Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství

26. června 2017

seminářeZávěrem školního roku 2016/2017 uspořádalo Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou (ECK) pět seminářů pro 8. a 9. třídy ZŠ Komenského. Paní učitelka Ing. Soukupová zvolila pro osmé třídy seminář „Co dýcháme?“ a pro deváté ročníky seminář „Zdravě, chutně a šetrně k životnímu prostředí“, neboť témata seminářů korespondují s probíraným učivem těchto ročníků.

Celkem 37 žáků se během dvou seminářů dozvědělo informace o tom, co to vzduch je a proč je pro nás důležitý. Dále se dozvěděli o škodlivých látkách v ovzduší, jejich zdrojích a také o důsledcích znečištění ovzduší na zdraví lidí, ekosystémů, rostlin atd.

seminářeV úvodu semináře lektorky ekocentra zabrousily také do biologie a s žáky si zopakovali základní fakta o dýchání. Ti, kdo projevili zájem, si mohli pomocí spirometru změřit svou vitální kapacitu plic. Velmi rychle vyjmenovali žáci v následující části semináře zdroje znečištění ovzduší, a to jak obecné, tak konkrétní zdroje na Kralupsku, a pak už bedlivě poslouchali, co jsou emise, imise, inverze a smog.

Součástí semináře bylo také povídání o ovzduší uvnitř budov. Málokdo si totiž uvědomuje, co všechno ohrožuje naše zdraví doma. V této souvislosti se žáci dozvěděli i o znečištění ovzduší hlukem. Pomocí hlukoměru si pak mohli změřit kolik decibelů má tichá třída, běžný hovor, muzika pouštěná do sluchátek či potlesk. Na konec nemohlo chybět „vzduchotero“ - souhrn doporučení pro naše chování s ohledem na kvalitu ovzduší, které pro ně zpracovalo ECK.

seminářePo celu dobu semináře žáci velmi ochotně spolupracovali, a lze předpokládat, že je kvalita ovzduší zaujala a vzbudila hlubší zájem o tuto problematiku. Tématem semináře „Zdravě, chutně a šetrně“, určeného pro deváté třídy, byly potraviny, rozdíl mezi konvenčním zemědělstvím a ekozemědělstvím, cesta potravin od vypěstování surovin až na stůl našich domácností, jejich chemické zpracování, biopotraviny apod.

Lektorky ECK přiblížily žákům současné problémy globálního charakteru, související se získáváním potravin. Například upozornily na kácení deštných pralesů kvůli pěstování sóji, která se pak vyváží do vyspělých evropských zemí jako krmivo pro dobytek. Dále dispečerky porovnaly konvenční a ekologické zemědělství, uvedly hlavní cíle a principy získávání biopotravin: šetrné chování k životnímu prostředí, využívání přirozených vazeb k ochraně rostlin, ohleduplné zacházení se zvířaty apod. Žáci se dozvěděli, jak mohou poznat biopotraviny a kde se s nimi mohou setkat.

Pokud byste i Vy chtěli uspořádat obdobný seminář s environmentální tématikou ve Vaší škole, můžete kontaktovat Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou na Zeleném telefonu 800 100 584 či mobilu 727 808 644. Využít můžete též email ekoporadna(zavináč)eckralupy(tečka)cz. Nabídka témat je široká, a pokud si nevyberete z našeho katalogu, jsme schopni připravit program na míru Vašim požadavkům.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf