Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Kralupský obchvat

25. listopadu 2019

obchvat, KralupyNěkteří občané Kralup nad Vltavou si již několik let stěžují na hluk z dopravy, zvýšenou prašnost, otřesy způsobené nákladními vozidly a na další negativní vlivy plynoucí z husté dopravy. Jsou to především občané žijící v blízkosti hlavního průtahu městem, tedy obyvatelé panelových domů v Lobečku u hlavní silnice a obyvatelé žijící v ulicích Třebízského, Přemyslova, 28. října, Pražská a na dalších dopravně zatížených místech.

Doprava přispívá k hospodářskému růstu a vytváření pracovních příležitostí. Mobilita je důležitá pro vnitřní trh i životní úroveň občanů, umožňuje využívat svobodu cestování. Kromě svých nesporných přínosů má však doprava i řadu negativních vedlejších efektů. Produkcí skleníkových plynů přispívá ke klimatické změně, spotřebovává přírodní zdroje, znečišťuje ovzduší, mění tvář krajiny, obtěžuje obyvatele hlukem a zápachem z výfukových plynů, omezuje náš volný pohyb, ohrožuje naši bezpečnost atd.

obchvat, Kralupy Město Kralupy nad Vltavou má na svém území přibližně 74 km místních komunikací, které navazují na páteřní síť silnic II. a III. třídy. Značná intenzita dopravy je dána prvním mostem přes Vltavu na sever od Prahy, po kterém denně projede skoro 18 tisíc vozidel. Mnozí občané proto s nadějí sledují přípravu výstavby dopravního obchvatu Kralup nad Vltavou, který by měl značně odlehčit dopravě přes město.

Krajské zastupitelstvo Středočeského kraje v dubnu 2016 schválilo aktualizaci trasy plánované propojky mezi dálnicemi D7 a D8, čímž dostal kralupský obchvat jasnější obrysy. V současné době je už na kralupském stavebním úřadě podaná veškerá projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení na první etapu výstavby obchvatu. První ze tří etap výstavby obchvatu bude nejnáročnější a nejnákladnější. V úseku Chvatěruby – Tursko budou totiž stát hned dva veliké mosty. Jeden z nich povede přes řeku Vltavu a přes kolejiště Českých drah a druhý musí překlenout debrnské údolí. Odhaduje se, že výstavba mostů potrvá minimálně dva roky.

obchvat, KralupyPro kralupský obchvat je již vykoupena většina pozemků. Je podaná žádost o stavební povolení, Krajská správy a údržba komunikací však musí dodat zbývající podklady. Čeká se tedy na odkoupení zbývajících pozemků a vyjádření dotčených orgánů. U dalších dvou etap budování obchvatu probíhá v současné době studie vlivu stavby na životní prostředí, takzvaná EIA.

Druhá etapa povede od dálnice D8, kde je prozatím u Kozomína křižovatka ve tvaru T. Ta se změní na nový rondel a vozovka obchvatu bude pokračovat ke Chvatěrubům. Třetí etapa je potom napojení dálnice D7 k Tursku. Realizace všech tří etap obchvatu bude podle sdělení krajského úřadu stát více než čtyři a půl miliardy korun a finance na jeho realizaci má Středočeskému kraji poskytnout Státní fond dopravní infrastruktury. Obchvat, který má propojit teplickou dálnici D8 s chomutovskou D7, má vedle Kralup nad Vltavou dopravně ulehčit i Chvatěrubům, Tursku, Velkým Přílepům, Horoměřicím, Černému Volu a dalším obcím ležícím na silnici II/240, jako jsou například Tuchoměřice.

obchvat, KralupyPro zmírnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí nemusíme čekat, až bude postaven obchvat, ale svým zodpovědným chováním můžeme přispět ke zlepšení situace již dnes. Každý z nás může omezit jízdy autem a chodit více pěšky nebo jezdit na kole. Pokud je to možné, měli bychom dávat přednost hromadné dopravě, která je vždy šetrnější než jízda automobilem. Při dojíždění do práce se domluvte s kolegy a jezděte jedním autem společně. Vaše jízda automobilem bude ekologičtější a zároveň omezíte spotřebu paliva, pokud budete mít vozidlo v dobrém technickém stavu, správně nahuštěné pneumatiky a budete jezdit plynule (nikoliv způsobem „plyn – brzda“).

Kdo jezdí na kole, může využít cyklostezek, které procházejí Kralupami od severu k jihu a navazují na ně cyklotrasy do Libčic nad Vltavou, Olovnice, Nelahozevsi, Veltrus a Chvatěrub. Nově se staví cyklostezka do Otvovic a Zákolan.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
12.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
9.12.2019 Kdo vytvořil nejkrásnější stromeček?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?

25.11.2019 Kralupský obchvat
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
4.11.2019 Dva projekty ekocentra podpořené městem Kralupy nad Vltavou

29.10.2019 Noví patroni z nízkoprahu
25.10.2019 Ekologické souvislosti – jak můžeme pomoci
23.10.2019 Šesťáci z Komendy si zasadili svůj strom v Husově parku
18.10.2019 Biodynamické hospodaření - harmonie mezi přírodou a zemědělstvím
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
8.10.2019 Podzimní výsadba ryb do Labe
7.10.2019 Děti pomáhaly přírodě úklidem odpadků
3.10.2019 Ekologie pro nejmenší

30.9.2019 Semináře o odpadní vodě
25.9.2019 Vánoční soutěž je opět tady
23.9.2019 Čištění odpadních vod
17.9.2019 Počet lidí na planetě Zemi roste, bude i v budoucnu dost jídla pro všechny?
16.9.2019 Akce ekocentra na konci léta

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
21.8.2019 Všimli jste si také, jak nám ubývá včelek a motýlů? Pojďme jim společně pomoci
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Reportáž: Na návštěvě SONNENTORu v Čejkovicích

27.6.2019 Akce Ekocentra v měsíci červnu
20.6.2019 Ekologické toalety
12.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje

27.5.2019 Ostrovní domy - domy bez nutnosti připojení na inženýrské sítě
22.5.2019 Jak pomoci životnímu prostředí
20.5.2019 Jak dopadl první ročník Velikonoční soutěže?
9.5.2019 Labe v Neratovicích opět ožilo

30.4.2019 Přijetí nových Patronů – Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy
28.4.2019 Oslavy Dne Země s AVE Kralupy s.r.o. na ZŠ Třebízského
23.4.2019 Úklid se ZŠ Jodlova
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
3.4.2019 Dobrovolnické úklidové akce přírody

21.3.2019 Děti a příroda patří k sobě a proto je tu projekt Ekoškola
12.3.2019 Jak probudit dešťovou vílu

28.2.2019 Velikonoční soutěž je tady
19.2.2019 Slušná firma
14.2.2019 Setkání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj
8.2.2019 Světelný smog

16.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Povede se nám vyčistit města od nedopalků?
7.1.2019 Zajímavosti z oblasti ekologie
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf