Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
26.4.2017, 00:01

Bude použita fléra z důvodu technologického čištění výměníků aminové vypírky na jednotce odsíření plynů z FCC. Doba trvání události: 24 hodin

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
25.4.2017, 00:36

Výpadek pece H01 na výrobně síry od nízké teploty z důvodu nízkého průtok H2S do pece. Doba trvání události: 00:36 - 1:50

UNIPETROL RPA, s.r.o.- SPOLANA a.s.
20.4.2017,

Dnes v dopoledních hodinách bude po ukončení zastávky zahájeno najíždění výrobny kyseliny sírové. Najetí výrobny může být až do 22. 4. 2017 doprovázeno emisemi ze spalování lehkého topného oleje. Jedná se o řádný technologický postup najíždění a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí..

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
21.4.2017, 16:06

Jednotka 2517 byla najeta do normálního provozu po ukončení plánované opravy. Emisní limity nebyly překročeny.

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
16.4.2017, 18:16

V rámci plánované technologické odstávky jednotky 2514 Hydrogenace plynového oleje dojde k postupnému odstavení pecí 2514 H1 a H2. Součástí sjíždění bude flérování na polním hořáku, cca do 30.4.2017.

MERO ČR, a.s.
31. 3. 2017

Dne 4.4.2017 bude zahájeno čištění ropné nádrže H02 na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Hlavní část čištění bude probíhat od 4.4. do 30.4.2017. V tomto termínu je možné očekávat mírnou pachovou stopu vznikající při tomto čištění.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).S dětmi o farmaření

3. dubna 2017

semináře farmářEkologické centrum uspořádalo ve dnech 28. a 29. března 2017 semináře „Jak se stát farmářem?“ pro předškolní děti z MŠ Chvatěruby. Dispečerky ekocentra nejprve s dětmi pobesedovaly o tom, odkud máme jídlo a jak získáváme potraviny. Některé děti už věděly, že například chléb se peče z mouky, kterou získáváme mletím obilí, a obilí že pěstují zemědělci na poli. Mléko nám dávají kravičky, vejce slepičky. Ovoce roste v sadech, zeleniny na poli či na zahradách. Tak si děti postupně uvědomily, že veškeré jídlo nám dává půda, země je naší živitelkou. V půdě vypěstujeme veškeré ovoce, zeleninu, obilí i krmení pro zvířata.

semináře farmářDěti pozorovaly ukázky půdy zblízka a zjišťovaly, že půda je vlastně živá, protože obsahuje ohromné množství drobných živočichů, kteří zajišťují půdní úrodnost. Děti se dále dozvěděly, že o půdu se musí farmáři dobře starat, dodávat jí kompost a přírodní hnojiva, aby v ní byl stále ten život, který umožňuje dobrou úrodu rostlin, aby se z půdy nestala jen mrtvá hmota, ve které by nic nevyrostlo.

semináře farmářDěti také nadšeně určovaly zvířátka, která žijí na farmách, a to jak podle obrázků, tak podle zvuků, jenž zvířátka vydávají. Zajímavá byla pro děti i hra podobná pexesu, kdy měly za úkol najít svého kamaráda s takovým obrázkem, aby vytvořily správnou dvojici. V této aktivitě si děti procvičovaly vědomosti o tom, co nám zvířátka poskytují, jak nám pomáhají apod.

semináře farmář Cílem semináře bylo poskytnout dětem nové znalosti o práci farmářů, o tom, jak se starají o zvířata, ale také o půdu, jak na ní hospodaří, aby půda byla stále úrodná, proč bychom měli půdu chránit a pečovat o ni.

Ačkoliv takto malé děti ještě nemohou pochopit všechny souvislosti, je užitečné s nimi hovořit na tato témata již nyní. Postupem času pak své znalosti budou rozvíjet a prohlubovat a vytvoří si vlastní názor. Budou-li mít dobrý vztah ke zvířatům, rostlinám i k celé přírodě kolem nás, stane se pro ně ochrana půdy samozřejmostí.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf