Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA s.r.o. - 22.9.2020
V odpoledních hodinách bude zahájeno najíždění provozu Kyselina sírová po ukončené plánované zastávce. Najetí provozu může být až do 24. 9. 2020 doprovázeno emisemi ze spalování lehkého topného oleje. Jedná se o řádný technologický postup najíždění a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Soutěž patronů

27. dubna 2017

soutěžEkologické centrum Kralupy nad Vltavou v rámci projektu Kralupy – čisté město vyhlašuje „Soutěž patronů“ pro stávající i nové patrony projektu. Úkolem soutěžících bude podle dodaných instrukcí co nejlépe zmapovat svěřenou lokalitu, zakreslit výskyt zeleně, živočichů, přítomnost vodních zdrojů, zhodnotit přínos lokality pro životní prostředí ve městě a navrhnout vylepšení daného místa. Podmínkou účasti v soutěži je také pořízení fotografií svěřeného místa v různých ročních obdobích.

soutěžMěsto plné zeleně, laviček, dětských hřišť, stezek pro pěší a cyklisty, klidových zón, s dostatečným množstvím dobře udržovaných kontejnerů na separovaný odpad, trávníků, na které by se mohl člověk bez obav posadit a relaxovat - to je přání všech kralupských občanů, pojďme pomoci ho uskutečnit.

soutěžProjekt Kralupy – čisté město se snaží již od roku 2008 poukázat jak na příklady dobré péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou, tak i na zanedbaná, problematická místa a prostranství. Společně s veřejností, podniky a veřejnou správou bychom chtěli dosáhnout zlepšení současného stavu. Cílem je zvýšit zájem a všímavost lidí o prostředí, ve kterém žijeme. Zvláštní pozornost je věnována třídění odpadu, údržbě veřejné zeleně, čistotě ve městě, informacím o přírodních zajímavostech. Ke dni vyhlášení soutěže je do projektu zapojeno celkem 7 patronů. Jedná se o kolektivy ze ZŠ Václava Havla, ZŠ Třebízského, ZŠ Komenského, ZŠ Jodlova, družinu ZŠ Gen. Klapálka a skautské středisko Střelka.

Soutěž bude probíhat od 1. května do 31. října 2017, v listopadu dodané soutěžní příspěvky ECK vyhodnotí a 3 nejlepší patroni budou odměněni.

Popis soutěže

1) Vytvořte vlastní mapu lokality, která Vám byla svěřena pod patronát v rámci projektu Kralupy – čisté město. Barevně rozlište budovy, pokud jsou v lokalitě a popište ulice, které lokalitu vymezují a ohraničují. Vyznačte do mapy ostatní objekty, které se v lokalitě nacházejí. Měření vzdáleností můžete provádět krokováním, předem si každý změří délku svého kroku. Můžete použít i GPS.
Doporučené pomůcky: papír min. formátu A4 s tvrdou podložkou, tužka, pastelky, pásmo/metr, pravítko, úhloměr, kalkulačka, GPS

2) Zmapujte stromy a keře, rostoucí ve Vám svěřené lokalitě. Uveďte druhy stromů a keřů a jejich přibližné počty. Popište nejvyšší strom v lokalitě a odhadněte jeho výšku. Zjistěte, který strom v lokalitě by mohl být nejstarší, a změřte jeho obvod kmene.

3) Popište byliny, které rostou ve Vaší lokalitě. Uveďte české, případně latinské názvy bylin a dobu jejich květu. Můžete vytvořit vlastní herbář bylin. Uvítáme, když k bylinám doplníte, zda se jedná o léčivé byliny (co léčí), případně jedlé rostliny (jaké části rostliny se mohou konzumovat, do jakých pokrmů se mohou přidávat).

4) Zjistěte, kteří živočichové se ve Vaší lokalitě vyskytují. Použijte lupu. Pokuste se opět určit přesné názvy těchto živočichů a zařadit je do taxonomických kategorií, např.: Křižák obecný, řád Pavouci, Třída Pavoukovci, Kmen Členovci, Bezobratlí.

5) Nachází se ve Vaší lokalitě voda? Pokud ano, popište, v jaké podobě.

6) Pořiďte fotografie Vaší lokality v různých ročních obdobích (jaro, léto, podzim) a za různého počasí.

7) Navrhněte vylepšení lokality, například formou výkresu.

8) Zhodnoťte význam lokality pro životní prostředí v našem městě a hodnotu lokality pro pobyt obyvatel (odpočinek, procházky, možnost sportování apod.)

Hotové práce osobně doručte do kanceláře ekocentra na Palackého nám. č. 6 (1. patro) nebo se na termínu předání domluvte s ekopradkyněmi ECK prostřednictvím Zelené linky 800 100 584.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECK

logoProjekt "Kralupy - čisté město" byl pro rok 2017 finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou v rámci grantového schématu.Články a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf