Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Linde Gas a.s. - výroba technických plynů 26.5.2020
V noci ze 3.6. na 4.6. dojde k odstavení naší výroby z důvodu plánované odstávky , za účelem preventivní prohlídky zařízení. Odstávku může provázet v celé délce jejího průběhu zvýšená hlučnost, způsobená profukováním rektifikační kolony a mlha, způsobená zkondenzovanou vlhkostí, která vzniká odpařováním zkapalnění plynů. Mlha není nijak nebezpečná a je bezproblému dýchatelná. Odstávka bude pravděpodobně ukončena 28.6.2020. Za způsobené nepohodlí se omlouváme.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 7.5.2020
Flérování z důvodu spalování přebytků topného plynu během odstávky Synthosu na fléře rafinerie. Doba trvání události: po dobu odstávky Synthos. Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

Synthos Kralupy a.s.
Dne 17.4.2020 dojde k odstavení výrobní jednotky Butadien II společnosti Butadien Kralupy a.s. Toto odstavení bude provázeno zvýšením využitím fléry ve dnech 17.4. až 19.4.2020. K najetí zpět do výroby by mělo dojít dne 29.5.2020. Před zahájením najížděcích prací bude opět zaslána informace o využití fléry (předběžně 25.5.).

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Soutěž "Kralupské stromy"

20. května 2020

soutěž, stromMěstské stromy mají často nelehký osud, jejich životní podmínky jsou ztížené, přesto nám poskytují své životadárné služby, čistí vzduch, produkují kyslík, v létě poskytují stín a zvlhčují vzduch, jsou příbytkem pro mnoho dalších živočichů, po celý rok dávají útěchu, zkrášlují prostor našeho města, jsou našimi pomocníky a souputníky.

Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou vyhlašuje soutěž „Kralupské stromy“, která je určena všem amatérským fotografům a výtvarníkům. Úkolem soutěžících je zaslat fotografii svého oblíbeného stromu s popisem o jaký strom se jedná, kde roste, jaké jsou jeho životní podmínky, případně další informace o něm, jeho životní příběh. Pokud někdo raději maluje nebo kreslí, může ztvárnit svůj oblíbený strom i výtvarně. Soutěž probíhá od 20. 5. 2020 do 30. 9. 2020.

soutěž, strom Máte svůj oblíbený strom nebo znáte nějaký strom v Kralupech nad Vltavou či jejich okolí, který byl vysazen při zvláštní příležitosti nebo nese zajímavé poselství? Pošlete nám jeho fotografii nebo výtvarné ztvárnění a zprávu o tom, kde roste a čím je výjimečný.

strom, soutěžSmyslem soutěže Kralupské stromy je poukázat na stromy jako na důležité přírodní i kulturní bohatství, kterého bychom si měli vážit a chránit jej. Není zde důležitá krása stromu, velikost nebo věk, ale jeho příběh a spojení s lidmi. Cílem soutěže je také rozšířit všem zájemcům vědomosti o našich dřevinách a o významu stromů pro náš život.

V říjnu tohoto roku budou soutěžní příspěvky vyhodnoceny a autoři nejzajímavějších příspěvků ohodnoceni u příležitosti konání výsadby Rodinných stromů v Kralupech nad Vltavou.

Své příspěvky do soutěže zasílejte na kontaktní email: ekoporadna(zavináč)eckralupy(tečka)cz nebo doručte osobně od Ekologického centra Kralupy nad Vltavou na Palackého náměstí č. 6, 1. patro.

Nezapomeňte uvést na soutěžním příspěvku své kontaktní údaje. Připsat též můžete, proč vás daný strom zaujal nebo jakým způsobem se staráte o stromy ve svém okolí apod.

Jana Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECK

logoProjekt "Kralupské stromy" byl pro rok 2020 finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou v rámci individální dotace.Články a tiskové zprávy z roku 2020

27.5.2020 Chození naboso - cesta ke zdraví
20.5.2020 Soutěž "Kralupské stromy"
18.5.2020 Proč chránit rorýse?
12.5.2020 Neobvyklé vlastnosti vody
6.5.2020 Velikonoční soutěž ve trojici

29.4.2020 Od průmyslu až po zahradu – IBC kontejnery
24.4.2020 Invazní rostliny, které to jsou a jsou nebezpečné?
20.4.2020 Do neratovické Spolany se vrátili vzácní sokoli a čekají mladé
15.4.2020 Kolik věcí opravdu potřebujeme k životu?

19.3.2020 Klesající obsah živin v potravinách
16.3.2020 Potřebujete auto jen někdy? Pak zkuste auto sdílené – auto napůl nebo spolujízdu

25.2.2020 Zasytí nás maso vypěstované v laboratořích? Je to budoucnost vzdálená nebo blízká?
19.2.2020 Ekologická stopa
14.2.2020 Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji
10.2.2020 Je tady opět Velikonoční soutěž
10.2.2020 Květinové farmy

22.1.2020 EKO, BIO v Kralupech?
15.1.2020 Přírodní antidepresiva
8.1.2020 Polámané spotřebiče - vyhodit nebo opravit?

leaf