Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Povede se nám vyčistit města od nedopalků?

11. ledna 2019

nedopalky, životní prostředíNedopalky, špačky, vajgly… zdánlivě malý odpad, a přitom tolik nebezpečný. Odhaduje se, že ročně se na světě vyhodí 4 500 miliard nedopalků, které způsobují kontaminaci životního prostředí. Určitě i vás trápí pohled na tento odpad, který vidíme ve městě na každém kroku. Není to škoda? Má tento problém řešení?

To, že aktivní i pasivní kouření škodí našemu zdraví je všeobecně známé. Děti i dospělí nekuřáci jsou zdravotně ohrožováni pobytem v zakouřeném prostředí. Neexistuje žádná bezpečná dávka tabákového kouře. Avšak, neškodí nám, „jen“ kouř, ale i to, co z kouření cigaret zbyde.

Americká organizace Ocean Concervacy ve své výroční zprávě o dobrovolných úklidech na plážích potvrzuje „nedopalkový problém“, neboť cigaretový odpad je dle jejich měření nejrozšířenějším druhem odpadu, který je sbírán na plážích. Např. za 3 hodiny práce, bylo posbíráno 240 tisíc nedopalků. Ulice mnohých měst po celém světě jsou zamořené nedopalky, ani ta města, kde se každý den pečlivě zametá, na tom nejsou lépe. Odpad, který nám z očí zmizí, celou řadu ekosystémů zatím stále bolí.

Filtry
nedopalky, životní prostředíInformace, že s filtrem je cigareta bezpečnější, je staré a dnes už vyvrácené tvrzení. Filtr totiž zachycuje malé množství škodlivin způsobené hořením cigaret.

Cigarety s filtrem se na trhu objevily po roce 1950, kdy se kouření začalo dávat do souvislosti s rakovinou plic a dalšími nemocemi. Panovala představa, že filtr škodliviny zachytí, a závislost tak bude bezpečná. Jak naivní byly tehdejší představy a úroveň znalostí. Marketingové mechanismy nejlépe dokládá reklama na filtry značky Kent z 50. let. Firma tvrdila, že její filtry jsou nejbezpečnější, protože mají uvnitř azbestová vlákna. Azbest je dnes považovaný za velmi nebezpečnou rakovinotvornou látku.

Dnešní filtry se vyrábí z acetátu celulózy, který je odvozený z dlouhých přírodních polymerů obsažených ve dřevě. V dražších cigaretách je filtr z bavlny. Aby byl filtr měkký a držel tvar válečku, je napuštěný změkčovadly – plastifikátory, které se používají například ve stavebnictví. Ve filtru je spousta komůrek, které by měly umožnit usazení dehtu a dalších škodlivin. Filtr naopak nutí kuřáka vdechovat s větší silou a hlouběji. Zplodiny se tak dostanou při vdechování do míst, kam by se jinak nedostaly.

Složení nedopalku
Nedopalek se skládá ze tří částí: filtru, papírku a zbytku tabáku. Právě kombinace těchto komponentů dělá ze zdánlivě malého odpadu velký problém. Filtr, který je tvořen acetátovým vláknem, se v přírodě rozkládá asi 15 let. Rychlost rozpadu samozřejmě závisí na vnějších podmínkách prostředí, ale stejně jako u jiných plastů se nejedná o biologický rozklad a i po rozkladu viditelných částí v přírodě zůstávají mikroskopické plastové částice. Toxické látky obsažené ve filtru (dehet, arsen, polonium) a tabákových zbytcích přetrvávají v ekosystémech a způsobují kontaminaci životního prostředí.

Látky se do vodních ekosystémů často dostávají přes kanalizaci nebo vyhozením nedopalků přímo do vody, a tak např. ve vodách dochází k úhynu ryb. Zajímavá studie týmu vědců z americké San Diego State University a Californian State University ukazuje, že 50 % sladkovodních ryb v pokusné skupině nepřežije ve výluhu z cigaretových nedopalků, jehož koncentrace odpovídá jednomu špačku na 1 l vody.

Zákon o přestupcích
nedopalky, životní prostředíZnečišťování veřejných prostranství upravuje zákon o přestupcích (zákon č. 200/1990). Bohužel, podle toho, jak to vypadá na chodnících, a zejména na zastávkách MHD, se nezdá, že by případný finanční postih kuřáky nutil chovat se zodpovědněji. Byť odpadkový koš nebývá daleko, málokomu se chce udělat pár kroků a nedopalek klidně zahodí na zem. Nejvíce se zbytky cigaret ve městech povalují na frekventovaných místech a bohužel zatím tomu není jinak ani v Kralupech u vlakového nádraží, na některých autobusových zastávkách, před nákupními centry, restauracemi a např. v altánu na Hostibejku.

Největším problém je množství, ve kterém nedopalky vstupují do prostředí kolem nás. Zcela zásadní je chování kuřáků, kteří své nedopalky často milně nepovažují za odpad, který je potřeba vyhodit do popelníčku či odpadkového koše a odhazují je prakticky kdekoliv.

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Tzv. protikuřácký zákon - zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, nabyl účinnosti 31. května 2017. Ovlivnil tento zákon výskyt nedopalků v ulicích? Bohužel, problém nepořádku na ulicích např. před restauracemi byl již před zákonem. Během dne se problém objevuje před administrativními budovami, které často nemají k dispozici popelníčky. A tak můžeme vidět v terénu v ranních, odpoledních a nočních směnách pracovníky, kteří s veškerým technickým vybavením, jako jsou smetáky, komunální vysavače a samosběrné vozy mají plné ruce práce, aby pořádek v centrech měst udrželi.

Jak na to reagují některá česká města?
nedopalky, životní prostředí V roce 2017 např. odstartovala v Praze kampaň Čisté město bez nedopalků, jejímž cílem bylo informovat kuřáky o škodlivosti odhazování špačků mimo popelnici. A díky tomu pražští kuřáci dostali od městských častí Praha 1, Praha 4 a Pražských služeb pouzdra na krabičku cigaret, které jsou zároveň popelníčkem.

Informační kampaň měla také upozornit na několikatisícové pokuty, které hrozí každému, kdo odhodí nedopalek na chodník. Kampaň kuřákům také vysvětlovala, proč jsou nedopalky v přírodě tak velký problém. V roce 2016 totiž město vybralo pokuty za tento přestupek ve výši cca 200 000 korun.

Koncem roku 2018 realizovala šestice studentů VŠE projekt, „Zvedni cígo“. Ve škole dostali semestrální úkol - změnit svět. Pro svůj záměr si vybrali vstup do metra na Kačerově (Praha 4). Tady si v rámci semestrální práce procvičili manažerské schopnosti. U autobusových zastávek při vstupu do stanice metra začali čistit veřejný prostor od poházených cigaretových nedopalků. Dle pořízené dokumentace se jich přitom v lokalitě povalovalo značné množství. Happening však nezůstal pouze u aktivit studentů. Podle informací z radnice Prahy 4 se akce setkala i se zájmem veřejnosti. Na Kačerov přicházeli lidé i z jiných lokalit Prahy 4, kteří se o ní dozvěděli ze sociálních sítí. Přinášeli nedopalky cigaret, které sesbírali na autobusových zastávkách a vhazovali je do připravených budek pro špačky.

Boj se znečištěním cigaretovými nedopalky má velké množství podob. Nejúčinnější strategií je předcházení vzniku odpadu plně v souladu s hierarchií nakládání s odpady. V praxi to znamená přestat úplně kouřit. Bohužel ne každý, ale zvládne přestat kouřit, a proto je potřeba se zaměřit i na další strategie nakládání s tímto odpadem.

nedopalky, životní prostředíJedním z takových způsobů je nahrazování klasických cigaret ručně baleným tabákem s použitím organických filtrů, které jsou v přírodě plně rozložitelné. Takové filtry se vyrábějí z nebělené celulózy. Má to ale své komplikace: organický filtr na bázi celulózy, bavlny nebo lnu se sice rozkládá, ale obsahuje toxické látky jako je arsen nebo formaldehyd, které se při rozkladu mohou uvolnit do životního prostředí. Organické filtry se nerozloží na chodníku ve městě nebo na skládce bez přístupu kyslíku, a proto nejsou odpovědí na nezodpovědné chování. Minimálně však omezí množství nerecyklovatelného plastu, který se stal jedním z největších globálních problémů.

České nápady
Vždy existuje možnost vzít si nedopalek s sebou, pokud v dohledu není žádný koš. Poslouží na to krabička od cigaret nebo kapesní popelník. Těch dnes existuje opravdu pestrá nabídka ve všech možných tvarech a barevných kombinacích. Podívejte se třeba na českou firmu BezVajglu, jejíž kapsičky na nedopalky nevypouštějí žádný zápach a mají kreativní design.

A i další český patent - Projekt Stop nedopalkům vznikl za účelem vyčistit naše města a přírodu od cigaretových nedopalků. Chtějí toho docílit unikátním pouzdrem na cigarety, které V SOBĚ má zabudovaný popelník PRÁVĚ na cigaretové nedopalky. Samotné užití popelníku v praxi funguje velmi jednoduše. Kuřák si cigaretovou krabičku vloží do tohoto pouzdra a po dokouření nezahodí nedopalek na zem, ale vloží ho do zabudovaného popelníku, který je součástí pouzdra. Tím má každý kuřák u sebe praktický popelník, do kterého může odhazovat nedopalky v situaci, kdy po ruce zrovna nemá žádný odpadkový koš. Výhody: Praktičnost, popelník pojme 3-4 nedopalky, jsou zde použité ty nejmodernější materiály, je absolutně BEZPEČNÝ, a jedná se o český vynález.

Recyklace nedopalků
Pokud odnesete svůj nedopalek do odpadkového koše, aby se nepovaloval ve volné přírodě, stále zůstává nezodpovězena otázka recyklace. Možnou odpověď na tuto otázku našla americká firma Terra Cycle. Ta se proslavila systémem sběru odpadu, který je velmi přátelský ke svým zákazníkům. Jednotlivé domácnosti sbírají své špačky doma, pak je pošlou do Terra Cycle poštou zdarma. Od zákazníků vybírají nejenom nedopalky, ale i ostatní tabákové doplňky, které se nedají recyklovat – třeba tabákové obaly. Na oplátku zákazníci dostanou produkty firmy (například kompostér nebo různé upcyklované doplňky do domácnosti) nebo finanční ohodnocení.

nedopalky, životní prostředíJak probíhá proces recyklace nedopalků v Terra Cycle? Nejdřív jsou nedopalky vystaveny gama záření, čímž se zbavují velké části znečištění. Následně se hmota roztaví a pomocí extruze se vyrábějí pelety. Ty se následně smíchávají s peletami jiných typů plastů, které se recyklují ve firmě a vzniká tak plast, ze kterého jsou vyráběny lavičky, palety nebo dokonce i popelníky. Terra Cycle nabízí svoje řešení nejenom pro domácnosti, ale i pro firmy a obce. Největší vliv tak přirozeně mají jejich projekty sběru nedopalků ve městech. Například v New Orleans díky instalaci popelníků Terra Cycle ve veřejném prostranství kleslo množství cigaretového odpadu o 13 %, což odpovídá 500 000 cigaretovým nedopalkům.

Australští vědci zase přišli na technologii, která ze směsi nedopalků a živice vyrábí asfalt, jehož technické parametry jsou podobné jako u konvenčního asfaltu. Na rozdíl od něj mají jednu velkou výhodu: cesty zpevněné tímto materiálem absorbují méně tepla, díky tomu mají delší životnost a také snižují efekt tepelného ostrova ve městech.

Zajímavá je i koncepce internalizace externalit, neboli přenesení zodpovědnosti za vzniklé environmentální škody na tabákové korporace. Buď nepřímo, pomocí daní, nebo přímo na základě principu rozšířené odpovědnosti výrobce, který má povinnost starat se i o odběr nebezpečného odpadu, jako to funguje v případě elektroniky nebo žárovek. Důležitý je i legislativní rámec, který by měl podporovat recyklaci, ale také restriktivní, který by měl trestat vyhazování nedopalků do životního prostředí, ať už ve městech či mimo ně.

Proto je tak důležitá osvěta a šíření jednoduché informace: odhazování malého špačku v sobě skrývá velmi neblahé následky. Cirkulární ekonomika však má jeden recept: je potřeba začít vnímat jakýkoliv odpad jako nový zdroj, i když se problém nedopalků jeví na první pohled jako miniaturní.

Za jediný den se na Zemi vykouří 15 miliard cigaret a většina těchto nedopalků skončí obvykle v přírodě! Podle některých odhadů se na světě za rok vykouří kolem 5,6 bilionů cigaret.

Nedávno se dokonce objevila zpráva, že špačky od cigaret vyhledávají ptáci při stavbě hnízd, protože je pak v hnízdě méně parazitů… Cigaretové nedopalky opravdu zatím představují obrovskou ekologickou zátěž a jsou globálním problémem. Ve filtrech zůstávají látky jako kyanovodík, amoniak nebo fenol, které jsou toxické pro vodní organismy. Prosím pojďme to svým chováním změnit a ovlivnit tak chování dalších lidi kolem sebe.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
https://www.stopnedopalkum.cz/
https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/nevydavat-nedopalky-spacky-vajgly-ne
https://zajimej.se/velky-problem-malych-nedopalku/
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/vajgly-se-stavaji-globalnim-problemem-otravuji-oceany-hynou-kvuli-nim-ryby_1710191830_dp
http://www.praha4.cz/Pozvanka-na-akci-Bez-vajglu.html
https://incien.org/Články a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
12.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
9.12.2019 Kdo vytvořil nejkrásnější stromeček?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?

25.11.2019 Kralupský obchvat
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
4.11.2019 Dva projekty ekocentra podpořené městem Kralupy nad Vltavou

29.10.2019 Noví patroni z nízkoprahu
25.10.2019 Ekologické souvislosti – jak můžeme pomoci
23.10.2019 Šesťáci z Komendy si zasadili svůj strom v Husově parku
18.10.2019 Biodynamické hospodaření - harmonie mezi přírodou a zemědělstvím
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
8.10.2019 Podzimní výsadba ryb do Labe
7.10.2019 Děti pomáhaly přírodě úklidem odpadků
3.10.2019 Ekologie pro nejmenší

30.9.2019 Semináře o odpadní vodě
25.9.2019 Vánoční soutěž je opět tady
23.9.2019 Čištění odpadních vod
17.9.2019 Počet lidí na planetě Zemi roste, bude i v budoucnu dost jídla pro všechny?
16.9.2019 Akce ekocentra na konci léta

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
21.8.2019 Všimli jste si také, jak nám ubývá včelek a motýlů? Pojďme jim společně pomoci
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Reportáž: Na návštěvě SONNENTORu v Čejkovicích

27.6.2019 Akce Ekocentra v měsíci červnu
20.6.2019 Ekologické toalety
12.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje

27.5.2019 Ostrovní domy - domy bez nutnosti připojení na inženýrské sítě
22.5.2019 Jak pomoci životnímu prostředí
20.5.2019 Jak dopadl první ročník Velikonoční soutěže?
9.5.2019 Labe v Neratovicích opět ožilo

30.4.2019 Přijetí nových Patronů – Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy
28.4.2019 Oslavy Dne Země s AVE Kralupy s.r.o. na ZŠ Třebízského
23.4.2019 Úklid se ZŠ Jodlova
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
3.4.2019 Dobrovolnické úklidové akce přírody

21.3.2019 Děti a příroda patří k sobě a proto je tu projekt Ekoškola
12.3.2019 Jak probudit dešťovou vílu

28.2.2019 Velikonoční soutěž je tady
19.2.2019 Slušná firma
14.2.2019 Setkání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj
8.2.2019 Světelný smog

16.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Povede se nám vyčistit města od nedopalků?
7.1.2019 Zajímavosti z oblasti ekologie
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf