Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ovzduší na Kralupsku

3. prosince 2020

Kralupy, životní prostředí, ovzduší, dopravaKralupy nad Vltavou se nacházejí ve Středočeském kraji na území okresu Mělník a jsou rozloženy na obou březích řeky Vltavy. Ve správním obvodu města Kralupy nad Vltavou se nachází 17 obcí. Pro příhodnou polohu v nížinné oblasti a úrodnost půdy bylo území Kralupska až do poloviny minulého století především zemědělskou oblastí. Vybudováním mohutné základny chemického průmyslu po druhé světové válce se však původní zemědělský charakter okresu výrazně změnil. Rozhodujícími průmyslovými odvětvími vedle chemického se stalo i odvětví energetické a potravinářské. Na Kralupsku se také nachází významné dopravní tepny, a to jak silniční, tak i železniční dopravy. Ovzduší města Kralupy nad Vltavou i jeho okolí je tedy velmi zatíženo nejen emisemi z průmyslových podniků, ale také z dopravy a z lokálního vytápění.

Kralupy, životní prostředí, ovzduší, dopravaPrůmyslové podniky byly a stále jsou nuceny přísnou legislativou snížit svůj vliv na životní prostředí. K velkému snížení množství emisí do ovzduší došlo v 90. letech minulého století, i přesto však zůstávají průmyslové podniky významnými znečišťovateli ovzduší.

Pro zlepšení ovzduší z hlediska dopravního zatížení město již několik let usiluje o vybudování dopravního obchvatu. Doprava pro obyvatele Kralup znamená zvýšenou hlukovou zátěž, sníženou kvalitu ovzduší, bezpečnostní rizika apod. Vybudováním dopravního obchvatu dojde ke zlepšení průjezdnosti vozidel městem, zvýšení plynulosti jízdy a tím i ke snížení spotřeby paliva a množství emisí. Obchvat ale nevyřeší problém s negativním dopadem na životní prostředí, pouze ho přesune o pár stovek metrů jinam. Předpokládané náklady na vybudování obchvatu jsou 4,5 miliardy korun. Kromě finančních nákladů si obchvat vyžádá zábor velkého množství orné půdy, která bude tímto znehodnocena. Obchvat způsobí ještě vyšší fragmentaci krajiny a stane se další těžko překonatelnou bariérou pro lidi i pro zvířata, dalším zdrojem hluku, prachu a výfukových plynů. A tak na jedné straně stojí nesporný přínos výstavby propojky pro zlepšení dopravní obslužnosti regionu, na druhé misce vah je ale další zátěž pro životní prostředí. Stavba dopravního obchvatu pomůže vždy jen jedné skupině lidí. Problém s narůstající dopravou, která nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí v celém regionu, obchvaty nevyřeší.

Jedním ze způsobů, jak lze snížit negativní dopad silniční dopravy na životní prostředí, je rozvoj cyklistiky. V Kralupech nad Vltavou je vybudováno několik cyklostezek a cyklotras napříč celým městem, které vybízejí k jízdě na kole. Nově se staví cyklostezka do Zákolan. Každé použití jízdního kola, které nahradí jízdu automobilem po městě, je prospěšné.

Kralupy, životní prostředí, ovzduší, dopravaMěsto Kralupy nad Vltavou získalo také dotaci na tvorbu nízkoemisních zón a na zpracování akčního plánu. Předpokládá se, že akční plán přinese pro město četné návrhy na dílčí vylepšování zdejšího ovzduší. Mohou to být návrhy na osazení zeleně kolem konkrétních komunikací, ale může z toho vyplynout zřízení nízkoemisních zón, což by znamenalo omezení provozu v některých částech města. Nízkoemisní zóny jsou přesně definované oblasti, do nichž bude omezen vjezd vozidlům, která nejvíce znečišťují ovzduší. Zásadním prvkem pro vznik zóny je podle úřadu strategické územní a dopravní plánování. Vše ukáže vypracovaná studie akčního plánu.

Kralupy, životní prostředí, ovzduší, doprava Stále významnější podíl na znečišťování ovzduší v obcích i městech mají lokální topeniště. Emise tuhých znečišťujících látek, vyprodukovaných ve Středočeském kraji, pocházejí především z malých stacionárních zdrojů (74 %), mezi které patří mimo jiné i vytápění domácností. Stejně tak je tomu u emisí CO, pro které tento zdroj představuje 68,8 %. Na emisích benzo(a)pyrenu se lokální topeniště podílí dokonce z 98 %. Dodržením zásad správného vytápění je možné dosáhnout výrazného snížení těchto emisí. V kotli či kamnech je nutné používat pouze takové palivo, které určil výrobce zdroje. Nejvýznamnějším parametrem kusového dřeva je jeho vlhkost, kde vyšší vlhkost vede nejen k vyšším emisím znečišťujících látek, ale i ztrátám tepla (všechnu vodu je nejprve nutné bez užitku odpařit). Palivové dřevo má proto schnout minimálně dva roky, než je použito k vytápění.

Rok 2020 bude s velkou pravděpodobností rokem s nejnižšími koncentracemi znečišťujících látek v posledním pětiletí. Vyhodnocení kvality ovzduší za první tři čtvrtiny roku 2020 hovoří o výjimečném stavu. Ve srovnání s celkovým průměrem za roky 2015–2019 byly na hodnocených stanicích (různého typu od dopravních městských až po pozaďové venkovské) po celé České republice koncentrace nižší v průměru o 24 % (PM10), 30 % (PM2,5), 24 % (NOx) a 21 % (NO2). Kvalitu ovzduší v roce 2020 ovlivnily příznivé rozptylové podmínky, nouzový stav a dlouhodobý pokles emisí. Je to tedy kombinace přírodních podmínek a chování člověka (nižší doprava, postupné snižování emisí apod.)

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com, archiv autorky

Zdroje:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2020/TZ_KO_2020_JB2.pdf
https://www.hnutiduha.cz/aktualne/cesta-ke-zdravemu-vzduchu-topit-doma-ciste-musi-byt-vyhodne-snadne
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2019/04/Stredocesky_kraj_2017.pdf
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2020/03/Stredocesky-kraj_2018.pdfČlánky a tiskové zprávy z roku 2020

21.12.2020 Vánoční dárky na poslední chvíli mohou být i ekologické
18.12.2020 Jak dopadl 10. ročník oblíbené vánoční soutěže?
18.12.2020 Kralupský vánoční strom
14.12.2020 Svíčky a jejich složení - zdravější svíčky nejen o Vánocích
10.12.2020 Kralupské lesy
3.12.2020 Ovzduší na Kralupsku

24.11.2020 Co je nového v bezobalovém nakupování?
18.11.2020 Imunita, čím ji posílit a upevnit?
13.11.2020 Máte krabice na vyhození? Darujte je obchodům!
9.11.2020 Kompostování v panelovém domě? Proč ne!
4.11.2020 Navýšení dotací na zelené střechy

28.10.2020 ZEVO spalovny versus nová technologie zpracování odpadů
26.10.2020 Projekt "Kralupy - čisté město" v roce 2020
23.10.2020 Kralupský ovocný sad a vyhodnocení soutěže
21.10.2020 Společnost MERO ČR, a.s. podpořila výuku s ekocentrem
20.10.2020 Vánoční soutěž je opět tady
14.10.2020 Technické konopí – jedinečná ekologická rostlina
6.10.2020 Rybáři vysadili do Labe 500 kilo ryb. Žáci z Neratovic byli u toho
2.10.2020 Parkovací dům se zelenou střechou pro tři stovky aut v Kralupech?

28.9.2020 Flora a fauna na Kralupsku
24.9.2020 Úklidová akce s Ekocentrem
22.9.2020 Farmy na Kralupsku a proč nakupovat právě u nich
18.9.2020 Zářijová oslava Dne Země na ZŠ Mikovice
14.9.2020 Jak pomoci zvířecímu mláděti nebo zraněnému zvířeti?
10.9.2020 Obsah pesticidů v ovoci a zelenině
2.9.2020 Evropská zelená cesta – budoucnost Česka?

24.8.2020 2020 - Nová Strategie Evropské unie pro ekologické zemědělství
17.8.2020 Přírodní prostředky na ochranu rostlin
10.8.2020 Kořenové čističky
4.8.2020 Víte, co je to questing?

29.7.2020 Koupání na Kralupsku
24.7.2020 Ekocentrum navštívilo letní výstavu starých odrůd ovoce
16.7.2020 Vliv 5G na zdraví a životní prostředí
8.7.2020 Zmrzlina – zdravé letní osvěžení?

29.6.2020 Sběr bioodpadu v Kralupech nad Vltavou
24.6.2020 Co nám přinesla pandemie dobrého? A přinesla jen to dobré?
19.6.2020 Chybí vám voda? Řešením může být vrtaná studna
17.6.2020 O odpadech s Kulíšky
11.6.2020 Jak si vybíráte zubní pastu?
8.6.2020 Jak se pečuje o stromy v Kralupech n/Vltavou?
2.6.2020 Hurá pro nás spotřebitelé! Lednice a pračky budou opět opravitelné!

27.5.2020 Chození naboso - cesta ke zdraví
20.5.2020 Soutěž "Kralupské stromy"
18.5.2020 Proč chránit rorýse?
12.5.2020 Neobvyklé vlastnosti vody
6.5.2020 Velikonoční soutěž ve trojici

29.4.2020 Od průmyslu až po zahradu – IBC kontejnery
24.4.2020 Invazní rostliny, které to jsou a jsou nebezpečné?
20.4.2020 Do neratovické Spolany se vrátili vzácní sokoli a čekají mladé
15.4.2020 Kolik věcí opravdu potřebujeme k životu?

19.3.2020 Klesající obsah živin v potravinách
16.3.2020 Potřebujete auto jen někdy? Pak zkuste auto sdílené – auto napůl nebo spolujízdu

25.2.2020 Zasytí nás maso vypěstované v laboratořích? Je to budoucnost vzdálená nebo blízká?
19.2.2020 Ekologická stopa
14.2.2020 Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji
10.2.2020 Je tady opět Velikonoční soutěž
10.2.2020 Květinové farmy

22.1.2020 EKO, BIO v Kralupech?
15.1.2020 Přírodní antidepresiva
8.1.2020 Polámané spotřebiče - vyhodit nebo opravit?

leaf