Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Kralupské lesy

10. prosince 2020

Kralupy, životní prostředí, lesyKdo by nechodil rád do lesa. Snad každý si alespoň občas zajde na procházku mezi naše lesní velikány, aby si odpočinul od civilizačního ruchu a načerpal nové fyzické i psychické síly. Můžeme být rádi, že naše domovina zatím stále patří k zemím s vysokou lesnatostí. Lesy pokrývají v současné době v České republice výměru 2 657 379 ha, což představuje 33,8 % z celkového území státu. Máme tedy stále dost příležitostí k lesním procházkám, ať již za účelem pouhé relaxace, sportování na čerstvém vzduchu nebo i třeba za účelem sběru lesních plodů. Českou specialitou je také houbaření. Mnoho z nás už se jistě nemůže dočkat, až se z mechu a jehličí začnou klubat hnědé hlavičky hříbků a dalších hub, které tak rádi sbíráme a konzumujeme.

Na území obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou se nachází více než 400 hektarů lesních porostů. Největší lesíky jsou u Vojkovic, v Nové Vsi, Podhořanech, v Minicích, Olovnici, Ledčicích apod. Bohužel stav lesů v ČR je dlouhodobě velmi špatný. Naše lesy mají nevhodnou dřevinnou skladbu, prostorovou strukturu a od nich se odvíjející biologickou rozmanitost, kdy 67 % porostní plochy lesů zaujímají porosty s převahou jehličnanů. Za devět letošních měsíců vytěžily Lesy České republiky 7 137 543 m3 napadených stromů, loni za stejné období 6 595 134 m3 a v roce 2018 celkem 3 863 232 m3.

Kralupy, životní prostředí, lesyŠpatný zdravotní stav dokazuje i vysoká defoliace stromů, což je míra ztráty jehlic a listů, která patří mezi nejvyšší v Evropě. Zvýšenou defoliaci způsobilo znečištěné ovzduší od 60. let minulého století, kdy kyselé deště poničily velkou část našich lesů. Oproti 80. létům minulého století se podařilo snížit emise SO2 o téměř 90 % díky odsiřování hlavních emisních zdrojů a plynofikaci. Pokles emisí NOx bohužel zpomalil vlivem narůstající dopravy. Ve vzduchu již sice tolik škodlivin není, ale stav lesů se nijak nezlepšil, jejich chřadnutí pokračuje. Okyselené a vyčerpané půdy totiž nemohou poskytnout stromům dostatečnou výživu. V kyselých půdách je hlavním mechanismem poškozujícím stromy otrava hliníkem, který je v rozpuštěném stavu účinným buněčným jedem.

Zpráva o stavu lesů ministerstva zemědělství také uvádí, že bez snížení početních stavů přemnožené spárkaté zvěře, která spásá mladé stromky, nebude na některých místech lesy vůbec možné obnovit. Podle poslední inventarizace škod zvěří je přemnoženou spárkatou zvěří průměrně poškozeno 64 % mladých listnáčů a jedlí. Na polovině území ČR je to více než 75 % a na čtvrtině území republiky je to dokonce 100 %.

Kralupy, životní prostředí, lesy I přes hrozivě vypadající stav některých lesů je ale současná situace také příležitostí, jak změnit podobu našich lesů tak, aby v budoucnu byly odolnější vůči projevům klimatické změny. Podíl listnatých dřevin na umělé obnově vykazuje ve srovnání s předchozími roky výrazný nárůst, dosáhl 51,3 %, což je o 6,6 % více než v předchozím roce.

V hypotetické přirozené druhové skladbě lesů České republiky by jehličnany tvořily ~35 % stromů, z toho jedle bělokorá dvě třetiny a smrk téměř třetinu. Dnes jehličnany tvoří ~75 % stromů v našich lesích, smrk sám více než polovinu. Pokryvnost jedle klesla na < 1 % celku. Podobný osud potkal z nejrůznějších důvodů také mnohé další dřeviny. Prakticky zmizely jalovce, jilmy tvoří zlomeček původního množství, hrušeň polnička a jabloň lesní patří mezi ohrožené druhy. Všechny zmíněné dřeviny hostí množství specializovaných organizmů, které těžce doplácejí na změnu druhové skladby lesů.

Víte, jaká dobrodiní nám naše lesy poskytují? V první chvíli nás asi napadne funkce lesa v podobě poskytování dřevní hmoty. O významu rekreačním a zdravotním asi nemusíme dlouho hovořit – lesy přispívají k podpoře naší tělesné zdatnosti a zdravotního stavu. Zvláště blahodárný vliv mají na obyvatele velkých aglomerací. Méně nápadná je funkce vodohospodářská a půdoochranná. Lesy slouží k ochraně zdrojů pitné vody, k ochraně krajiny před povodněmi a erozí půdy. Les je samozřejmě také domovem a útočištěm mnoha druhů živočichů a rostlin.

Kralupy, životní prostředí, lesyV Kralupech nad Vltavou je několik menších lesních porostů. Kromě lesíku v Lutovníku najdete menší les v Minicích, Zeměchách, v Lobečku za koupalištěm a zalesněný je také vrch Hostibejk. Mezi nejvíce zastoupené dřeviny v kralupských lesích patří akáty, duby a javory, nechybí ani jehličnany – hlavně borovice černá a lesní. Z fauny je zde nejvíce zastoupeno ptactvo – mezi nejznámější druhy patří sýkora, vrabec, brhlík lesní a pěnkava.

Pro člověka má ohromný význam lesní ochrana klimatu. Les vyrovnává teplotní výkyvy a zvyšuje vlhkost vzduchu. Teplotní rozdíly mezi lesem a volnou krajinou mohou dosahovat až 6 °C, mezi lesem a městem dokonce až 8 °C. Rozsáhlejší lesy v blízkosti města navíc zajišťují neustálou výměnu vzduchu a tím proudění čistého a kvalitativně lepšího vzduchu do osídlených oblastí. Les také dokáže filtrovat z ovzduší prach, plyny a radioaktivní látky. Nezanedbatelná není ani protihluková ochrana, kterou poskytují pásy lesů mezi rušnými komunikacemi a obytnými zónami.

Lesy jsou zkrátka nenahraditelnou součástí naší krajiny. Tak už neváhejte a vyjděte si na procházku do lesa. My vám přejeme, abyste v něm našli něco nového, krásného, aby vám les přinesl radost, zdraví, odpočinek i klid na duši. Za odměnu si važme našich lesů, chovejme se v nich ohleduplně a chraňme je.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
https://www.hnutiduha.cz/aktualne/stav-jehlicnatych-lesu-v-cr-je-dlouhodobe-nejhorsi-v-cele-evrope-trojnasobne-nad-evropskym
http://baloun.entu.cas.cz/~cizek/clanky/Lesn%EDRestaurace.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/661268/Zprava_o_stavu_lesa_2019_WEB.pdfČlánky a tiskové zprávy z roku 2020

21.12.2020 Vánoční dárky na poslední chvíli mohou být i ekologické
18.12.2020 Jak dopadl 10. ročník oblíbené vánoční soutěže?
18.12.2020 Kralupský vánoční strom
14.12.2020 Svíčky a jejich složení - zdravější svíčky nejen o Vánocích
10.12.2020 Kralupské lesy
3.12.2020 Ovzduší na Kralupsku

24.11.2020 Co je nového v bezobalovém nakupování?
18.11.2020 Imunita, čím ji posílit a upevnit?
13.11.2020 Máte krabice na vyhození? Darujte je obchodům!
9.11.2020 Kompostování v panelovém domě? Proč ne!
4.11.2020 Navýšení dotací na zelené střechy

28.10.2020 ZEVO spalovny versus nová technologie zpracování odpadů
26.10.2020 Projekt "Kralupy - čisté město" v roce 2020
23.10.2020 Kralupský ovocný sad a vyhodnocení soutěže
21.10.2020 Společnost MERO ČR, a.s. podpořila výuku s ekocentrem
20.10.2020 Vánoční soutěž je opět tady
14.10.2020 Technické konopí – jedinečná ekologická rostlina
6.10.2020 Rybáři vysadili do Labe 500 kilo ryb. Žáci z Neratovic byli u toho
2.10.2020 Parkovací dům se zelenou střechou pro tři stovky aut v Kralupech?

28.9.2020 Flora a fauna na Kralupsku
24.9.2020 Úklidová akce s Ekocentrem
22.9.2020 Farmy na Kralupsku a proč nakupovat právě u nich
18.9.2020 Zářijová oslava Dne Země na ZŠ Mikovice
14.9.2020 Jak pomoci zvířecímu mláděti nebo zraněnému zvířeti?
10.9.2020 Obsah pesticidů v ovoci a zelenině
2.9.2020 Evropská zelená cesta – budoucnost Česka?

24.8.2020 2020 - Nová Strategie Evropské unie pro ekologické zemědělství
17.8.2020 Přírodní prostředky na ochranu rostlin
10.8.2020 Kořenové čističky
4.8.2020 Víte, co je to questing?

29.7.2020 Koupání na Kralupsku
24.7.2020 Ekocentrum navštívilo letní výstavu starých odrůd ovoce
16.7.2020 Vliv 5G na zdraví a životní prostředí
8.7.2020 Zmrzlina – zdravé letní osvěžení?

29.6.2020 Sběr bioodpadu v Kralupech nad Vltavou
24.6.2020 Co nám přinesla pandemie dobrého? A přinesla jen to dobré?
19.6.2020 Chybí vám voda? Řešením může být vrtaná studna
17.6.2020 O odpadech s Kulíšky
11.6.2020 Jak si vybíráte zubní pastu?
8.6.2020 Jak se pečuje o stromy v Kralupech n/Vltavou?
2.6.2020 Hurá pro nás spotřebitelé! Lednice a pračky budou opět opravitelné!

27.5.2020 Chození naboso - cesta ke zdraví
20.5.2020 Soutěž "Kralupské stromy"
18.5.2020 Proč chránit rorýse?
12.5.2020 Neobvyklé vlastnosti vody
6.5.2020 Velikonoční soutěž ve trojici

29.4.2020 Od průmyslu až po zahradu – IBC kontejnery
24.4.2020 Invazní rostliny, které to jsou a jsou nebezpečné?
20.4.2020 Do neratovické Spolany se vrátili vzácní sokoli a čekají mladé
15.4.2020 Kolik věcí opravdu potřebujeme k životu?

19.3.2020 Klesající obsah živin v potravinách
16.3.2020 Potřebujete auto jen někdy? Pak zkuste auto sdílené – auto napůl nebo spolujízdu

25.2.2020 Zasytí nás maso vypěstované v laboratořích? Je to budoucnost vzdálená nebo blízká?
19.2.2020 Ekologická stopa
14.2.2020 Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji
10.2.2020 Je tady opět Velikonoční soutěž
10.2.2020 Květinové farmy

22.1.2020 EKO, BIO v Kralupech?
15.1.2020 Přírodní antidepresiva
8.1.2020 Polámané spotřebiče - vyhodit nebo opravit?

leaf