Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ekologie pro nejmenší

3. října 2019

seminář, mateřská školaEkologické centrum v Kralupech nad Vltavou navštívilo na podzim dvakrát předškolní děti z Mateřské školy v ulici Generála Klapálka. Lektorky zde odučily dva semináře na téma Odpady. Tyto semináře mají pro nejmenší děti velký význam, jelikož s výchovou k ochraně životního prostředí je dobré začít co nejdříve.

Lektorky navštívily kralupskou mateřskou školu ve dnech 18. září a 3. října 2019. Ve třídách Sluníčko a Čtyřlístek na ně čekali zvídaví předškoláčci. Lektorky s nimi pobesedovaly o tom, co jsou to odpady a jak vznikají. Děti krásně reagovaly a uváděly příklady různých druhů odpadků. Věděly, že odpady odhazujeme do koše, a následně do popelnic, které vyvážejí popeláři. Nad otázkou „Kam odpadky mizí?“ se děti zamyslely. Některé věděly, že na skládky. Ale protože nám skládky ničí přírodu, potřebujeme co nejvíce odpadů vytřídit, recyklovat a předcházet jejich vzniku.

Děti v průběhu seminářů poznávaly barevné kontejnery na papír, sklo, tetrapak, plast, bioodpad a jiné. Učily se třídit a vhazovat připravené odpadky do správných kontejnerů. Naučily se básničku o správném třídění a také si poslechly pohádku.

Předškolní děti už umí porozumět i principu recyklace surovin. Dozvěděly se o tom, co se děje se starým vytříděným papírem z modrých kontejnerů a že tříděním starého papíru šetříme stromy. Lektorky se snažily s dětmi hovořit také o prevenci vzniku odpadů, protože nejlepší je, když odpad vůbec nevznikne. O odpadech se děti bavily i při několika pohybových aktivitách. Na závěr děti dostaly letáček o Odpadech na Kralupsku, které ECK vydalo za podpory společnosti AVE Kralupy s.r.o.

ECK připravuje výukové programy nejen pro 1. a 2. stupeň základních škol, ale také právě pro malé děti v mateřských školách. Lektorky ECK rády vyhoví i dalším zájemcům o výukové programy. Veškeré informace získáte na bezplatné Zelené lince ekocentra 800 100 584.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
12.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
9.12.2019 Kdo vytvořil nejkrásnější stromeček?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?

25.11.2019 Kralupský obchvat
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
4.11.2019 Dva projekty ekocentra podpořené městem Kralupy nad Vltavou

29.10.2019 Noví patroni z nízkoprahu
25.10.2019 Ekologické souvislosti – jak můžeme pomoci
23.10.2019 Šesťáci z Komendy si zasadili svůj strom v Husově parku
18.10.2019 Biodynamické hospodaření - harmonie mezi přírodou a zemědělstvím
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
8.10.2019 Podzimní výsadba ryb do Labe
7.10.2019 Děti pomáhaly přírodě úklidem odpadků
3.10.2019 Ekologie pro nejmenší

30.9.2019 Semináře o odpadní vodě
25.9.2019 Vánoční soutěž je opět tady
23.9.2019 Čištění odpadních vod
17.9.2019 Počet lidí na planetě Zemi roste, bude i v budoucnu dost jídla pro všechny?
16.9.2019 Akce ekocentra na konci léta

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
21.8.2019 Všimli jste si také, jak nám ubývá včelek a motýlů? Pojďme jim společně pomoci
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Reportáž: Na návštěvě SONNENTORu v Čejkovicích

27.6.2019 Akce Ekocentra v měsíci červnu
20.6.2019 Ekologické toalety
12.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje

27.5.2019 Ostrovní domy - domy bez nutnosti připojení na inženýrské sítě
22.5.2019 Jak pomoci životnímu prostředí
20.5.2019 Jak dopadl první ročník Velikonoční soutěže?
9.5.2019 Labe v Neratovicích opět ožilo

30.4.2019 Přijetí nových Patronů – Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy
28.4.2019 Oslavy Dne Země s AVE Kralupy s.r.o. na ZŠ Třebízského
23.4.2019 Úklid se ZŠ Jodlova
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
3.4.2019 Dobrovolnické úklidové akce přírody

21.3.2019 Děti a příroda patří k sobě a proto je tu projekt Ekoškola
12.3.2019 Jak probudit dešťovou vílu

28.2.2019 Velikonoční soutěž je tady
19.2.2019 Slušná firma
14.2.2019 Setkání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj
8.2.2019 Světelný smog

16.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Povede se nám vyčistit města od nedopalků?
7.1.2019 Zajímavosti z oblasti ekologie
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf