Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 17.7.2019 10:24
Flérování v letních měsících červenec - srpen 2019 - jedná se o řízené spalování přebytků topného plynu. Doba trvání události: V letních měsících červenec - srpen 2019. Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

AŽ SE DĚTI JEDNOU ZEPTAJÍ

17. října 2011

Pouze do 19. října 2011 mají všichni možnost vyjádřit své připomínky k předložené třetí verzi dokumentace EIA k záměru rošíření letiště Vodochody. Již dvakrát byla dokumentace vrácena k přepracování. Dne 15. září 2011 předložil investor Ministerstvu životního prostředí třetí verzi. Obyvatelé okolních obcí a měst se obávají značného zhoršení kvality života v případě rozšíření letiště Vodochody, především hluku z letadel, emisí z nadměrné dopravy vlivem provozu na letišti a v neposlední řadě bezpečnostních rizik, včetně blízkosti areálu chemických výrob Kralupy. Na ochranu zájmů obyvatelstva vznikla Iniciativa Stop letišti Vodochody, sdružující 15 obcí a měst.

Členové iniciativy Stop letišti Vodochody předloženou verzi o rozsahu 1500 stran důkladně prostudovali a zjistili, že opět neobsahuje dostatečná opatření, jež by provozovateli letiště bránila v poškozování okolního životního prostředí. Na vypracování kvalitních připomínek mají ze zákona pouze 30 dní, zatímco investor tvořil svůj záměr 9 měsíců. Na veřejném projednávání členové Iniciativy seznámili veřejnost s částmi dokumentace, které považují za nedostatečně vypracované a budou je připomínkovat.

Připomínky se budou týkat především hluku z provozu letadel, emisí do ovzduší, ale také bezpečnostních rizik, která představuje především blízkost areálu chemických výrob v Lobečku, v zimním období také střet letadel s migrujícím ptactvem.

Zklamáním pro všechny zdejší obyvatele, kteří mají obavy ze zhoršení kvality života vlivem rozšíření letiště, je vyjádření hejtmana Davida Ratha a Rady Středočeského kraje, že souhlasí s rozšířením soukromého letiště společnosti Penta ve Vodochodech, které by konkurovalo státnímu letišti v Ruzyni a znepříjemnilo život nejméně 30 tisícům lidí v okolí Vodochod. Postoj středočeské krajské rady je sice nepříjemný, ale konečné slovo budou mít až odborníci z Ministerstva životního prostředí, k nimž se nyní upínají naděje tisíců lidí Kralupska a okolí.

Členové iniciativy na veřejné debatě o letišti opět varovali ty, kteří si dnes plně neuvědomují rizika spojená s větším leteckým provozem nad Kralupami, že by mohli litovat, až bude na všechno pozdě. Když se nás děti jednou zeptají, co jsme udělali pro lepší život v Kralupech, máme jim co odpovědět? Nyní ještě existuje naděje. Iniciativě se podařilo kvalitním připomínkováním dosáhnout dílčích úspěchů a také oddálit plánované spuštění provozu letiště o tři roky. Tři roky klidné oblohy nad Kralupami navíc, to je příjemná skutečnost a zásluha Iniciativy proti letišti.

Pokud se provoz na letišti skutečně zvýší, už nás od hluku nikdo neosvobodí, varují starostové okolních obcí. Další hrozbou je velké navýšení silniční dopravy vlivem provozu na letišti, s tím spojená prašnost, další hluk a emise do ovzduší.

Iniciativa předá připomínky k záměru rozšíření letiště v úterý 18. října 2011. V 10 hodin proběhne nejprve veřejné shromáždění před krajským úřadem ve Zborovské ulici v Praze, a následně budou připomínky doručeny na MŽP. Ti, kdo s rozšířením provozu letiště Vodochody nesouhlasí, mají tedy ještě stále možnost zasáhnout, podat svou připomínku, být aktivní.

S formální stránkou připomínek vám poradí také v ekocentru Kralupy, v OD Máj, tel. 800 100 584. Více informací naleznete také na stránkách Iniciativy Proti letišti.

Autorka článku: Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, Most
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most

Články a tiskové zprávy z roku 2011


Novoroční přání přírodě - 28. prosince 2011

Poslední seminář před stěhováním ECK - 27. prosince 2011

Ohlédnutí za semináři pro veřejnost- 16. prosince 2011

Vánoční soutěž zná své vítěze!- 15. prosince 2011

Seminář na téma Ekospotřebitelství - 14. prosince 2011

Záměr rozšíření skládky Uhy - 14. prosince 2011

Vánoční soutěž končí 11. prosince - 8. prosince 2011

Vaše příspěvky do Vánoční soutěže - 5. prosince 2011

Seminář o ovzduší na Kralupsku - 1. prosince 2011

Nekupujte odpadky - 1. prosince 2011

Pod stromečkem stromeček - 29. listopadu 2011

Třetí seminář se věnoval biokosmetice a ekozahrádkaření - 18. listopadu 2011

Velká vánoční soutěž ekocentra - 7. listopadu 2011

Druhý seminář v ekocentru byl ve znamení vody - 2. listopadu 2011

Jakou máme vodu na Kralupsku? - 20. října 2011

AŽ SE DĚTI JEDNOU ZEPTAJÍ - 17. října 2011

Hlukem z letiště by trpěly především děti - 11. října 2011

Jedna klidná ulice navíc - 6. října 2011

KDO POLETÍ? aneb Soutěž „PŘÍBĚHY, POVĚSTI A POHÁDKY O UHLÍ“ skončila - 5. října 2011

ČAJ V KVALITĚ BIO ANEB HURÁ NA ŠÍPKY - 22. září 2011

Den bez aut opět po roce v Kralupech n/Vlt. - 19. září 2011

Ekoporadkyně na safari - 9. září 2011

Vyhrajte pěkné ceny v soutěži sběrných surovin - 30. srpna 2011

Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně - 29. srpna 2011

Není ozon jako ozon - 3. srpna 2011

VYHRAJTE SOUTĚŽ A PROLEŤTE SE NAD KRAJEM S LEPŠÍ VYHLÍDKOU!- 2. srpna 2011

Cena Josefa Vavrouška za rok 2010 předána - 15. července 2011

Plánujete sázet stromy? Můžete požádat o příspěvek nebo se účastnit pokusu o rekord ! - 13. července 2011

Jednání o obnovení měření prachu na Kralupsku zahájeno - 12. července 2011

Léto budiž pochváleno! - 1. července 2011

Nejlepší sběrači jsou i z Veltrus - 30. června 2011

Spolupráce kralupského ekocentra a spalovny navázána - 29. června 2011

Rodiny závodily v ekodisciplínách - 21. června 2011

Znáte naše lesy? - 13. června 2011

"Uhlí – energie i chemie" - 8. června 2011

Na zábavném odpoledni nechyběly ekohrátky - 2. června 2011

Novela zákona o odpadech - 30. května 2011

Vítězové soutěže jsou již známi - 26. května 2011

Evropský den parků - 24. května 2011 - 24.5.2011

Pokračování programu Zelená úsporám - 20.5.2011

Novela zákona o ovzduší zamítnuta - 20.5.2011

2011: Mezinárodní rok chemie - 16.5.2011

Ekohry na ZŠ Třebízského - 27.4.2011

ZŠ Praktická převzala patronát v projektu Kralupy - čisté město - 26.4.2011

Velikonoce - 22.4.2011

Páťáci mají svůj strom - 14.4.2011

Ekologické centrum a festival Jeden svět 2011 - 11.4.2011

Výsadba pamětní lípy - 5.4.2011

Uhelné safari - 4.4.2011

Vyberte oblíbený strom do ankety - 29.3.2011

Hodina Země - 25.3.2011

Festival Jeden svět na Mělnicku - 24.3.2011

Světový den vody - 21.3.2011

Vzděláváme se s Ekologickým centrem - 8.3.2011

Fotografická soutěž Ekologického centra Kralupy nad Vltavou prodloužena! - 3.3.2011

Sběr bioodpadu z domácností - 23.2.2011

Čistší ovzduší pro ČR - 11.2.2011

Novinky ze světa chemie - 31.1.2011

Beseda o případném rozšíření letiště Vodochody - 28.1.2011

Atlasy skládek odpadů - 19.1.2011

POUŽITÉ LÉKÁRNIČKY DO EKOCENTRA - 12.1.2011

Váháte stále s výměnou staré klasické žárovky za novou? - 12.1.2011

Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky - 12.1.2011

Topíme a dýcháme - 7.1.2011

Největší zdroje znečištění vodních toků - 7.1.2011

Program Zelená úsporám získal další prostředky - 5.1.2011

Koupí nového spotřebiče lze šetřit - 4.1.2011

Zimní fotografická soutěž - 3.1.2011

leaf