Nezobrazuje se Vám e-mailová zpráva korektně? Klikněte zde.

Aktuality ECK

15.12.2010 - Co se nám povedlo v roce 2010?
15.12.2010 - Co dýcháme doma?
14.12.2010 - Zelené nakupování v obcích
10.12.2010 - Snaha o zachování klidné a bezpečné oblohy nad Kralupskem pokračuje
8.12.2010 - Ekologická soutěž pro děti a dospělé v Mělnickém deníku
8.12.2010 - Síť zdravých měst
7.12.2010 - Rozšíření skládky Uhy
1.12.2010 - Vánoční ozdoby prověřené časem aneb trocha vánoční ekologie
Aktuální článek ECK

Rok s rokem se rychle sešel,
Ježíšek si nás zas našel.
Než se do práce v novém roce dáme,
společně porozjímáme a dárky rozdáme.
V příštím roce ať se daří,
ať se máme dobře, mladí, staří!

A když nad rozmary lidí a přírody
bude hlava bezradná,
s řešením a odpovědí tu bude
vaše ekoporadna!

Krásné Vánoce a hezký nový rok 2011 přejí ekoporadkyně EC Kralupy
Jana Krátká a Renáta Černá
Ekoporadenská linka (Zelený telefon - 800 100 584)

Jaké konkrétní látky se uvolňují při spalování plastů a jak se projeví jejich dopad na zdraví občanů?
Záleží na podmínkách spalování: teplotě hoření, obsahu kyslíku, velikosti spalovaných částic - měrném povrchu, atd. V průběhu spalování dochází nejprve k tepelnému rozkladu - pyrolýze při níž se uvolňují hořlavé plyny, které se dále spalují. Konečnými produkty spalování jsou u polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), stejně polyethylenglykol-tereftalátu (PET)... celá odpověď.
Zelená úsporám

Program Zelená úsporám dočasně pozastaven!
Dne 24.8.2010 Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se dočasně rozhodly přerušit přijímání žádostí pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Od konce října toto nařízení platí pro všechny typy žádostí. Důvodem pro pozastavení příjmu žádostí je potřeba vyhodnotit a zpracovat všechny již podané žádosti, jejichž počet v posledních měsících výrazně vzrostl, a zjistit sumu disponibilních prostředků. Dle informací SFŽP a MŽP vy měl program znovu pokračovat od 1. února 2011. MŽP předpokládá další prodej emisních kreditů, jejich výnos bude vložen do programu Zelená úsporám. Více informací zde.

V případě dotazů nás kontaktujte prostřednictvím bezplatné linky: 800 100 584, e-mailu: ekoporadna@eckralupy.cz nebo nás navštivte osobně v naší kanceláři.
Znečištění ovzduší

Aktuální imisní situace na jednotlivých měřicích stanicích - přehledné indexy kvality ovzduší najdete na www.eckralupy.cz v pravém sloupci.
Informace o imisní situaci jsou aktualizovány v pracovních dnech od 6 do 22 hod. O víkendech a svátcích můžete využít stránky www.chmi.cz.

Zde si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.
Dění v průmyslu

V současné době nepřijalo Ekologické centrum Kralupy žádné hlášení o mimořádných událostech v průmyslových podnicích.

Aktuální informace o dění v Areálu chemických výrob v Kralupech najdete na www.eckralupy.cz
v pravém sloupci.
Pro školy

Od nového školního roku nabízíme:

Environmentálně vzdělávací publikace:
- AKTA U - Po stopách uhlí a záhadných únosů žab
- Poznej vetřelce aneb invazní druhy rostlin kolem nás
- Chemie a životní prostředí (výukové CD)

Environmentálně vzdělávací projekty:
- Kralupy - čisté město
- Máme to vychytaný

Výukové programy:
- Chemie a životní prostředí
- Zelené nakupování

Dále nabízíme:
- přednášky, semináře, poradenství
- projekty šité na míru pro vaši školu
- publikace, videokazety, CD
- praxi pro studenty

Více informací na našich stránkách.
Kalendář akcí

4.-6.4.2011 (Brno) OVZDUŠÍ 2011

23.-24.3.2011 (Beroun) PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE II

2.-3.2.2011 (Praha) VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2011

2.-5.2.2011 (Češkovice u Blanska) MOKŘADY A KLIMATICKÁ ZMĚNA

27.-29.1.2011 (Praha) SOLAR PRAHA

Do 2. ledna 2011 - (Praha) - VÁNOČNÍ VÝSTAVA V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Ještě více ekologických akcí na 2011 naleznete zde
Co se u nás zrovna děje

Kam s vybitými bateriemi? K nám!

Již od podzimu 2008 Vám nabízíme možnost odevzdání drobných elektrospotřebičů u nás v Ekologickém centru Kralupy nad Vltavou. Nyní je tato služba rozšířena o možnost odevzdání použitých a vybitých baterií.
Společnosti ASEKOL s.r.o. a ECOBAT s.r.o., které se zpětným odběrem zabývají, spojily své síly a třídění tohoto nebezpečného odpadu rozmístěním dalších sběrných nádob udělaly jednodušším a veřejnosti dostupnějším.

Do nádoby na vyřazená elektrozařízení (tzv. e-boxu) vhazujte:
- telefony a příslušenství (i nabíječky)
- kalkulačky
- počítačové myši
- adaptéry
- DVD přehrávače
- MP3 přehrávače
- fotoaparáty
- ovladače
- klávesnice
- kamery
vše ve velikosti maximálně 27 x 28 cm.

Do boxu na baterie můžete odevzdat všechny druhy baterií (tužkové baterky z dálkového ovládání, knoflíkové baterky z náramkových hodinek, dobíjecí akumulátor z mobilního telefonu apod.)!

Pozor! Do nádob zcela určitě nepatří žárovky (ani úsporné) a zářivky!

Vaše tipy na to, co by Vás zajímalo, nám můžete zasílat na ekoporadna@eckralupy.cz.
Pravidelné zasílání Zpravodaje
Chcete-li se zaregistrovat k odebírání Zpravodaje, můžete tak učinit zde.
Zrušení zasílání
Pro zrušení klikněte prosím zde.
Ekologické centrum na Facebooku
Ekologické centrum Kralupy na Vltavou,
OD Máj, Palackého náměstí 1091, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel./fax: 315 720 287, E-mail: ekoporadna@eckralupy.cz, URL: www.eckralupy.cz

© 2010 Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou