Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

2. ledna 2017

Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchuCestovní ruch je v současné době jedním z nejvýznamnějších průmyslových odvětví na světě (vytváří
11 % světového HDP) a hraje významnou roli v rozvoji území. Jako každá lidská činnost má i cestovní ruch na životní prostředí dopady, kterým dříve nebyla věnována dostatečná pozornost. Poškozování životního prostředí v turistických destinacích, nadměrné využívání přírodních zdrojů a další negativní faktory upozornily na nutnost řešení otázky trvalé udržitelnosti cestovního ruchu.

Rok 2017 byl rozhodnutím Valného shromáždění OSN vyhlášen Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu. Cílem je zvýšit povědomí všech skupin společnosti o jeho významu pro rozvoj, podnítit spolupráci všech zainteresovaných stran a docílit pozitivních změn na úrovni politik, obchodních praktik i spotřebitelského chování. Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj bude podporovat:

- Inkluzivní a udržitelný ekonomický růst
- Sociální začleňování, zaměstnanost a snižování chudoby
- Efektivitu zdrojů, ochranu životního prostředí a řešení změny klimatu
- Kulturní hodnoty, rozmanitost a dědictví
- Vzájemné porozumění, mír a bezpečnost

Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchuKoordinací všech aktivit souvisejících s tímto mezinárodním rokem byla pověřena Světová organizace cestovního ruchu UNWTO (United Nations World Tourism Organisation). Zatímco dříve byl cílem cestovního ruchu maximální ekonomický přínos, dnes je požadavkem vyváženost všech tří jeho aspektů - ochrany životního prostředí, přínosů pro lidskou společnost a stabilního ekonomického růstu. Udržitelný cestovní ruch lze definovat jako takový, který zabezpečuje zajištění současných a budoucích potřeb účastníků cestovního ruchu a přitom pomáhá rozvoji území. S přihlédnutím k šetrnému využívání přírodních a kulturních hodnot vede k dlouhodobé prosperitě dané oblasti.

Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchuCílem udržitelného cestovního ruchu je ohleduplné a k životnímu prostředí šetrné chování v lokalitě, v níž cestovní ruch probíhá. Znamená to především omezit vyčerpávání místních zdrojů (např. vody), minimalizovat zábory půdy pro stavby (využívat již zastavěná území), nerušit zvířata v jejich přirozeném prostředí, nenahrazovat původní rostlinné druhy novými, jež se stávají nevítanými vetřelci. Samozřejmostí je omezování hluku, smogu i produkce odpadů.

Ekonomické aspekty vyžadují, aby peníze, které turisté utratí, zůstaly v místě jejich dovolené. Záleží to především na rozhodování turistů při nakupování, zda nakupují zboží v nadnárodním supermarketu nebo u místního obchodníka, zda koupí výrobky z dovozu nebo od místních producentů. Turisté bývají rovněž zvědaví. Chtějí se všude dostat, vše si prohlédnout. Pokud to místní obyvatele obtěžuje, je nutný respekt k jiné kultuře, ohleduplnost, porozumění.

Význam cestovního ruchu
Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchuCestovní ruch vytváří nové pracovní příležitosti, v některých oblastech tvoří hlavní zdroj příjmů obyvatel, přispívá k poznávání nových míst, přírodního a kulturního dědictví jiných národů, pomáhá lépe pochopit jejich mentalitu, obyčeje a zvyklosti, přispívá k vzájemnému poznávání a porozumění mezi lidmi a tím rozvíjí myšlenku mírového soužití. Z pohledu cestovatele umožňuje cestovní ruch odpočinek, obnovu duševních a fyzických sil, motivuje k získávání jazykových znalostí, slouží k účelnému využití volného času atd.

Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

Vlivem mohutného rozvoje cestovního ruchu však může docházet k poškozování životního prostředí, nadměrnému využívání přírodních zdrojů apod. Pokud cestovní ruch bude ničit konkrétní místo, hrozí snížení jeho atraktivity, turistům se tam přestane líbit a vydají se jinam. Udržitelnost cestovního ruchu je tak logicky podmíněna i důslednou ochranou životního prostředí v dané lokalitě.

Pokud tedy budete cestovat, pamatujte nejen na získávání nových zážitků, poznávání lidových zvyků, tradic, ale také na ochranu krásné přírody či starých památek. Důležité je, aby cestovní ruch neznamenal pro cílový region a lidi tam žijící škodu a nepříjemnosti. Turisté by měli nejenom přivézt peníze, ale také přispět k rozvoji vzájemného přátelství a porozumění.

Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou připravuje v rámci Mezinárodního roku cestovního ruchu seminář na téma udržitelné dopravy a udržitelného cestovního ruchu, který bude vytvořen za podpory společnosti MERO ČR, a.s. Seminář bude následně nabídnut pro prezentaci žákům 5. až 7. tříd základních škol. Případní zájemci si mohou rezervovat seminář již nyní, na Zeleném telefonu 800 100 584 nebo na adrese: ekoporadna(zavináč)eckralupy(tečka)cz.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n./Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
http://www.osn.cz/icentrum/zpravy/
http://www.bio-info.cz
Globální etický kodex cestovního ruchu
http://www.mmr.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf