Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
26.4.2017, 00:01

Bude použita fléra z důvodu technologického čištění výměníků aminové vypírky na jednotce odsíření plynů z FCC. Doba trvání události: 24 hodin

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
25.4.2017, 00:36

Výpadek pece H01 na výrobně síry od nízké teploty z důvodu nízkého průtok H2S do pece. Doba trvání události: 00:36 - 1:50

UNIPETROL RPA, s.r.o.- SPOLANA a.s.
20.4.2017,

Dnes v dopoledních hodinách bude po ukončení zastávky zahájeno najíždění výrobny kyseliny sírové. Najetí výrobny může být až do 22. 4. 2017 doprovázeno emisemi ze spalování lehkého topného oleje. Jedná se o řádný technologický postup najíždění a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí..

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
21.4.2017, 16:06

Jednotka 2517 byla najeta do normálního provozu po ukončení plánované opravy. Emisní limity nebyly překročeny.

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
16.4.2017, 18:16

V rámci plánované technologické odstávky jednotky 2514 Hydrogenace plynového oleje dojde k postupnému odstavení pecí 2514 H1 a H2. Součástí sjíždění bude flérování na polním hořáku, cca do 30.4.2017.

MERO ČR, a.s.
31. 3. 2017

Dne 4.4.2017 bude zahájeno čištění ropné nádrže H02 na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Hlavní část čištění bude probíhat od 4.4. do 30.4.2017. V tomto termínu je možné očekávat mírnou pachovou stopu vznikající při tomto čištění.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Poučme se z přírody

17. března 2017

příroda-inspriraceKdysi lidé vyráběli věci pouze z přírodních materiálů. Pro svůj šat použili zvířecí kůži, vlnu a rostlinnou přízi. Duchny, polštáře i zimní oblečení napěchovali prachovým peřím z drůbeže a domy izolovali slámou. Pokrok vedl k tomu, že jsme dnes schopní vyrobit téměř jakoukoli syntetickou látku, která bude mít takové vlastnosti, jaké právě požadujeme. Ve své domýšlivosti by se člověku mohlo zdát, že lidstvo je v předstihu před přírodou. Opak je ale pravdou. Dokládají to i nově vznikající obory, jakými jsou Biomimicry, Biomimetica a Bio – inspiration desing.

Biomimicry, Biomimetica a Bio – inspiration desing jsou vědecké přístupy k hledání odpovědí na určité problémy. Tyto obory se stále rozvíjejí. Nemají sice ještě zcela ucelené definice, nicméně jejich význam nabývá na důležitosti, neboť díky výzkumům založených na principech těchto oborů se daří dělat pokroky v naplňování teze trvale udržitelného rozvoje. Biomimicry, Biomimetica a Bio – inspiration desing mají společný základ - zkoumají přírodní materiály nebo schopnosti živočichů či rostli a nachází pro ně uplatnění v moderním světě lidí. Dá se říci, že Biomimicry, Biomimetica a Bio – inspiration desing jsou v podstatě totožné obory, liší se pouze v preferencích.

Biomimicry
příroda-inspriraceBiomimicry je přístup k inovacím, který se snaží nalézt udržitelná řešení lidských problémů tím, že napodobuje časem prověřené modely a strategie z přírody. Využití pro takové přírodní mechanismy – principy se nemusí příliš lišit od původního účelu přírody. Příkladem může být nedávno vyrobený umělý list. Svou funkcí napodobuje proces fotosyntézy, při kterém zelené rostliny přeměňují sluneční záření a vodu na energii. Umělé listy jsou tvořeny křemíkovým materiálem zachytávajícím sluneční světlo, který se používá při stavbě solárních článků. Takové umělé listy by mohly způsobit revoluci v energetice. Dalším příkladem, kdy doslova kopírujeme vynálezy přírody, je práce Dr. Johna Warnera z Warner Babcock Institutu pro zelenou chemii (Warner Babcock Institute for Green Chemistry), který se zabývá napodobováním přírodních materiálů, při jejichž výrobě není zapotřebí extrémní teplo, vysoké tlaky a toxické přísady. Taková výroba nezatíží životní prostředí a navíc vyrobené materiály, jenž mají stejné nebo velmi podobné složení jako přírodní materiály, jsou i dobře rozložitelné a tudíž odpadá i problém s jejich likvidací, až doslouží.

Biomimetica
Biomimetica - tento termín pochází ze stejného kořenu slova jako biomimicry, ale je používán spíše v technických a technologických sférách. Tento přístup se uplatňuje například ve vývoji softvérových sítí a jejich zabezpečení, kde se vědci inspirovali chováním společenského hmyzu, jako jsou včely a mravenci. Samotná včela či mravenec plní své speciální úkoly, ale dokáže zastoupit i úkoly jiných členů společenstva. Avšak v případě hrozícího nebezpečí brání hnízdo všichni. Také šíření zpráv o nových zdrojích potravy a zapamatování si cest k ní je pro vývojáře inspirující.

příroda-insprirace O biomimetice můžeme hovořit i v robotice, i když v češtině se spíše ujal pojem bionika, tedy spojení dvou názvů oborů biologie a technika. Pro vynálezce robotů je v přírodě mnoho inspirací. Třeba taková chobotnice již pomohla s vývojem čočky kamer a fotoaparátů, aby byl obraz ostrý ve všech detailech. Další její zvláštní schopnost, ovládat každé chapadlo nezávisle na sobě, se teprve zkoumá. Pro pohyb robotů po stěnách se vynálezci inspirovali od gekona, malé ještěrky, která díky Van der Waalsovým silám dokáže lézt i po stropě a skle. Gekoni k tomu využívají intramolekulární vazby vytvořené speciálními chloupky, které mají na chodidlech.

Bio-inspiration design
U Bio-inspiration designu není nezbytně nutné pochopení všech důsledků a ekologických vazeb, které zkoumaný materiál/mechanismus do ekosystému přináší. Badatel nalezne v přírodě zajímavý mechanismus - princip, pro který ve světě lidí a techniky najde nové využití. Příkladem je třeba vynález suchého zipu, který byl inspirován semeny bodláků.

Doprava inspirovaná přírodou
příroda-insprirace Nápady převzaté z přírody používáme v mnoha odvětvích lidské činnosti. Výjimkou není ani doprava. Křídla ptáků se stala předlohou pro křídla letadel, tučňáci zase pro torpéda a jedny z nejrychlejších vlaků světa – šinkanseny našly inspiraci hned u dvou opeřenců.

Když konstruktéři potřebovali snížit hlučnost rychlovlaku, řešení tohoto problému hledali právě u ptáků. Začali studovat sovy a jejich tichý let. Poté vyvinuli povrch vlaku, který zaručil rychlovlaku splnění hlukových norem. Další problém působil rychlovlak při vjetí do úzkých tunelů, kde vysokou rychlostí vytvořil atmosférické tlakové vlny, které se projevují ranami a vibracemi, které znepříjemňovaly život obyvatelům v okolí vzdáleném až pár stovek metrů. Tento problém se vyřešil díky napodobení ledňáčka. Špice vlaku je inspirována tvarem zobáku ledňáčka, který také musí překonávat náhlé změny odporu vzduchu, a to při svém lovu ryb. Vlak dnes nejenže neobtěžuje tlakovými vlnami, ale díky tvaru špice snížil odpor vzduchu, čímž se ušetřilo i na spotřebě elektřiny.

Nejen konstruktéři rychlovlaků se inspirovali tvary přírody. Lodní konstruktéři vyvíjejí imitaci žraločí kůže, kterou by pokryli trub lodi. Kůže žraloků je totiž pokryta šupinami, které se svou vnitřní stavbou a složením podobají zubům. Šupiny usměrňují tok vody kolem těla, snižují odpor a usnadňují žralokovi pohyb, díky tomu může žralok bezhlučně klouzat vodou. Takový povrch lodi, pokrytý imitací žraločí kůže, nejenže sníží odpor vody, ale má ještě jednu výhodu, neudrží se na něm povlak tvořený řasami, vilejši či různými měkkýši.

příroda-inspriraceMateriál napodobující žraločí kůži se již uplatňuje na plavkách vrcholových sportovců, které umožňují plavci rychlejší pohyb díky sníženému tření.

Ale vědce na žralocích přitahují i jiné orgány, než je kůže. Například zkoumají gel pocházející z Lorenziniho žláz. Napodobení tohoto gelu a samozřejmě i jeho funkce ve žlázách by mohlo posloužit mimo jiné k zefektivnění elektromobilů. Napodobený gel by totiž dokázal přeměnit přebytečné teplo z motorů na elektrickou energii.

Příroda a bezpečnost nejen na silnicích
Kočičí tlapky se při doskoku a kontaktu s povrchem roztáhnou. Tento postřeh byl využit při konstrukci pláště pneumatik, které mají vzorek inspirovaný právě kočičí tlapkou. Díky tomu se při brždění podstatně rozšířila stopa pneumatiky a došlo ke zkrácení brzdné dráhy. Navíc se zlepšila i přilnavost na mokré vozovce. Podobně tomu tak je u vzoru inspirovaného prsty rosniček.

Prsty gekona, který se udrží i na skle, vedly konstruktéry k vytvoření robota, který snadno vyleze po zdi. Takový robot se dá kromě jiného využít při zvláště nebezpečných situacích, jako je třeba hašení požárů.

příroda-inspriraceMnohé inspirace pocházejí i z rostlinné říše. Nejznámějším příkladem je lotos. Listy této vodní rostliny rostoucí ze dna jezera se vyznačují zvláštní schopností odpuzovat vodu a bránit usazování nečistot. Tuto schopnost by rádi napodobili výrobci skel. Sklo odpuzující vodu a nečistoty by v automobilovém průmyslu přispělo k bezpečnější dopravě, zvláště za nevlídných povětrnostních podmínek.

Zdravotnictví
Některé z výše zmíněných schopností, jimiž příroda obdařila vybrané druhy, se velmi dobře uplatní i v medicíně. Kupříkladu právě schopnost lotosu odpuzovat vodu a nečistoty se uplatňuje v nemocnicích. Ve zdravotnictví se uplatní i povrch inspirovaný žraločí kůží, který neumožňuje bakteriím a jiným mikroorganismům udržet se na něm. Přitom se jedná o přirozenou ochranu, která v přírodě funguje již 400 milionů let.

Schopnost gekoních chodidel přilnout k hladkému povrchu se v medicíně také využívá. Princip této dokonalé přilnavosti se uplatnil u náplastí, navíc jejich odlepování není bolestivé. Ani chirurgické svorky inspirované dikobrazími ostny, které snadno projdou lidskou tkání, ale je velmi těžké je odstranit, nepůsobí bolest, neboť jsou vyvinuté tak, aby se po uzdravení rány rozložily.

Rozložitelné je i tkáňové lepidlo používané při zlomeninách kostí. Lepidlo vyplní místa, kde by úlomky kostí chyběli a při rehabilitaci kosti snadněji srůstají a lepidlo postupně nahradí. Tkáňové lepidlo je svým složením blízké tkáni kostí. Nápad, jak zlepšit jeho aplikaci, si vědci vypůjčili od mořského červa, který si pod vodou lepí schránky. Svůj lep přitom ovládá pomocí odlišných pH hodnot v moři a ve schránce.

Závěr
Pokud opravdu chceme, aby náš rozvoj společnosti byl trvale udržitelný, měli bychom se nechat více inspirovat přírodou, v níž se život rozvíjí už miliardy let. Objevují se snahy stavět města, která budou fungovat jako ekosystémy. Beton v nich bude vyroben za pomoci houby, která spoutá oxid uhličitý z atmosféry s vápníkem rozpuštěným ve vodě, tak by se většina průmyslových podniků mohla zbavit emisí oxidu uhličitého. V recyklaci odpadů máme oproti přírodě také co dohánět, vždyť v ekosystémech žádné odpady nezůstávají, vše je rozloženo – beze zbytku využito mikro organismy a opět vráceno do koloběhu. Města by mohla přispívat i k navýšení biodiverzity druhů v regionech, a to pouhou změnou struktury a složením výsadeb městské zeleně a přátelštějšími novými i rekonstruovanými stavbami.

Bc. Zuzana Ungerová
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
https://biomimicry.org/what-is-biomimicry/
https://germinature.com/2015/06/30/defining-biomimicry/
http://www.popsci.com/science/article/2011-03/mit-lab-creates-worlds-first-practical-artificial-leaf
http://www.popsci.com/science/article/2011-03/gallery-six-ways-biomimicry-reshaping-future
http://www.slate.com
http://www.enviweb.cz/clanek/priroda/52781/vynalezy-inspirovane-prirodou
http://bioinspiredteacher.tumblr.com/post/90454834860/11-introduction-to-biomimicry-and-bioinspiration
https://www.basf.com
http://zoom.iprima.cz/clanky/napodobme-prirodu-veda-ktera-muze-zachranit-lidstvo
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/biomimikry-nova-reseni-inspirovana-prirodou
http://bio.felk.cvut.cz/~huptycm/Vyuka/X33BMI_prednasky/PrednaskaBionika.pdf
http://www.rozhlas.cz/leonardo/priroda/_zprava/1044811
http://ciber.berkeley.edu/?page_id=11Články a tiskové zprávy z roku 2017

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf