Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA s.r.o. - 22.9.2020
V odpoledních hodinách bude zahájeno najíždění provozu Kyselina sírová po ukončené plánované zastávce. Najetí provozu může být až do 24. 9. 2020 doprovázeno emisemi ze spalování lehkého topného oleje. Jedná se o řádný technologický postup najíždění a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Kulíšci sázeli svůj první strom

4. října 2017

kulíšciDěti z lesní školky Kulíšek si zasadily svůj první strom. Výsadba proběhla v parku Velvarka v ulici Generála Klapálka ve spolupráci s Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou a místním svazem ochránců přírody, v rámci projektu Kralupy – čisté město.

kulíšciDěti nejprve poznávaly stromy a keře, které jim na ukázku přivezli pan Málek s panem Šestákem z místní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Téma stromů již pro malé kulíšky nebylo cizí. Jak nám sdělila ředitelka Lesní školky Kulíšek Bc. Blanka Dymáčková, DiS., tento měsíc dokonce s dětmi probírají téma stromy. Děti pozorují různé druhy stromů v lese, sbírají plody a nyní dokonce viděly, jak se strom sází.

kulíšciDěti sledovaly průběh výsadby stromu a poznávaly nářadí, které pan Málek s panem Šestákem používali, tedy rýč, lopatu a krumpáč. Někteří chlapci si museli krumpáč alespoň potěžkat. Přestože několik hodin před výsadbou stromu vytrvale pršelo, půda byla vlhká pouze ve svrchní pěticentimetrové vrstvě, hlouběji byla vyschlá a tvrdá jako kámen. Kulíšci tedy nalili vodu do vyhloubené jámy, aby se stromek po výsadbě mohl pořádně napít a zapustit kořeny.

Jaký strom vlastně ochránci přírody s dětmi zasadili?
kulíšciJak nám prozradil František Málek, vedoucí místní organizace ČSOP Kralupy, jedná se o jeřáb muk. Je to roubovaný exemplář, podnož tvoří jeřáb obecný. Stáří stromku je kolem deseti let a na místě, kde je vysazen, by měl vydržet nejméně dalších 50 let. Jeřáb muk je strom nebo keř dorůstající do výšky 10 až 15 metrů. Má hnědý, jemně rozpraskaný kmen a hladké větvičky. Listy jsou jednoduché a podlouhlé, v červnu vykvetou bílé květy a v září dozrávají tmavočervené plody.

kulíšciAž tento strom doroste do dospělosti, vyprodukuje přibližně 120 kg kyslíku za rok. To znamená, že bude zásobovat kyslíkem 2 lidi po celý rok. Některé děti viděly poprvé na vlastní oči, jak se sází strom, jiné už pomáhaly na zahradě rodičům sázet stromek. Čerstvě vysazený jeřáb muk ještě bude zamulčován, přihnojen a po dva roky zaléván dobrovolníky z řad ochránců přírody, aby se dobře ujal a rostl. Kulíšci, ale i ostatní lidé, kteří půjdou kolem, budou moci strom pozorovat, jak roste, těšit se z jeho krásy, květů i plodů a za sucha ho zalévat.

Reportáž o akci můžete shlédnout - zde.

Jana Krátká, Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECK

logoProjekt "Kralupy - čisté město" byl pro rok 2017 finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou v rámci grantového schématu.Články a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf