Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA, rafinérie 21.5.2018, 13:09
Zahájeno flérování z důvodu postupného najíždění výrobních jednotek po zarážce. Doba trvání události:
do 25.05. 2018

Unipetrol RPA, rafinérie 15.5.2018
V současné době probíhá po téměř dvouměsíční odstávce kralupské rafinerie opětovné najíždění zařízení do provozu. Bohužel tento proces může být nárazově doprovázen pachovými efekty či zvýšeným flérováním. Uvádění zařízení do provozu je prováděno v souladu s provozním řádem. Za všechny nežádoucí efekty se omlouváme. Děkujeme za trpělivost a porozumění.

MERO ČR, a. s. 3.4.2018
Dnes byla zahájena inspekce ropné nádrže H07 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Před vlastní inspekcí nádrže proběhne čištění, během kterého se mohou, v závislosti na klimatických podmínkách, uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. Proces čištění nádrže potrvá do 30. června 2018 s tím, že problematická fáze, kdy může být zápach detekován, proběhne zhruba v období od 9. – 30. dubna 2018. Stejně jako v předchozích letech aplikujeme moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby dopad na okolí byl minimální.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ovocné sady ve městě

10. července 2017

sadyV dnešní době se na veřejných prostranstvích ve městech vysazují převážně okrasné, listnaté či jehličnaté stromy a keře. Z našich měst skoro vymizely ovocné stromy a sady, v minulosti neodmyslitelná součást naší krajiny, symbol plodnosti a pohostinnosti. Tento nedostatek se rozhodlo město Kralupy nad Vltavou zčásti napravit.

Na louce pod smuteční síní byl vysázen ovocný sad, který je veřejně přístupný. Až stromky povyrostou a začnou plodit, budou si moci kolemjdoucí utrhnout ovoce a ochutnat ho. Mnoho dětí v dnešní době neví, jak vypadají ovocné stromy, na kterých rostou třešně, jablka, hrušky, švestky a další ovoce. V ovocných sadech budou moci pozorovat, jak stromy rostou, jak se mění během jednotlivých ročních období, jak prospívají, zda nejsou napadené chorobami a škůdci. Druhý ovocný sad vznikne na okraji Lobečku směrem ke Strachovu.

sadyOvocné stromy, které se nehodí pro výsadbu mezi panelové domy, jsou v okrajových částech města velmi vítány. Pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou jenom pevně věří, že občané uvítají možnost utrhnout si zralé plody bez toho, aby ovocné stromky ničili. Doufejme, že se ovocným sadům v našem městě bude dařit a že se budeme moci těšit z jejich krásy i užitku po celý rok.

Pokud Vás bude inspirovat vznik ovocných sadů ve městě k výsadbě ovocných stromů na Vašem pozemku, bude to ku prospěchu životního prostředí i Vašeho zdraví. Ovoce je zdravé a jeho doporučené spotřeba je 100 kg za rok. Skutečná spotřeba je v naší republice 73 kg na osobu za rok, takže máme co dohánět. Mimo důležitých vitamínů a minerálů obsahuje ovoce například pektiny, které váží toxické látky a působí jako obrana proti kornatění tepen a infarktu.

sadyStromy mají pro nás velký význam, a to jak ve volné přírodě, tak i v urbanizovaném prostředí, kde snižují negativní vlivy staveb. Mají schopnost snižovat a tlumit výkyvy teploty, při transpiraci uvolní stromy podle velikosti koruny 10 až 500 litrů vody za den. Příznivě ovlivňují jakost vzduchu, jsou producentem kyslíku a částečně zbavují vzduch škodlivých plynů (zplodin dopravy a průmyslu - SO2, NO2, CO,…) i různých pachů apod. 1 ha parkové výsadby ročně vyprodukuje 21 tun kyslíku. Snižují hlučnost, zbavují vzduch prachu, který se usazuje na listech a při dešti je splaven do půdy. Mají také význam rekreační, hospodářský, estetický, kulturní a také psychický, vyvolávají pocit pohody, upevňují duševní zdraví. Zkrátka každý vysazený strom je velkým přínosem pro naše zdraví i životní prostředí.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECK
Zdroj: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=71330Články a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf