Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod
23. 3. 2017; 10:50


V době od 23.3. 10h
do 24.3. 12h bude použita fléra z důvodu plánovaného odplynění zařízení.

UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod
22. 3. 2017; 8:50


V době od 22.03. 9h
do 23.03. 10h bude použita fléra z důvodu plánovaného odplynění zařízení.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Lepší podmínky pro třídění odpadu

14. března 2017

tříděníV rámci zkvalitňování systému třídění odpadu v Kralupech nad Vltavou bylo od 1. března 2017 posíleno 6 stanovišť separovaného odpadu ve městě o další kontejnery.

Na stanovišti Purkyňovo náměstí v Lobči přibyl kontejner na papír a kontejner na plast. V Chelčického ulici je navíc kontejner na papír. Stanoviště v Čechově ulici má nově kontejner na nápojové kartony. Na stanovišti sídliště Cukrovar přibyl kontejner na papír, stanoviště ve Velvarské ulici bylo posíleno o kontejnery na plast a na papír a další kontejner na papír přibyl také na stanovišti separovaného sběru na křižovatce ulic Jana Palacha a Na Poláčku.

Ve městě tak přibylo celkem 5 kontejnerů na papír, 2 kontejnery na plast a 1 kontejner na nápojové kartony. Celkově je nyní v Kralupech nad Vltavou 63 stanovišť separovaného sběru, na kterých je rozmístěno dohromady 293 nádob. Dále je ve městě 7 stanovišť podzemních kontejnerů vždy se 3 nádobami na papír, sklo a plast.

třídění Kontejnery na vytříděný papír, kterých je ve městě rozmístěno 79, se vyváží dvakrát týdně, v úterý a v pátek. Plasty se vyváží také dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Celkem je v Kralupech nad Vltavou rozmístěno 89 kontejnerů na plasty. 53 zvonů na barevné sklo a 51 zvonů na bílé sklo se vyváží 1x do měsíce v sudé úterý. Kontejnery na nápojové kartony, který je ve městě 21, se vyváží každou sudou středu, tedy 1x za 14 dní. Podzemní kontejnery se vyváží každou sudou středu, sklo jednou za měsíc.

Velmi důležité z hlediska ochrany životního prostředí je také třídit bioodpad v domácnostech. Město Kralupy nad Vltavou nabízí i v letošním roce možnost sběru bioodpadů do speciálních bionádob. V současné době této služby využívá téměř 600 domácností, které své vytříděné bioodpady ukládají do biopopelnice, kterou mají odkoupenu nebo v pronájmu od svozové společnosti. Každoročně se tímto způsobem vytřídí zhruba 250 tun biologicky rozložitelného odpadu, který je následně uložen na kompostárnu. I v letošním roce bude město tuto službu pro své občany zajišťovat. Svoz bude probíhat vždy ve středu 1x za 14 dnů v období od dubna do listopadu. Datum prvního svozu připadá v tomto roce na středu 5. dubna 2017 a poslední svoz proběhne ve středu 29. listopadu 2017.

Článek byl sepsán podle informací od pí. Heleny Traxlové, pracovnice odboru životního prostředí Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n./Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf