Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky

9. ledna 2017

NZUZcela nová výzva z programu Nová zelená úsporám na žádosti o dotace na výstavbu nízkoenergetických bytových domů byla vyhlášena 9. ledna 2017. Nová zelená úsporám přináší rozšíření nabídky doposud podporovaných opatření pro rodinné i bytové domy o další moderní stavební "eko prvky" - o dotace na budování zelených střech a využívání tepla z odpadní vody.

O Programu
Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Představuje ekonomicky nejlepší prorůstové opatření pro českou ekonomiku, pro rozvoj podnikatelské sféry ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Významným efektem programu Nová zelená úsporám (dále jen „Program") je také tvorba nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

Nová výzva od 9. 1. 2017 až do 31. 12. 2021
NZU Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dne 9. ledna 2017 společně otevřely zcela novou výzvu v programu Nová zelená úsporám, která podpoří výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Pro stavebníky je v ní připraveno celkem 100 milionů korun. Počínaje 9. lednem 2017 je rovněž možné žádat o dotaci na nové eko-prvky, kterými se rozšiřuje dosavadní nabídka podporovaných opatření ve stávajících kontinuálních výzvách.

Nově otevřená výzva (3. výzva pro bytové domy) je určena pro stavebníky bytových domů z řad fyzických i právnických osob, kteří díky ní mohou ušetřit nemalé peníze. Žádat o dotaci mohou od 9. ledna až do konce roku 2021. Výzva není územně omezena, to znamená, že dotaci je možné čerpat na výstavbu nízkoenergetických bytových domů po celé České republice.

Dále je možné v této výzvě zažádat o dotaci stejně jako v ostatních výzvách i na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy.

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
NZUTento název je definován v zákoně 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kde se uvádí, že budovou s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Budova bytového domu, na níž by se vztahovala dotace, musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Výzva se týká nově vznikajících bytových budov, případně změn na dokončených budovách, které po realizaci splní požadavky na bytový dům s velmi nízkou energetickou náročností.

Zelené střechy
Zelené střechy zvyšují izolační potenciál budov, snižují množství tepla potřebné k vyhřátí budovy v zimě a v letních měsících pomáhají interiér ochladit. Snižují také teplotu okolí, pozitivně tak působí na život ve městě. Zároveň zadržují srážkovou vodu a chrání tak město a čističku vod před zaplavením vodou z přívalových srážek. Ve Francii se pro zelené střechy již rozhodli. Podle jejich nového zákona musí mít všechny nově realizované budovy střechu buď osázenou, nebo se solárními panely.

NZUZelené střechy mohou být ale i neekologické, pokud zeleň potřebuje intenzivní péči a zaléváme ji vodou z vodovodu. Jsou však i zelené střechy extenzivního charakteru s rostlinami méně náročnými na vláhu, které si vystačí pouze se srážkovou vodou. Zelené střechy s intenzivní péčí mohou být jakousi střešní zahradou, často to však bývá pouze trávník. I zde zůstávají klady výše jmenované, vyřešit se však musí zdroj vody k zalévání.

Nová zelená úsporám poskytuje dotaci na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).

Využití tepla z odpadní vody
V domácnostech se nejvíce energie spotřebuje na vytápění a přípravu teplé vody. S úsporami při topení pomůže dobrá izolace domu. S úsporami na ohřátí vody může pomoci rekuperace tepla z odpadní vody. K tomu aby se zpětné získávání tepla z odpadní vody vyplatilo, je potřeba mít dostatečný průtok vody v kanalizačním systému a dostatečnou teplotu odpadní vody.

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Podmínkou pro poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám v této podoblasti je dosažení minimálně 20% úspory energie na přípravu teplé vody v řešených bytových jednotkách. Kompletní informace k nově vyhlášené 3. výzvě pro bytové domy i novinkám ve stávajících výzvách jsou k dispozici na webových stránkách programu Nová zelená úsporám.

Ing. Milena Vágnerová, Bc. Zuzana Ungerová
Ekologické centrum Most a Kralupy n./Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
http://www.zelenausporam.cz/sekce/193/aktuality/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/3-vyzva-pro-bytove-domy/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-318/zneni-20150101
http://www.nulovedomy.org/co-stanovuji-zakony/zakony-cr-o-nulovych-domech.htm
https://www.estav.cz/cz/1609.francie-zavadi-standard-zelenych-strech-pro-vsechny-nove-administrativni-budovy
http://zelenestrechy.cz/typy-zelene-strechy/podle-pouzite-zelene/
http://zoom.iprima.cz/eko-revoluce-vsechny-nove-stavby-ve-francii-musi-mit-solarni-nebo-zelene-strechy
http://www.asb-portal.cz/tzb/energie/vyuziti-odpadniho-tepla-z-vnitrni-kanalizace-pro-predohrev-teple-vodyČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf