Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 17.7.2019 10:24
Flérování v letních měsících červenec - srpen 2019 - jedná se o řízené spalování přebytků topného plynu. Doba trvání události: V letních měsících červenec - srpen 2019. Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Veřejné projednání EIA letiště Vodochody

31. července 2013

Občané Kralupska vyjádřili svůj protest proti rozšiřování letiště Vodochody. Na výstavišti v Praze Letňanech proběhlo 23. července 2013 veřejné projednání vlivů rozšiřování letiště Vodochody na životní prostředí v rámci procesu EIA. Na projednání dorazilo několik stovek lidí. Ekologické centrum Kralupy bylo také přítomno jednání a nyní vám z projednávání přinášíme několik postřehů.

Odpůrci projektu hned v úvodu žádali o přesun jednání na září. Termín veřejného projednání byl podle nich velmi nevýhodný pro účast veřejnosti. Uprostřed prázdnin a dovolených, navíc začátek byl už ve 12 hodin všedního dne, takže mnoho lidí se na projednání nemohlo dostavit. Petr Kužvart z občanského družení Ateliér pro životní prostředí uvedl, že zvolení tak nevýhodného termínu jednání se jeví jako sabotáž. Přes protesty občanů zástupci ministerstva životního prostředí žádosti o přesunutí projednání nevyhověli.

Další nepříjemností v jednání byly špatné zvukové podmínky. Zvuk v ohromné plechové hale silně rezonoval a v zadních řadách lidé vůbec nerozuměli mluvenému slovu. Po technické přestávce a úpravě zvukové aparatury se situace mírně vylepšila. Letiště Vodochody patří do skupiny Aero, kterou ovládá společnost Penta Investmens. Dříve na letišti probíhaly různé zkušební lety, jejichž celkový počet byl zhruba 2 000 pohybů ročně. Záměr Penty na rozšíření letiště by znamenal navýšení pohybů letadel na 35 000 vzletů a příletů za rok. To je pro občany žijící v okolí letiště nepředstavitelné a nepřijatelné, uvedl starosta Chvatěrub František Derfl a dodal, že tamní občané rozhodně odmítají další zhoršení životního prostředí vlivem leteckého provozu v oblasti na sever od Prahy, která je již nyní značně zatížena průmyslem, dopravou a dalšími negativními vlivy. S dalšími nesouhlasnými stanovisky vystoupili i představitelé ostatních obcí dotčených záměrem rozšíření letiště Vodochody, například Máslovice, Vodochody, Panenské Břežany, Bášť, Měšice a další.

Ačkoliv spolek obcí Proti letišti vynaložil mnoho sil, energie a nemalé prostředky na odborné zpracování četných námitek a připomínek k dokumentaci záměru rozšíření letiště, Ministerstvo životního prostředí obdrželo kladný oponentský posudek. Přitom většina obcí namítá, že jejich připomínky nebyly v posudku vůbec vypořádány a nebyl na ně brán zřetel. Lidem nejvíce vadí nárůst hluku, prachu a dalších škodlivin v ovzduší a nárůst dopravy, který by bezpochyby rozšíření letiště doprovázel. Rovněž tak podle nich není tento záměr ve veřejném zájmu, ale pouze v zájmu jedné soukromé společnosti.. Veřejným zájmem je zachování dosavadní kvality životního prostředí v okolí letiště, nikoliv jeho další zhoršování.

Za kralupskou samosprávu přednesl nesouhlasné stanovisko k posuzovanému záměru starosta Petr Holeček. Upozornil především na bezpečnostní rizika záměru, vyplývající z blízkosti areálu chemických výrob, skladu kapalných plynů, zásobníků ropy i jaderného reaktoru v Řeži. Dále připomněl neutěšenou dopravní situaci, kdy už nyní je přetížen hlavní průtah Kralupami včetně mostu T.G.Masaryka. Přitom trasa přes Kralupy je nejrychlejší a nejkratší spojnící pražského letiště s Vodochody, takže se dá očekávat při uskutečnění záměru rozšíření letiště dopravní kolaps v Kralupech a zvýšení negativní zátěže životního prostředí také z automobilové dopravy.

Také zástupci ostatních obcí, dotčených záměrem rozšíření letiště, přednesli svá vesměs nesouhlasná stanoviska, v nichž uváděly nejrůznější negativní dopady letiště na zdraví, životní prostředí a kvalitu života v tomto regionu. Starosta Líbeznic Martin Kupka upozornil na přítomnost několika základních škol a mateřských škol, které se nalézají v území silně zasaženém hlukem z letiště. Pokud by děti byly obtěžovány hlukem z letiště, hrozí jim poruchy soustředění, netrpělivost, větší vznětlivost a celkově značně horší podmínky pro učení. U předškolních dětí, které si osvojují řeč, je hluk rovněž nebezpečný pro jejich další vývoj, přičemž hrozí, že se nenaučí dobře komunikovat.

Zástupci obcí sdružených v iniciativě Stop letišti Vodochody upozorňovali na skutečnost, že v posudku nebyly zohledněny jejich připomínky k záměru, byly vypořádány a zodpovězeny velmi povrchně nebo vůbec ne. Podle nich má dokumentace vlivů záměru rozšíření letiště na životní prostředí řadu nedostatků a ministerstvo životního prostředí by rozhodně nemělo vydávat souhlas s provedením záměru.

Dobrou zprávou pro odpůrce letiště bylo vyjádření radních Středočeského kraje, kteří dali jasně najevo svůj nesouhlas se záměrem rozšířit vojenské letiště ve Vodochodech na mezinárodní airport, který by měl ročně odbavit více než sedmnáct tisíc letadel a tři a půl milionu cestujících.

Ministerstvo životního prostředí by nyní mělo zpracovat veškeré připomínky k záměru rozšíření letiště a do několika týdnů vydat stanovisko. Ekologické centrum bude další vývoj kolem záměru rozšíření letiště Vodochody sledovat a budeme vás o něm informovat. Vaše případné dotazy zodpovíme na Zeleném telefonu 800 100 584 nebo osobně v naší kanceláři na Palackého nám. 6 v Kralupech nad Vltavou každý všední den od 8 do 20 hodin.

Autorka článku: Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, Most
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013


20. prosince 2013 - Jak dopadla Vánoční soutěž ekocentra?

19. prosince 2013 - Kralupští žáci už ví, co dýchají!

17. prosince 2013 - Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky

3. prosince 2013 - Nebojme se mlhy!

28. listopadu 2013 - Den nenakupování

22. listopadu 2013 - Vánoční soutěž Ekologického centra a AVE Kralupy je tu opět!

19. listopadu 2013 - Jak se žije ježkům?

21. října 2013 - Další dvě místa ve městě v péči školáků

18. října 2013 - Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?

15. října 2013 - Oslavte Den stromů výsadbou!

1. října 2013 - Zápach nebo vůně?

20. září 2013 - Naše podzimní činorodost

20. září 2013 - Jeden den bez aut

13. září 2013 - Svatba v zeleném

11. září 2013 - Živý přenos konference o změně klimatu

9. září 2013 - O včelkách samotářkách

2. září 2013 - Do školy s ohledem na přírodu!

2. září 2013 - Kotlíková dotace spuštěna

29. srpna 2013 - Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

26. srpna 2013 - I ekovýchova má své osobnosti

8. srpna 2013 - Biovaření má zelenou!

31. července 2013 - Veřejné projednání EIA letiště Vodochody

18. července 2013 - Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října

17. července 2013 - Co pít v horkých letních dnech?

17. července 2013 - Koupací vody a jejich kvalita

16. července 2013 - Alergie a biologické znečištění ovzduší

10. července 2013 - Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

1. července 2013 - Moře odpadů v moři

28. června 2013 - Bedýnkování

21. června 2013 - Vyhodnocení soutěže VODA PRO ŽIVOT

7. června 2013 - Kralupskem na kole

6. června 2013 - Povodeň v Kralupech, vývoj situace

6. června 2013 - Kralupský festival Voda pro život

23. května 2013 - Světový den bez tabáku

17. května 2013 - Jak ekologicky na dovolenou?

9. května 2013 - PROGRAM FESTIVALU VODA PRO ŽIVOT

6. května 2013 - Exkurze vodního díla Štvanice

6. května 2013 - Odpady – na životní prostředí dopady

26. dubna 2013 - Kralupský festival Voda pro život

24. dubna 2013 - Školáci i předškoláci opět slavili Den Země s ekocentrem

23. dubna 2013 - Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i ve Středočeském kraji!

16. dubna 2013 - Proč je i kosmetika BIO?

15. dubna 2013 - Plenky jako odpad

28. března 2013 - Kontrolní den Ekologického centra Kralupy n/Vlt.

25. března 2013 - Co je nejsladší na světě?

22. března 2013 - Jak jste soutěžili a poznávali vodu a její tajemství

20. března 2013 - Jeden svět a film Na sever od slunce

18. března 2013 - Pneumatiky do sběrného dvora ani do příkopu nepatří!

8. března 2013 - Těžba dřeva v Lutovníku

7. března 2013 - Co dýcháme? seminář pro školáky

27. února 2013 - Kde se vzala, tu se vzala….. Evropská vodní charta

25. února 2013 - Nová zelená úsporám

22. února 2013 - Pták roku 2013 - Břehule říční

22. února 2013 - Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku ?

13. února 2013 - Mostní ulice se dočká rekonstrukce

12. února 2013 - Chemie nám chutná

8. února 2013 - O řezaných květinách trochu jinak…

6. února 2013 - Voda v zimě

28. ledna 2013 - Stop rtuti!

24. ledna 2013 - Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?

23. ledna 2013 - Rok 2013 – Mezinárodní rok …

23. ledna 2013 - Dostavba Temelína je povolena

21. ledna 2013 - Doprava ztěžuje život obyvatelům Přemyslovy ulice

10. ledna 2013 - Co do popelnice nepatří?