Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

3. listopadu 2017

seminářeEkologické centrum Kralupy nad Vltavou (ECK) za finanční podpory společnosti MERO ČR a.s. připravilo zcela nový výukový program na téma „Doprava a životní prostředí“. Výukový program má za cíl seznámit školáky s environmentálními dopady dopravy na životní prostředí a zároveň žákům rozšířit vědomosti o zpracování ropy. Od září do listopadu 2017 bylo odučeno 8 seminářů na třech kralupských základních školách. Seminářů se zúčastnilo celkem 162 žáků.

seminářeDne 25. září zavítaly lektorky ekocentra s programem „Doprava a životní prostředí“ do ZŠ Třebízského, kde proběhly dva semináře, a to pro třídu 5. A a 5. B. O týden později, 5. října 2017 se na stejné škole zúčastnili semináře žáci třídy 6. A a 7. A. O den později lektorky čekala ZŠ Václava Havla, tentokráte se seminářů účastnili žáci pátých tříd. Zbývající dva semináře lektorky odučily 2. listopadu na ZŠ Komenského pro osmé třídy.

Jak semináře probíhaly
seminářeBěhem programu se žáci dozvěděli o výhodách a nevýhodách dopravy a o jejím vlivu na životní prostředí. Žáci jsou vedeni k tomu, aby sami určili, jak může každý z nás snížit negativní vliv dopravy na životní prostředí. Program je zaměřený také na informace o ropě, např. jak se k nám do ČR dováží, kde ji skladujeme a kde se z ní vyrábí pohonné hmoty pro spalovací motory. Žáci se také v průběhu semináře ptali na nejrůznější otázky spojené s přednášeným tématem, např. kolik se vejde ropy do nádrže.

V další části semináře byla zmíněna i zodpovědná spotřeba, lektorky žákům vysvětlily, aby při svých nákupech sledovali zemi původu potravin i ostatního zboží a vybírali si regionální potraviny a zboží z ČR. Žáci s lektorkami spolupracovali, odpovídali na otázky, hlásili se a zamýšleli se nad svou ekologickou stopou. Závěrečným úkolem bylo vymyslet šetrný způsob dovolené, která by co nejméně zatěžovala životní prostředí. Nejaktivnější žáci dostali drobné odměny, věnované agenturou Bezpečné cesty.

seminářeBěhem semináře se lektorky ekocentra snaží s dětmi co nejvíce komunikovat, ať už formou otázek a odpovědí, nebo formou různých aktivit. Účastníci semináře na konci vyplňují pracovní list, při jehož vypisování si zrekapitulují nabyté vědomosti a je vidět zpětná vazba.

Seminář „Doprava a životní prostředí“ je určen pro první i druhý stupeň základních škol, nejlépe pro 4. až 7. třídy.

mero

Monika Haňurová, Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf