Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Poučme se z přírody

17. března 2017

příroda-inspriraceKdysi lidé vyráběli věci pouze z přírodních materiálů. Pro svůj šat použili zvířecí kůži, vlnu a rostlinnou přízi. Duchny, polštáře i zimní oblečení napěchovali prachovým peřím z drůbeže a domy izolovali slámou. Pokrok vedl k tomu, že jsme dnes schopní vyrobit téměř jakoukoli syntetickou látku, která bude mít takové vlastnosti, jaké právě požadujeme. Ve své domýšlivosti by se člověku mohlo zdát, že lidstvo je v předstihu před přírodou. Opak je ale pravdou. Dokládají to i nově vznikající obory, jakými jsou Biomimicry, Biomimetica a Bio – inspiration desing.

Biomimicry, Biomimetica a Bio – inspiration desing jsou vědecké přístupy k hledání odpovědí na určité problémy. Tyto obory se stále rozvíjejí. Nemají sice ještě zcela ucelené definice, nicméně jejich význam nabývá na důležitosti, neboť díky výzkumům založených na principech těchto oborů se daří dělat pokroky v naplňování teze trvale udržitelného rozvoje. Biomimicry, Biomimetica a Bio – inspiration desing mají společný základ - zkoumají přírodní materiály nebo schopnosti živočichů či rostli a nachází pro ně uplatnění v moderním světě lidí. Dá se říci, že Biomimicry, Biomimetica a Bio – inspiration desing jsou v podstatě totožné obory, liší se pouze v preferencích.

Biomimicry
příroda-inspriraceBiomimicry je přístup k inovacím, který se snaží nalézt udržitelná řešení lidských problémů tím, že napodobuje časem prověřené modely a strategie z přírody. Využití pro takové přírodní mechanismy – principy se nemusí příliš lišit od původního účelu přírody. Příkladem může být nedávno vyrobený umělý list. Svou funkcí napodobuje proces fotosyntézy, při kterém zelené rostliny přeměňují sluneční záření a vodu na energii. Umělé listy jsou tvořeny křemíkovým materiálem zachytávajícím sluneční světlo, který se používá při stavbě solárních článků. Takové umělé listy by mohly způsobit revoluci v energetice. Dalším příkladem, kdy doslova kopírujeme vynálezy přírody, je práce Dr. Johna Warnera z Warner Babcock Institutu pro zelenou chemii (Warner Babcock Institute for Green Chemistry), který se zabývá napodobováním přírodních materiálů, při jejichž výrobě není zapotřebí extrémní teplo, vysoké tlaky a toxické přísady. Taková výroba nezatíží životní prostředí a navíc vyrobené materiály, jenž mají stejné nebo velmi podobné složení jako přírodní materiály, jsou i dobře rozložitelné a tudíž odpadá i problém s jejich likvidací, až doslouží.

Biomimetica
Biomimetica - tento termín pochází ze stejného kořenu slova jako biomimicry, ale je používán spíše v technických a technologických sférách. Tento přístup se uplatňuje například ve vývoji softvérových sítí a jejich zabezpečení, kde se vědci inspirovali chováním společenského hmyzu, jako jsou včely a mravenci. Samotná včela či mravenec plní své speciální úkoly, ale dokáže zastoupit i úkoly jiných členů společenstva. Avšak v případě hrozícího nebezpečí brání hnízdo všichni. Také šíření zpráv o nových zdrojích potravy a zapamatování si cest k ní je pro vývojáře inspirující.

příroda-insprirace O biomimetice můžeme hovořit i v robotice, i když v češtině se spíše ujal pojem bionika, tedy spojení dvou názvů oborů biologie a technika. Pro vynálezce robotů je v přírodě mnoho inspirací. Třeba taková chobotnice již pomohla s vývojem čočky kamer a fotoaparátů, aby byl obraz ostrý ve všech detailech. Další její zvláštní schopnost, ovládat každé chapadlo nezávisle na sobě, se teprve zkoumá. Pro pohyb robotů po stěnách se vynálezci inspirovali od gekona, malé ještěrky, která díky Van der Waalsovým silám dokáže lézt i po stropě a skle. Gekoni k tomu využívají intramolekulární vazby vytvořené speciálními chloupky, které mají na chodidlech.

Bio-inspiration design
U Bio-inspiration designu není nezbytně nutné pochopení všech důsledků a ekologických vazeb, které zkoumaný materiál/mechanismus do ekosystému přináší. Badatel nalezne v přírodě zajímavý mechanismus - princip, pro který ve světě lidí a techniky najde nové využití. Příkladem je třeba vynález suchého zipu, který byl inspirován semeny bodláků.

Doprava inspirovaná přírodou
příroda-insprirace Nápady převzaté z přírody používáme v mnoha odvětvích lidské činnosti. Výjimkou není ani doprava. Křídla ptáků se stala předlohou pro křídla letadel, tučňáci zase pro torpéda a jedny z nejrychlejších vlaků světa – šinkanseny našly inspiraci hned u dvou opeřenců.

Když konstruktéři potřebovali snížit hlučnost rychlovlaku, řešení tohoto problému hledali právě u ptáků. Začali studovat sovy a jejich tichý let. Poté vyvinuli povrch vlaku, který zaručil rychlovlaku splnění hlukových norem. Další problém působil rychlovlak při vjetí do úzkých tunelů, kde vysokou rychlostí vytvořil atmosférické tlakové vlny, které se projevují ranami a vibracemi, které znepříjemňovaly život obyvatelům v okolí vzdáleném až pár stovek metrů. Tento problém se vyřešil díky napodobení ledňáčka. Špice vlaku je inspirována tvarem zobáku ledňáčka, který také musí překonávat náhlé změny odporu vzduchu, a to při svém lovu ryb. Vlak dnes nejenže neobtěžuje tlakovými vlnami, ale díky tvaru špice snížil odpor vzduchu, čímž se ušetřilo i na spotřebě elektřiny.

Nejen konstruktéři rychlovlaků se inspirovali tvary přírody. Lodní konstruktéři vyvíjejí imitaci žraločí kůže, kterou by pokryli trub lodi. Kůže žraloků je totiž pokryta šupinami, které se svou vnitřní stavbou a složením podobají zubům. Šupiny usměrňují tok vody kolem těla, snižují odpor a usnadňují žralokovi pohyb, díky tomu může žralok bezhlučně klouzat vodou. Takový povrch lodi, pokrytý imitací žraločí kůže, nejenže sníží odpor vody, ale má ještě jednu výhodu, neudrží se na něm povlak tvořený řasami, vilejši či různými měkkýši.

příroda-inspriraceMateriál napodobující žraločí kůži se již uplatňuje na plavkách vrcholových sportovců, které umožňují plavci rychlejší pohyb díky sníženému tření.

Ale vědce na žralocích přitahují i jiné orgány, než je kůže. Například zkoumají gel pocházející z Lorenziniho žláz. Napodobení tohoto gelu a samozřejmě i jeho funkce ve žlázách by mohlo posloužit mimo jiné k zefektivnění elektromobilů. Napodobený gel by totiž dokázal přeměnit přebytečné teplo z motorů na elektrickou energii.

Příroda a bezpečnost nejen na silnicích
Kočičí tlapky se při doskoku a kontaktu s povrchem roztáhnou. Tento postřeh byl využit při konstrukci pláště pneumatik, které mají vzorek inspirovaný právě kočičí tlapkou. Díky tomu se při brždění podstatně rozšířila stopa pneumatiky a došlo ke zkrácení brzdné dráhy. Navíc se zlepšila i přilnavost na mokré vozovce. Podobně tomu tak je u vzoru inspirovaného prsty rosniček.

Prsty gekona, který se udrží i na skle, vedly konstruktéry k vytvoření robota, který snadno vyleze po zdi. Takový robot se dá kromě jiného využít při zvláště nebezpečných situacích, jako je třeba hašení požárů.

příroda-inspriraceMnohé inspirace pocházejí i z rostlinné říše. Nejznámějším příkladem je lotos. Listy této vodní rostliny rostoucí ze dna jezera se vyznačují zvláštní schopností odpuzovat vodu a bránit usazování nečistot. Tuto schopnost by rádi napodobili výrobci skel. Sklo odpuzující vodu a nečistoty by v automobilovém průmyslu přispělo k bezpečnější dopravě, zvláště za nevlídných povětrnostních podmínek.

Zdravotnictví
Některé z výše zmíněných schopností, jimiž příroda obdařila vybrané druhy, se velmi dobře uplatní i v medicíně. Kupříkladu právě schopnost lotosu odpuzovat vodu a nečistoty se uplatňuje v nemocnicích. Ve zdravotnictví se uplatní i povrch inspirovaný žraločí kůží, který neumožňuje bakteriím a jiným mikroorganismům udržet se na něm. Přitom se jedná o přirozenou ochranu, která v přírodě funguje již 400 milionů let.

Schopnost gekoních chodidel přilnout k hladkému povrchu se v medicíně také využívá. Princip této dokonalé přilnavosti se uplatnil u náplastí, navíc jejich odlepování není bolestivé. Ani chirurgické svorky inspirované dikobrazími ostny, které snadno projdou lidskou tkání, ale je velmi těžké je odstranit, nepůsobí bolest, neboť jsou vyvinuté tak, aby se po uzdravení rány rozložily.

Rozložitelné je i tkáňové lepidlo používané při zlomeninách kostí. Lepidlo vyplní místa, kde by úlomky kostí chyběli a při rehabilitaci kosti snadněji srůstají a lepidlo postupně nahradí. Tkáňové lepidlo je svým složením blízké tkáni kostí. Nápad, jak zlepšit jeho aplikaci, si vědci vypůjčili od mořského červa, který si pod vodou lepí schránky. Svůj lep přitom ovládá pomocí odlišných pH hodnot v moři a ve schránce.

Závěr
Pokud opravdu chceme, aby náš rozvoj společnosti byl trvale udržitelný, měli bychom se nechat více inspirovat přírodou, v níž se život rozvíjí už miliardy let. Objevují se snahy stavět města, která budou fungovat jako ekosystémy. Beton v nich bude vyroben za pomoci houby, která spoutá oxid uhličitý z atmosféry s vápníkem rozpuštěným ve vodě, tak by se většina průmyslových podniků mohla zbavit emisí oxidu uhličitého. V recyklaci odpadů máme oproti přírodě také co dohánět, vždyť v ekosystémech žádné odpady nezůstávají, vše je rozloženo – beze zbytku využito mikro organismy a opět vráceno do koloběhu. Města by mohla přispívat i k navýšení biodiverzity druhů v regionech, a to pouhou změnou struktury a složením výsadeb městské zeleně a přátelštějšími novými i rekonstruovanými stavbami.

Bc. Zuzana Ungerová
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
https://biomimicry.org/what-is-biomimicry/
https://germinature.com/2015/06/30/defining-biomimicry/
http://www.popsci.com/science/article/2011-03/mit-lab-creates-worlds-first-practical-artificial-leaf
http://www.popsci.com/science/article/2011-03/gallery-six-ways-biomimicry-reshaping-future
http://www.slate.com
http://www.enviweb.cz/clanek/priroda/52781/vynalezy-inspirovane-prirodou
http://bioinspiredteacher.tumblr.com/post/90454834860/11-introduction-to-biomimicry-and-bioinspiration
https://www.basf.com
http://zoom.iprima.cz/clanky/napodobme-prirodu-veda-ktera-muze-zachranit-lidstvo
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/biomimikry-nova-reseni-inspirovana-prirodou
http://bio.felk.cvut.cz/~huptycm/Vyuka/X33BMI_prednasky/PrednaskaBionika.pdf
http://www.rozhlas.cz/leonardo/priroda/_zprava/1044811
http://ciber.berkeley.edu/?page_id=11Články a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf