Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA s.r.o. 17.10.2019
Ve dnech 17.10. a 18.10. v průběhu dne bude probíhat profukování parovodů nových plynových energetických kotlů. V důsledku toho může po krátkou dobu docházet ke zvýšení emisí hluku. Za možné nepříjemnosti se omlouváme.

SYNTHOS Kralupy a.s. - 1.10.2019, 10:08
Informace o provozu a plánované odstávce výrobní jednotky SYNTHOS PBR s.r.o.

Dne 29.10.2019 proběhne odstavení výrobní jednotky do plánované odstávky. Předpokládaný termín pro najetí výrobní jednotky je období 9.11.2019 až 12.11.2019. Při odstavení jednotky, v průběhu odstávky a následném najetí výrobny, může dojít krátkodobě k zvýšenému využívání flérového hořáku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Až se skládky naplní

26. března 2018

skládkyKaždý občan ČR vyprodukuje ročně přibližně 530 kg komunálního odpadu, tedy odpadu, který vznikne v domácnostech a na území obcí. Zhruba polovinu vyprodukovaných komunálních odpadů využíváme materiálově nebo energeticky, druhá polovina končí na skládce, což není uspokojivý výsledek. Skládkování je u nás stále nejlevnější a nejběžnější způsob nakládání s komunálním odpadem, který je však zároveň nejméně příznivý vůči životnímu prostředí. Nesprávné nakládání s odpady přispívá ke znečištění ovzduší a přímo ovlivňuje mnoho ekosystémů a živočišných a rostlinných druhů. Ze skládek se uvolňuje metan, velmi silný skleníkový plyn, který se podílí na změně klimatu.

skládkyV roce 2024 vejde v ČR v platnost zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů, který byl přijat v novele zákona o odpadech č. 229/2014 již v polovině roku 2014 jakožto poslanecký pozměňovací návrh. Zákaz skládkování komunálního odpadu mají již ve své legislativě Německo, Belgie a Švýcarsko. Jednou z možností, jak zlikvidovat odpad ekologičtějším způsobem, než je jeho uložení na skládku, je energetické využití odpadu, samozřejmě s použitím nejmodernějších technologií čištění spalin. V areálu hnědouhelné elektrárny Mělník (EMĚ) se společnost ČEZ, a.s. chystá vybudovat velkokapacitní spalovnu komunálních odpadů o celkové kapacitě 320 tisíc tun odpadů ročně. Projekt se jmenuje "Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Mělník".

Koncepce výstavby ZEVO Mělník počítá v první etapě s výstavbou nové plynové kotelny v r. 2021 a fluidního kotle v r. 2022. Poté dojde k útlumu stávajících spalovacích bloků v EMĚ. V roce 2022 by měl skončit provoz EMĚ II a v dalším roce i EMĚ III. V roce 2024 by měla začít fungovat spalovna komunálního odpadu, která ročně dokáže spálit ještě o deset tisíc tun více, než činí kapacita pražské malešické spalovny. Z nynějších zdrojů zůstane v provozu jen uhelná elektrárna Mělník I.

skládky Města Mělník a Horní Počaply však upozorňují na to, že studie, která jim byla předložena, neřeší problém mnohonásobného navýšení kamionové dopravy na hlavních tazích na Mělnicku. Už teď je přitom Mělník v dopravní špičce na hranici průjezdnosti. Vybudování nové spalovny se nelíbí ani ekologickým aktivistům ze Sdružení Arnika, kteří už zpracovali své připomínky a předali je odpovědným úřadům. Podle nich zbyde po spálení odpadů zhruba třetina množství v podobě strusky a toxického popílku, které se budou stejně muset uložit na skládku. Redukce odpadů na třetinu se dá dosáhnout podle některých ekologických aktivistů i důsledným tříděním, kompostováním a recyklací.

Jak třídíme v Kralupech nad Vltavou?

skládkyV roce 2017 činilo množství směsného komunálního odpadu v Kralupech nad Vltavou 3 159 tun. To znamená, že každý občan vyprodukoval průměrně 171 kg směsného odpadu ve své domácnosti, který skončil na skládce. Separovaného sběru bylo v r. 2017 celkem 712 tun. Každý občan vytřídil průměrně 14 kg papíru, 12 kg plastů, 12 kg skla a 0,5 kg nápojových kartonů. Hodnoty vytříděných složek odpadu nejsou nijak oslnivé. Jistě každý zná pohled do kontejnerů na směsný odpad a víme, že máme velké rezervy. Papír, plasty a sklo umí třídit už i malé děti. Stále se však tyto komodity objevují i ve směsném odpadu. Méně lidí pak třídí kovy, bioodpad, textil a další méně objemné složky domovního odpadu.

Třídění odpadu má význam nejen pro ochranu životního prostředí, ale také ekonomický přínos. Čím méně odpadu končí v popelnicích na směsný odpad, tím nižší náklady město uhradí za skládkovné, které neustále roste a bude se zvyšovat i v dalších letech. Naopak čím více materiálu bude vytříděno, tím hospodárnější bude svoz vytříděných složek odpadu. Třídění odpadů je společenská odpovědnost a slušnost každého z nás. Je také na nás, jak si nastavíme systém třídění v domácnosti. Záleží jen na naší vůli a zodpovědnosti, zda se budeme snažit snížit svůj negativní dopad na životní prostředí a svůj odpad vytřídíme.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com, archiv ECK, www.cez.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Ekopředsevzetí do nového roku 2019
11.12.2018 Jak dopadlo vyhodnocení oblíbené Vánoční soutěže?
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017

30.11.2018 Konference Byznys & Zero Waste - ANO či NE?
20.11.2018 Z jaké mouky si letos upečete vánoční cukroví?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Jak si žije strom?
23.10.2018 Legislativa a odpady
19.10.2018 Děti opět vysazovaly ryby
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
12.10.2018 Beseda Zelená domácnost
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny
1.10.2018 Kdo letos zhotoví nejhezčího anděla?

26.9.2018 Kralupské ekocentrum vysadilo lípu srdčitou a vyhodnotilo soutěž
24.9.2018 Konzumace masa ničí planetu
20.9.2018 Zdravé sáčky, boxy na svačiny a láhve na pití
19.9.2018 Na ekovycházce s Kulíšky
17.9.2018 Den patronů ze ZŠ Jodlova

20.8.2018 Mikroplasty v prostředí
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní

18.7.2018 Dokáží rostliny komunikovat?

28.6.2018 Letošní první ekovycházka
26.6.2018 Do čeho se obléct?
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
12.6.2018 Ekocentrum na Dnech Kralup
11.6.2018 Beseda o přírodě na Kralupsku
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

31.5.2018 Včelařem na rok na zkoušku
17.5.2018 Ekobesedy pro kralupskou veřejnost
15.5.2018 Soutěž - Lípy a jiné významné stromy v Kralupech nad Vltavou
10.5.2018 Plínky, plenky… jde to i bez nich
2.5.2018 Oslavy Dne Země na kralupských školách
2.5.2018 Pozvánka na ekosemináře zdarma

25.4.2018 Labe v Neratovicích plné ryb
23.4.2018 Živá zahrada
17.4.2018 BezObalu
3.4.2018 Ohlédnutí za festivalem EVOLUTION

26.3.2018 Až se skládky naplní
22.3.2018 X. setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje
6.3.2018 Hnojení našich zahrad

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
21.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

26.1.2018 Umíte dobře hospodařit s jídlem?
22.1.2018 Se seminářem o odpadech v MŠ Chvatěruby
16.1.2018 Zdravé jídelny ve školách

leaf