ke kvalitě vody v řece Vltavě.

Přesto však, podle našich informací, odvážných plavců, kteří se koupou ve Vltavě, rok od roku přibývá. Pro jistotu je však dobré se po koupeli v řece osprchovat čistou vodou. Některé bakterie v řece jsou neškodné, ale jiné mohou způsobit střevní a žaludeční potíže, různá horečnatá a zánětlivá onemocnění uší a očí či kožní problémy.

Také podle rybářů se kvalita vody ve Vltavě zlepšuje. Ryby ulovené v řece se dají konzumovat, což dříve nebylo možné. Také počet druhů ryb žijících v řece se zdvojnásobil. Zatím sice ve Vltavě nejsou lososi jako ve 14. století, ale ryby se sem pozvolna vrací.

Po stránce čistoty vody ve Vltavě však stále není vyhráno. Je potřeba zvyšovat efektivitu čistíren odpadních vod a důsledněji kontrolovat to, co se do řek vypouští. Lidé by si měli také lépe vybírat, jaké zboží nakupují. Zubní pasty a čistící prostředky s antibakteriálními přísadami a dále zbytky léků a hormonální antikoncepce způsobují v říčním ekosystému hormonální poruchy u živočichů.V jejich důsledku dochází k úbytku samců v rybích populacích, snižuje se reprodukční schopnost ryb, je poškozován genetický kód živočichů, a další nebezpečí způsobuje narůstání odolnosti bakterií.

Nezáleží tedy jen na průmyslu, čisticí schopnosti ČOVek a jejich modernizaci. Záleží i na každém z nás, na našem přístupu k vodě, který leccos vypovídá rovněž o našem vztahu k přírodě. To, jak s vodou hospodaříme, jak ji znečišťujeme a jak s ní dokážeme šetřit, ovlivňuje nejen naši peněženku, ale i naše svědomí vůči příštím generacím.

Více informací o kvalitě vody v řece Vltavě i v některých přírodních koupalištích je možné získat na Zeleném telefonu Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou 800 100 584.

Poznámka:
V případě zájmu o provedení rozborů pitných, odpadních a povrchových vod naleznete na bližší informace na webových stránkách laboratoře státního podniku Povodí Vltavy: www.vhlaborator.cz a www.pvl.cz.

Autorka článku: Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, Most
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most

Zdroje:
Povodí Vltavy státní podnik, sdělení Marka Lišky, Útvar vodohospodářských laboratoří
http://www.outdoorvpraze.cz
http://prazsky.denik.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2014


16. prosince 2014 - Čtvrtý ročník Vánoční soutěže už má vítěze!

5. prosince 2014 - Ekologické centrum navázalo spolupráci se společností SPOLANA a.s.

1. prosince 2014 - Rok 2014 - Rok Patronů!

26. listopadu 2014 - Soutěž „Šlo by to lépe?“ zná své výherce!

19. listopadu 2014 - Ekocentrum informuje o imisích na území Středočeského kraje i města Prahy

6. listopadu 2014 - Program "Co dýcháme" na ZŠ Komenského

30. října 2014 - Setkání specialistů RM

21. října 2014 - Školáci poznávají stromy

13. října 2014 - Eko - procházka

30. září 2014 - Postřiky proti plevelům ve městech

25. září 2014 - Jak bude vypadat Seifertův park?

8. září 2014 - Kotlíková dotace opět spuštěna

8. září 2014 - Program předcházení vzniku odpadů

3. září 2014 - Klimatický summit

2. září 2014 - Hrozba jménem elektrosmog

20. srpna 2014 - Projekt Kralupy – čisté město i nadále pokračuje

13. srpna 2014 - Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

4. srpna 2014 - Zachráníme je pro budoucnost?

22. července 2014 - Kde se koupat ve Vltavě?

21. července 2014 - Příběh jednoho trička

17. července 2014 - Zahradníkem v městské džungli

15. července 2014 - VALNÁ HROMADA STEP 2014

27. června 2014 - Další patronát převzalo skautské středisko Střelka

23. června 2014 - Nové veřejné osvětlení v Kralupech nad Vltavou

18. června 2014 - Za záchranu lesa v Lutovníku

5. června 2014 - Bezplatné semináře pro školy zatím probíhají v duchu k přírodě šetrné výživy!

28. května 2014 - Den pro životní prostředí

15. dubna 2014 - Příběh ekologie

10. dubna 2014 - Ekocentrum na návštěvě u skautů

3. dubna 2014 - Proč padají stromy ve městě?

31. března 2014 - OSLAVTE DEN ZEMĚ S EKOCENTREM!

27. března 2014 - Hrozí nám nedostatek vody?

27. března 2014 - SEMINÁŘE S EKOLOGICKOU TÉMATIKOU PRO ŠKOLY BUDOU I LETOS!

26. března 2014 - Hurá do zahrady!

24. března 2014 - Imisní situace v roce 2013

19. března 2014 - Kladno už překročilo 48x povolený denní limit prachu

18. března 2014 - EKO a BIO

11. března 2014 - Bude nebo nebude spalovna v Mělníku?

5. března 2014 - I senioři se zajímají o životní prostředí

19. února 2014 - Ekologické centrum eviduje stále více dotazů na kvalitu ovzduší!

22. ledna 2014 - Zelená ekologickému bydlení

21. ledna 2014 - Rok 2014 aneb Co bude tématy roku?

6. ledna 2014 - Ovoce na našem stole