Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

MERO ČR, a. s. 3.4.2018
Dnes byla zahájena inspekce ropné nádrže H07 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Před vlastní inspekcí nádrže proběhne čištění, během kterého se mohou, v závislosti na klimatických podmínkách, uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. Proces čištění nádrže potrvá do 30. června 2018 s tím, že problematická fáze, kdy může být zápach detekován, proběhne zhruba v období od 9. – 30. dubna 2018. Stejně jako v předchozích letech aplikujeme moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby dopad na okolí byl minimální.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Rok 2013 – Mezinárodní rok … NOVÁ SOUTĚŽ!

22. ledna 2013

Právě začínající rok 2013 byl různými světovými organizacemi vyhlášen mj. Mezinárodním rokem obiloviny quinoa (vyhlásilo OSN), Mezinárodním rokem statistiky (UNESCO), Evropským rokem občanů/občanství (EU) a Mezinárodním rokem vodní spolupráce (OSN). OSN vyhlašuje své „Mezinárodní roky“, kterými se snaží upozornit na aktuální problémy na planetě Zemi, již od roku 1959.

Z pohledu životního prostředí byl rok 2013 vyhlášen OSN Mezinárodním rokem vodní spolupráce (International Year of Water Cooperation). Vodní spolupráci bude věnován též Světový den vody připadající na 22. březen. O důležitosti vody pro život na Zemi svědčí fakt, že tématu vody byl věnován již rok 2003.

Cílem tohoto roku je zvýšit povědomí o možnostech spolupráce v oblasti využívání a ochrany vod a samozřejmě také upozornit na problémy, kterým čelí hospodaření s vodou s ohledem na zvýšenou poptávku po vodě a rozložení světových zásob vody. Během roku budou připomenuty úspěšné projekty spolupráce v oblasti vod, do kterých je zapojena i ČR např. v rámci Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer.

V rámci této Úmluvy má ČR v současnosti uzavřeny dvoustranné smlouvy o spolupráci na hraničních vodách se všemi sousedními státy. Na mnohostranné úrovni ČR spolupracuje s ostatními státy v rámci Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe, Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním a Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje.

Dalšími cíly Mezinárodního roku vodní spolupráce je definovat a řešit klíčové problémy v oblasti diplomacie, práva, přeshraničního vodního hospodářství či financování spolupráce. To vše s ohledem na plnění 8 tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals).

Po celý rok budou realizovány akce na různých místech po celém světě. Tyto akce budou usilovat o podporu opatření na všech úrovních v příslušných oblastech, včetně vzdělávání, kultury, vědách, předcházení konfliktům a jejich řešení. Akce připomínající vodu jako nezbytnou součást našich životů budou připomínat i nejrůznější akce na národních i lokálních úrovních.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, jehož součástí je EC Kralupy, bude věnovat tématu vody pozornost a to jak v rámci projektu, nazvaném Brána ekologie otevřená aneb VODA PRO ŽIVOT, tak i tvorbou a realizací nových seminářů pro žáky a studenty, ale také zpracováním osvětových článků a tiskových zpráv pro veřejnost.

U příležitosti vyhlášení Mezinárodním rokem vodní spolupráce bude ekocentrum vyhlašovat i soutěže, z nichž první je soutěží (převážně) vědomostní. Získáte tak nové, zajímavé, poznatky o vodě, zjistíte proč je tak důležitá pro veškerý život na Zemi, jaké jsou její problémy, ale pozastavíme se i nad krásou vody v krajině.

Soutěž potrvá od 22.01.2013 do Světového dne vody, tj. 22.03.2013. Každých 14 dní (tj. 22.01., 05.02., 19.02., 05.03.) bude na webu ECK zveřejněno nové kolo soutěže s úkoly. Současně s dalším kolem soutěže bude vždy uveřejněno jméno jednoho vítěze z kola předešlého. Vítěz bude vylosován ze soutěžících, kteří správně zodpověděli či splnili úkoly daného kola soutěže a zaslali ve stanoveném termínu odpovědi do ECK.

Zúčastnit se můžete jakéhokoliv kola soutěže, účast ve všech 4 kolech není podmínkou! Nicméně ti, kteří se všech 4 kol zúčastní, budou zařazeni do losování o bonusovou odměnu.
Závěrečné losování se uskuteční dne 22.03.2012.

Své odpovědi spolu se svým jménem a kontaktem na vás nám zasílejte na email: ecm.souteze(zavinac)gmail(tecka)com.

Pozor! Soutěž a tedy i losování vítězů probíhá pro obě ekocentra (Most a Kralupy n/Vlt.) společně!

1. kolo soutěže

Vaším úkolem v prvním kole bude odpovědět na následující otázky. Každá otázka má pouze 1 správnou odpověď.

1. Co vzniká v ovzduší reakcí běžných škodlivin, jako jsou oxidy síry a dusíku s vodou?

a) fotoelektrický jev
b) duha
c) kyselý déšť
d) ozón

2. Jak byste popsali řícní meandry?

a) mělké úseky řeky nebo potoka
b) uměle vytvořené hráze
c) ostrůvky uprostřed řeky
d) zákruty řeky způsobené boční erozí

3. Jak se jmenuje tažná ryba žijící v moři, která během života táhne proti proudu Labe, aby v rodné řece vyvedla na svět své mladé?

a) jeseter malý
b) losos obecný
c) úhoř říční
d) pstruh obecný

4. Jak se nazývá reakce, při níž si zelené rostliny za pomoci chlorofylu a světelné energie vytvářejí organické sloučeniny?

a) fotosyntéza
b) hydrolýza
c) Calvinův cyklus
d) aquaterapie

5. Možná jste se již v některé restauraci setkali s projektem společnosti Veolia na podporu nabídky kohoutkové vody. Jak se projekt nazývá?

a) „Kohoutková“
b) „Je libo kohoutkovou“
c) „O kohoutkovi a slepičce“
d) „Čerstvá kohoutková? Stačí říct!“

6. Snad nejznámější českou rybou je kapr obecný. Víte, čím se živí?

a) pojídá rostliny i drobné živočichy
b) rostlinnou stravou
c) masitou stravou
d) pije vodu

7. Co způsobí špatně utěsněný septik?

a) eutrofizaci vod
b) vysoký obsah dusičnanů ve vodě
c) přemnožení řas a sinic
d) bakteriální znečištění

8. Při které teplotě má voda největší hustotu?

a) asi -4°C
b) asi 4 °C
c) asi 0 °C
d) asi 10 °C

9. Výroba a prodej balených vod má u nás kupodivu dlouhou tradici. Kdy byly položeny základy k této tradici?

a) v 16. století
b) v 17. století
c) v 18. století
d) v 19. století

10. Vyberte z uvedených vodních ploch ty, které vznikly přirozenou cestou:

a) Máchovo jezero
b) Rožmberk
c) Orlík
d) Černé jezero

Autorky článku: Mgr. Renáta Červenková, Ing. Radka Vlčková, Jana Krátká, Bc. Dana Kovaříková Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou, VÚHU, a.s.

Zdroje:
www.un.org
www.czda.cz
www.mzp.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2013


20. prosince 2013 - Jak dopadla Vánoční soutěž ekocentra?

19. prosince 2013 - Kralupští žáci už ví, co dýchají!

17. prosince 2013 - Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky

3. prosince 2013 - Nebojme se mlhy!

28. listopadu 2013 - Den nenakupování

22. listopadu 2013 - Vánoční soutěž Ekologického centra a AVE Kralupy je tu opět!

19. listopadu 2013 - Jak se žije ježkům?

21. října 2013 - Další dvě místa ve městě v péči školáků

18. října 2013 - Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?

15. října 2013 - Oslavte Den stromů výsadbou!

1. října 2013 - Zápach nebo vůně?

20. září 2013 - Naše podzimní činorodost

20. září 2013 - Jeden den bez aut

13. září 2013 - Svatba v zeleném

11. září 2013 - Živý přenos konference o změně klimatu

9. září 2013 - O včelkách samotářkách

2. září 2013 - Do školy s ohledem na přírodu!

2. září 2013 - Kotlíková dotace spuštěna

29. srpna 2013 - Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

26. srpna 2013 - I ekovýchova má své osobnosti

8. srpna 2013 - Biovaření má zelenou!

31. července 2013 - Veřejné projednání EIA letiště Vodochody

18. července 2013 - Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října

17. července 2013 - Co pít v horkých letních dnech?

17. července 2013 - Koupací vody a jejich kvalita

16. července 2013 - Alergie a biologické znečištění ovzduší

10. července 2013 - Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

1. července 2013 - Moře odpadů v moři

28. června 2013 - Bedýnkování

21. června 2013 - Vyhodnocení soutěže VODA PRO ŽIVOT

7. června 2013 - Kralupskem na kole

6. června 2013 - Povodeň v Kralupech, vývoj situace

6. června 2013 - Kralupský festival Voda pro život

23. května 2013 - Světový den bez tabáku

17. května 2013 - Jak ekologicky na dovolenou?

9. května 2013 - PROGRAM FESTIVALU VODA PRO ŽIVOT

6. května 2013 - Exkurze vodního díla Štvanice

6. května 2013 - Odpady – na životní prostředí dopady

26. dubna 2013 - Kralupský festival Voda pro život

24. dubna 2013 - Školáci i předškoláci opět slavili Den Země s ekocentrem

23. dubna 2013 - Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i ve Středočeském kraji!

16. dubna 2013 - Proč je i kosmetika BIO?

15. dubna 2013 - Plenky jako odpad

28. března 2013 - Kontrolní den Ekologického centra Kralupy n/Vlt.

25. března 2013 - Co je nejsladší na světě?

22. března 2013 - Jak jste soutěžili a poznávali vodu a její tajemství

20. března 2013 - Jeden svět a film Na sever od slunce

18. března 2013 - Pneumatiky do sběrného dvora ani do příkopu nepatří!

8. března 2013 - Těžba dřeva v Lutovníku

7. března 2013 - Co dýcháme? seminář pro školáky

27. února 2013 - Kde se vzala, tu se vzala….. Evropská vodní charta

25. února 2013 - Nová zelená úsporám

22. února 2013 - Pták roku 2013 - Břehule říční

22. února 2013 - Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku ?

13. února 2013 - Mostní ulice se dočká rekonstrukce

12. února 2013 - Chemie nám chutná

8. února 2013 - O řezaných květinách trochu jinak…

6. února 2013 - Voda v zimě

28. ledna 2013 - Stop rtuti!

24. ledna 2013 - Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?

23. ledna 2013 - Rok 2013 – Mezinárodní rok …

23. ledna 2013 - Dostavba Temelína je povolena

21. ledna 2013 - Doprava ztěžuje život obyvatelům Přemyslovy ulice

10. ledna 2013 - Co do popelnice nepatří?