Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA s.r.o. - 22.9.2020
V odpoledních hodinách bude zahájeno najíždění provozu Kyselina sírová po ukončené plánované zastávce. Najetí provozu může být až do 24. 9. 2020 doprovázeno emisemi ze spalování lehkého topného oleje. Jedná se o řádný technologický postup najíždění a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Dvakrát na návštěvě u Kulíšků

21. června 2017

kulíšciVe dnech 5. a 7. června 2017 navštívily dispečerky kralupského ekocentra Lesní mateřskou školu Kulíšek z. s. (LMŠ). Důvodem bylo slavnostní přijetí LMŠ Kulíšek do projektu Kralupy - čisté město. Kulíšci si pod svojí patronaci vzali les v Minicích, v lokalitě Pod Hradištěm.

V pondělí 5. června 2017 uspořádaly dispečerky Ekologického centra Kralupy (ECK) ekovycházku pro první skupinu nových patronů projektu Kralupy – čisté město. V 10 hodin dopoledne se všichni sešli v ulici Pod Hradištěm, kousek od sídla LMŠ Kulíšek. Pan Málek už tu čekal na děti s ukázkou různých dřevin, aby s nimi pobesedoval o významu stromů a keřů pro nás i pro přírodu. Dispečerky ECK si děti vyzkoušely ze znalostí stromů. Byly mile překvapeny, co všechno už děti vědí a znají. Se zájmem přihlíželi a naslouchali i pedagogové z LMŠ, ředitelka Blanka Dymáčkova a učitelka Edita Jiřičná. V závěru svého výkladu pan Málek názorně dětem předvedl, jak se sází strom.

kulíšciPo ukázce děti pomohly uložit stromy v kontejnerech zpět panu Málkovi do auta. Poté se dispečerky ECK vydaly s dětmi k jejich nové základně na lesní mýtině. Cestou si s nimi zahrály hru Pravda a lež. Dispečerka ECK vždy pronesla nějaký výrok, například: Smrkům na podzim opadává listí, žaludy rostou na dubech, obílí, roste v lese apod. Pokud byl výrok pravdivý, zvedly děti ručičky nad hlavu, a když byla odpověď „Ne“, měly za úkol si sednout do dřepu. Při této hře se všichni pobavili, zasmáli a děti se snad i něčemu novému přiučily.

Dispečerky ekocentra dětem předaly propagační materiály k projektu Kralupy – čisté město, ve kterých najdou informace o projektu a o dalších patronech - kolektivech, které jsou do projektu zapojeny. Dále jim vysvětlily, že v letošním roce probíhá Soutěž patronů, kdy všichni patroni mezi sebou soutěží o co nejlepší zmapování svěřené lokality. Přizvaly je do soutěže a předaly jim také praktické pomůcky pro bádání. Krejčovský metr na měření obvodu kmenů stromů a kelímky s lupami pro pozorování přírodnin, které hned děti s nadšením vyzkoušely.

kulíšci Potom šli Kulíšci na oplátku ukázat dispečerkám ekocentra "svůj les". Cestou si všichni společně zazpívali písničku Stromy od Jaroslava Uhlíře. Děti ukázaly lektorkám, jak ze semínka vyrůstá stromek, až je z něj košatý velký strom. Děti si také vysadily na jedné lesní mýtině svůj malý doubek. Na konci společného dopoledne dostali kulíšci odznak se symbolem projektu Kralupy – čisté město. Kulíšci si odznaky připevnily na batůžky, které patří k jejich každodenní výbavě.

Ve středu 7. června 2017 přišly lektorky za další skupinou Kulíšků, aby i je slavnostně přijaly mezi patrony projektu Kralupy – čisté město. Tentokrát s sebou přivedly paní Moniku Kolkovou, vedoucí útulku pro psy Lesan s malou fenečkou Ájou. Také této skupince dětí se dispečerky ekocentra představily, popovídaly si s dětmi o projektu Kralupy – čisté město, rozdaly letáčky, odznaky a pomůcky do soutěže. Kulíšci si hned „lupokelímky“ vyzkoušeli, navzájem si ukazovali broučky a dokonce čmeláka, kterého právě našli na jedné kulíškovské čepici.

kulíšci Potom si dispečerky z ECK s dětmi popovídaly nad krásnou knížkou jednoho z Kulíšků o Odpadech a na oplátku ukázaly dětem svojí nástěnku "Kam s odpadem?" Každý Kulíšek měl za úkol jeden odpad správně umístit do kontejneru nebo na jiné sběrné místo. Přihlížely tentokrát pedagožky Maruška Vrbiniaková a Edita Jiřičná.

kulíšci Vedoucí útulku pro psy Lesan vysvětlila dětem, proč je důležité mít ve městě takové zařízení. Pak představila dětem mladou fenečku Áju, která byla po celou dobu pobytu mezi malými dětmi moc hodná, klidná a nechala se hladit. Paní Kolková hovořila s dětmi o tom, jak se o pejsky správně starat, poučila všechny jak se chovat, když potkáme cizího nebezpečného psa a předala další cenné rady. Děti nacvičovaly ležení v klubíčku se schovaným zátylkem jako obranu před útočícím psem. Se zájmem děti trénovaly sběr psího exkrementu (kamínku) do sáčku tak, aby si neumazaly ruce. kulíšci Dvě dopoledne prožitá s dětmi v přírodě byly pro dispečerky z ECK velmi příjemným zážitkem, kdy odcházely s dobrým pocitem, že tyto děti jsou vychovávané k lásce a úctě k přírodě, od které se učí, kterou pozorují, neničí, ale naopak se snaží ji chránit.

Máte-li zájem o vnitřní či venkovní programy ECK, můžete nás kontaktovat na emailu ekoporadna(zavináč)eckralupy(tečka)cz nebo telefonicky každý všední den na číslech 800 100 584 či 727 808 644. Zvolený program je možné upravit Vašim individuálním požadavkům.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECK

logoProjekt "Kralupy - čisté město" byl pro rok 2017 finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou v rámci grantového schématu.Články a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf