Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Patroni si označili své stromy

26. června 2017

patroniVe středu 21. června 2017 se žáci 8. tříd ZŠ Komenského v Kralupech nad Vltavou vydali pod vedením pedagogů Bc. Tomáše Kordíka a Mgr. Jiřího Vlka do Husova parku na sídlišti Cukrovar. Žáci se šli podívat, jak se daří jejich stromům, které v dubnu 2017 v rámci oslav Dne Země vysadili v Husově parku. Výsadba proběhla v rámci projektu Kralupy – čisté město, do kterého jsou žáci zapojeni a pod svou patronací mají právě Husův park.

Vysazeným stromem je jeřáb muk a stojí pár metrů od svého „kolegy“, kterého vysadili v roce 2016 na jaře žáci 8. tříd společně se členy místní pobočky Českého svazu ochránců přírody, také u příležitosti Dne Země.

patroniPan učitel Bc. Tomáš Kordík vytvořil dvě cedulky ze dřeva, které přidělal na kůly, jež děti pod jeho vedením zatloukly k oběma mladým stromkům. Každý, kdo teď půjde okolo, si může přečíst nejen názvy stromů, ale i kdy a kdo zde stromy zasadil.

Kralupy – čisté město je projekt Ekologického centra Kralupy nad Vltavou, který poukazuje jak na příklady dobré, tak i špatné péče o životní prostředí ve městě. Společně se školami, veřejností, podniky a veřejnou správou by lektorky ECK chtěly dosáhnout zlepšení současného stavu. Do projektu Kralupy – čisté město je v současné době zapojeno 8 školních kolektivů, jedná se o kolektivy ze ZŠ Václava Havla, ZŠ Třebízského, ZŠ Komenského, ZŠ Jodlova, družinu ZŠ Gen. Klapálka, Skautské středisko Střelka a Lesní MŠ Kulíšek.

patroniV dubnu 2017 vyhlásilo ECK Soutěž patronů, kdy úkolem soutěžících je i co nejlépe zmapovat svěřenou lokalitu, zakreslit výskyt zeleně, živočichů, přítomnost vodních zdrojů, zhodnotit přínos lokality pro životní prostředí ve městě a navrhnout vylepšení daného místa. Podmínkou účasti v soutěži je také pořízení fotografií svěřeného místa v různých ročních obdobích. Lektorky ECK osobně seznámily všechny patrony projektu s podmínkami soutěže a předaly jim pomůcky, které mohou využít při plnění soutěžních úkolů, lupokelímky na pozorování přírodnin a krejčovské metry na měření obvodů kmenů stromů. Soutěž potrvá až do konce října a mohou se do ní přihlásit i další zájemci o činnost v rámci projektu.

Jana Krátká a Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECK

logoProjekt "Kralupy - čisté město" byl pro rok 2017 finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou v rámci grantového schématu.Články a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf