Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Dva projekty ekocentra podpořené městem Kralupy nad Vltavou

4. listopadu 2019

projekty, podporaV roce 2019 získalo Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou finanční podporu od města Kralupy nad Vltavou v rámci grantového řízení na dva projekty. První dotaci obdrželo ekocentrum na projekt „Kralupy – čisté město“, druhá individuální dotace byla určena na projekt „Za odpady a odpadní vodou“.


projekty, podporaV rámci projektu Kralupy – čisté město proběhla na jaře úklidová akce se ZŠ Jodlova, které se zúčastnilo přibližně 50 žáků. Děvčata a chlapci společně s pedagogickými pracovnice nasbírali v okolí školy, v centru města a v parku u řeky 15 pytlů odpadu a hromadu nadměrného odpadu, který se do pytlů nevešel. Odměnou pro děti byla ukázka činnosti a techniky Hasičského záchranného sboru společnosti SYNTHOS Kralupy, a.s. Nejlepší sběrači dostali za odměnu diplom a drobné ceny, pro každého se pak našla malá sladkost, ale především velké poděkování od všech, kteří si váží čistého prostředí v našem městě.

projekty, podporaV dubnu navštívily lektorky kralupského ekocentra Dvořákovo gymnázium a Střední odbornou školu ekonomickou, aby slavnostně přijaly studenty školy do projektu Kralupy - čisté město. Gymnazisté si vybrali pro svůj patronát školní zahradu, kde založili arboretum. Lektorky ekocentra si při té příležitosti studenty hned vyzkoušely ze znalostí o stromech. Se zájmem přihlíželi a naslouchali i ředitel školy pan RNDR. Andrej Plecháček a profesor biologie Bc. Milan Junášek. V závěru svého výkladu pan Málek z ČSOP názorně studentům předvedl, jak se sází keř kalina. Pro další výsadbu byl připraven buk červenolistý, jilm, ptačí zob či levandule. Po výsadbě se studenti zúčastnili připravených ekoaktivit. Vyzkoušeli si hru s odpady, besedovali o nutnosti snižování množství odpadu, prošli stezku zodpovědného spotřebitele a zamýšleli se nad tím, jak každý z nás může snížit svůj dopad na životní prostředí.

projekty, podporaV říjnu se konala ekovycházka pro patrony ze ZŠ Komenského. Žáci třídy 6.C s paní učitelkou Bauerovou a panem učitelem Bendou absolvovali trasu podél řeky Vltavy. Na trase bylo připraveno několik stanovišť s úkoly na environmentální témata. Žáci komentovali výroky o životním prostředí, vyplňovali ekokřížovku s tajenkou a vymýšleli přání stromům a Zemi. Na závěr této vycházky si děti za pomoci p. Málka z ČSOP zasadily svůj strom – jeřáb muk v místě jejich patronátu, v Husově parku.

V říjnu také proběhla druhá úklidová akce se ZŠ Jodlova, které se opět zúčastnili všichni žáci a učitelé školy. Vyčistili okolí školy, park pod Infocentrem, který má škola pod patronátem, a okolí řeky. Účastníci úklidu nasbírali celkem 16 pytlů odpadu a hromadu velkoobjemného odpadu typu staré matrace, okapů, pneumatik, jízdního kola apod.

projekty, podporaZávěrečnou akcí v r. 2019 v rámci projektu Kralupy – čisté město bylo přijetí nových patronů z Farní charity Kralupy. Ve čtvrtek 17. října zavítaly pracovnice Ekologického centra do nové budovy charity v Riegrově ulici, kde se rovněž nachází oblíbená kavárna s občerstvením a sociální byty. Slavnostní přijetí Farní charity Kralupy do projektu ekocentra proběhlo ve společenské místnosti za účasti pracovnic charity, maminek s dětmi, které využívají zdejších služeb, a dětí z nízkoprahového zařízení. Všichni si vyslechli úvodní slova o projektu i činnostech kralupského ekocentra a poté následovala beseda nad environmentálními tématy. Děti i dospělí se zajímali o ovzduší na Kralupsku, o to, jak každý z nás může přispět k lepší kvalitě vzduchu, který dýcháme, o správné třídění odpadu, a hovořilo se také o přírodě na Kralupsku, památných stromech i o významu stromů pro náš život a životní prostředí. Po skončení besedy se účastníci akce přemístili do prostoru skateboardového hřiště na sídlišti Cukrovar, které se nachází za sportovní halou. Tuto lokalitu si vzala farní charita pod patronát. Poblíž skateboardového hřiště byla připravena ukázka některých dřevin a keřů, kterou zajistili členové ČSOP, místní pobočky Kralupy. Děti také mohly pozorovat ukázkovou výsadbu stromu. Pracovnice ekocentra byly mile překvapeny tím, jak se děti zajímaly o zeleň, výsadbu i o to, jak by mohl každý z nich pomoci naší přírodě.

projekty, podporaDruhou finanční podporu získalo ekocentru na uspořádání čtyř odpadových seminářů s následnými exkurzemi. Lektorky ekocentra odučily nejprve seminář na téma odpadní vody na ZŠ Komenského pro žáky 6. ročníku. Žáci se dozvěděli o různých typech znečištění našich vod a posléze s lektorkami besedovali o tom, jak by se dala různá znečištění vody minimalizovat. Sami navrhli některá opatření pro domácnosti, jak méně znečišťovat pitnou vodu. Následovala exkurse na ČOV v Kralupech nad Vltavou-Lobečku. Pracovník čistírny pan Stanislav Nečada vysvětloval dětem přesný postup čištění, až po odtok vyčištěné vody do kanálu, vedoucího do řeky.

projekty, podporaDruhý seminář na téma Odpady se uskutečnil na ZŠ Jodlova pro žáky druhého stupně. Následovala exkurze sběrného dvora Technických služeb města Kralupy nad Vltavou (TSM). Ředitel TSM pan Ing. Luboš Němec představil žákům tuto příspěvkovou organizaci města a pozval je na prohlídku areálu. Ukázal jim kontejnery a haly na jednotlivé druhy odpadu a vysvětlil, jak se odpady skladují a co se s nimi děje dále. Žáky například zajímalo, co se děje se stavební sutí. Dozvěděli se, že se odváží na drtící linku, a poté se používá do základů komunikací nebo staveb. Dále se chlapci a dívky zajímali o osud nebezpečného odpadu. Ten se odváží většinou do spaloven a stará elektrozařízení v podobě vysloužilých ledniček, praček, televizorů apod. se odevzdávají specializovaným firmám, které přístroje rozeberou a využijí jednotlivé materiály k dalšímu zpracování. Žáci si prohlédli také vozový park technických služeb včetně nově pořízených elektromobilů a dozvěděli se o dalších činnostech, které zdejší zaměstnanci provádějí. Jedná se o údržbu veřejného osvětlení, blokové čištění města, údržbu veřejné zeleně, správu hřbitovů, zimní údržbu města, svoz odpadků z kontejnerů i z odpadkových košů, svoz nadměrného odpadu a bioodpadu velkoobjemovými kontejnery apod. Žáci zjistili, že do sběrného dvora mohou přivézt jakýkoliv druh vytříděného odpadu a že sběrný dvůr v Kralupech je otevřen každý den včetně sobot a nedělí od 9 do 17 hodin.

Další dva semináře s odpadovou tématikou, jeden na téma Odpady a druhý na téma Odpadní voda, odučily lektorky ekocentra na ZŠ Václava Havla. Žáci devátých tříd poté rovněž absolvovali prohlídku sběrného dvora a ČOV Kralupy.

Díky finanční podpoře města Kralupy nad Vltavou obdrželi účastníci seminářů také drobné ekologické dárky, například bambusové brčko, ekologický sešitek s propisovačkou nebo látkový sáček na nákup pečiva apod.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
12.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
9.12.2019 Kdo vytvořil nejkrásnější stromeček?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?

25.11.2019 Kralupský obchvat
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
4.11.2019 Dva projekty ekocentra podpořené městem Kralupy nad Vltavou

29.10.2019 Noví patroni z nízkoprahu
25.10.2019 Ekologické souvislosti – jak můžeme pomoci
23.10.2019 Šesťáci z Komendy si zasadili svůj strom v Husově parku
18.10.2019 Biodynamické hospodaření - harmonie mezi přírodou a zemědělstvím
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
8.10.2019 Podzimní výsadba ryb do Labe
7.10.2019 Děti pomáhaly přírodě úklidem odpadků
3.10.2019 Ekologie pro nejmenší

30.9.2019 Semináře o odpadní vodě
25.9.2019 Vánoční soutěž je opět tady
23.9.2019 Čištění odpadních vod
17.9.2019 Počet lidí na planetě Zemi roste, bude i v budoucnu dost jídla pro všechny?
16.9.2019 Akce ekocentra na konci léta

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
21.8.2019 Všimli jste si také, jak nám ubývá včelek a motýlů? Pojďme jim společně pomoci
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Reportáž: Na návštěvě SONNENTORu v Čejkovicích

27.6.2019 Akce Ekocentra v měsíci červnu
20.6.2019 Ekologické toalety
12.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje

27.5.2019 Ostrovní domy - domy bez nutnosti připojení na inženýrské sítě
22.5.2019 Jak pomoci životnímu prostředí
20.5.2019 Jak dopadl první ročník Velikonoční soutěže?
9.5.2019 Labe v Neratovicích opět ožilo

30.4.2019 Přijetí nových Patronů – Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy
28.4.2019 Oslavy Dne Země s AVE Kralupy s.r.o. na ZŠ Třebízského
23.4.2019 Úklid se ZŠ Jodlova
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
3.4.2019 Dobrovolnické úklidové akce přírody

21.3.2019 Děti a příroda patří k sobě a proto je tu projekt Ekoškola
12.3.2019 Jak probudit dešťovou vílu

28.2.2019 Velikonoční soutěž je tady
19.2.2019 Slušná firma
14.2.2019 Setkání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj
8.2.2019 Světelný smog

16.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Povede se nám vyčistit města od nedopalků?
7.1.2019 Zajímavosti z oblasti ekologie
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf