Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA, rafinérie 21.5.2018, 13:09
Zahájeno flérování z důvodu postupného najíždění výrobních jednotek po zarážce. Doba trvání události:
do 25.05. 2018

Unipetrol RPA, rafinérie 15.5.2018
V současné době probíhá po téměř dvouměsíční odstávce kralupské rafinerie opětovné najíždění zařízení do provozu. Bohužel tento proces může být nárazově doprovázen pachovými efekty či zvýšeným flérováním. Uvádění zařízení do provozu je prováděno v souladu s provozním řádem. Za všechny nežádoucí efekty se omlouváme. Děkujeme za trpělivost a porozumění.

MERO ČR, a. s. 3.4.2018
Dnes byla zahájena inspekce ropné nádrže H07 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Před vlastní inspekcí nádrže proběhne čištění, během kterého se mohou, v závislosti na klimatických podmínkách, uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. Proces čištění nádrže potrvá do 30. června 2018 s tím, že problematická fáze, kdy může být zápach detekován, proběhne zhruba v období od 9. – 30. dubna 2018. Stejně jako v předchozích letech aplikujeme moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby dopad na okolí byl minimální.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Recyklojízda

11. září 2017

logoV pátek 8. září projela Kralupami Recyklojízda 2017, která měla občanům připomenout nutnost třídit a recyklovat staré baterie. Jedná se o projekt neziskové společnosti Ecobat, která v ČR zajišťuje zpětný odběr a recyklaci baterií. Recyklojízda projíždí celou Českou republikou od západu na východ z Aše do Bukovce. Za 10 dní ujedou účastníci cyklojízdy přes 700 km. Po trase je naplánováno 23 zastávek. Jedna z nich byla přímo před kralupskou radnicí.

recyklojízdaÚčastníky letošní recyklojízdy pozdravil místostarosta města Kralupy nad Vltavou Ing. Marek Czechmann, pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, občané a přítomny byly i dispečerky Ekologického centra Kralupy.

Jaké procento zakoupených baterií se v ČR vytřídí?
„V loňském roce jsme posbírali 1.638 tun baterií, což je 45 % toho, co se uvedlo na trh. Můžeme tedy říci, že téměř každá druhá baterie se vytřídí a recykluje. Je to však jenom polovina z celkového množství baterií,“ prozradila Eva Gallatová, manažerka marketingu společnosti Ecobatt.

Ze 100 kg baterií se dá získat 65 kg kovonosných druhotných surovin, ze kterých se dají vyrobit další produkty, a tyto suroviny nemusíme zbytečně těžit z přírody.
„Lidé si často neuvědomují, kolik mají doma baterií. Když potom shromáždí všechny své spotřebiče, napočítají průměrně kolem stovky baterií a akumulátorů různého typu. Často se jedná o zatoulané či zapomenuté spotřebiče. Žádná z těchto baterií ani elektrospotřebičů by neměly skončit v běžném domovním odpadu, všechny bychom měli vytřídit a odevzdat k recyklaci“, uvedla dále Eva Gallatová.
„Pokud baterii hodíte do koše, putuje buď na skládku nebo do spalovny“, řekla dále Eva Gallatová. „I když v dnešní době jsou technologie velmi pokročilé, stejně se neubráníme tomu, aby těžké kovy z baterií skončily v ovzduší, v půdě či ve vodě, což je škodlivé pro naše zdraví. Jediná správná cesta pro staré baterie i všechny elektrospotřebiče je recyklace.“

Kde všude můžeme v Kralupech nad Vltavou odevzdat baterie k recyklaci?
recyklojízdaJak nám sdělila paní Helena Traxlová, pracovnice odboru životního prostředí Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, v našem městě se dají baterie odevzdávat jak na městském úřadu, kde je tmavě zelený box v suterénu u výtahů a nově je umístěn tubus na baterie ve vestibulu radnice u infocentra, tak i na základních školách, po městě jsou rozmístěny červené kontejnery na sběr elektroodpadu, u nichž jsou speciální vhozy na baterie, a konečně ve všech elektroprodejnách, kde se baterie prodávají, tak jsou také boxy na použité baterie. Sběrná nádoba na baterie a drobné elektrospotřebiče je také v Ekologickém centru Kralupy, kde mohou občané tyto vytříděné komodity odevzdávat každý všední den od 8 do 18 hodin.

Pracovníci odboru životního prostředí podpořili recyklojízdu vlastními silami a na nás je pečlivě třídit všechny baterie a vhazovat je jenom tam, kam patří, do nádob k tomu určených.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf