Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod
23. 3. 2017; 10:50


V době od 23.3. 10h
do 24.3. 12h bude použita fléra z důvodu plánovaného odplynění zařízení.

UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod
22. 3. 2017; 8:50


V době od 22.03. 9h
do 23.03. 10h bude použita fléra z důvodu plánovaného odplynění zařízení.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).S nejmenšími dětmi o odpadech

27. ledna 2017

odpadyEkologické centrum v Kralupech nad Vltavou (ECK) připravuje výukové programy nejen pro 1. a 2. stupeň základních škol, ale také pro malé děti v mateřských školách. S ochranou životního prostředí je dobré začít co nejdříve. Ve dnech 24. a 25. ledna 2017 uskutečnily lektorky z ECK dva semináře pro 40 dětí z MŠ Chvatěruby na téma Odpady.

odpadyLektorky s dětmi nejprve pobesedovaly o tom, co jsou to odpady a jak vznikají. Děti uváděly příklady různých odpadů podle svých zážitků. Věděly, že odpady odhazujeme do koše, do popelnic a popeláři odvážejí odpad na skládky. Skládky nám ale ničí přírodu a krajinu a škodí životnímu prostředí, proto se snažíme odpady co nejvíce třídit. Děti během několika aktivit poznávaly jednotlivé materiály, jako je papír, sklo, kovy, plast, bioodpad a jiné. Učily se je třídit a vhazovat do správných kontejnerů. Oblíbenou aktivitou bylo také zachraňování zvířátek (plyšových), která uvízla v nějaké odpadu nebo jim hrozilo zranění kvůli odpadům poházeným v lese, na trávníku apod.

odpady Součástí semináře bylo i cvičení na motivy třídění plastů, děti se naučily básničku o správném třídění a také si poslechly pohádku O plastové lahvi. Předškolní děti už dobře rozuměly i principu recyklace surovin. Dozvěděly se o tom, co se děje se starým vytříděným papírem z modrých kontejnerů, kam putuje sklo ze zelených a bílých kontejnerů a co se vyrábí ze starých použitých plastů. Lektorky se snažily s dětmi hovořit také o prevenci vzniku odpadů, protože nejlepší je, když odpad vůbec nevznikne. Některé odpady se dají také opětovně použít, což si děti vyzkoušely při závěrečné kreativní činnosti. Ze starého papíru a ruliček si vyráběly zvířátka.

Dispečerky ECK rády vyhoví i dalším zájemcům o výukové programy. Jejich přehled naleznete v Katalogu výukových programů na webových stránkách ekocentra. Veškeré informace získáte i na bezplatné Zelené lince ekocentra 800 100 584.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n./Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf