Odpady

Sběrný dvůr

Kralupy nad Vltavou

Po-Pá: 9 - 17 hod.
So-Ne: 9 - 17 hod.

Tel.: 315 727 859

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince
800 100 584.

Černé skládky

Zaregistrovali jste v Kralupech a okolí černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.


Poslední aktualizace proběhla 12/2015.

Ostatní odpady

[ Umístění kontejnerů ] [ Mobilní svoz ] [ Ostatní odpady ]

Směsný, stavební odpad a místní poplatek

Směsný odpad
odpadyse ukládá do rozmístěných popelnic (110 l) s vývozem 1x týdně nebo středních kontejnerů (1100 l) s vývozem 2 x týdně , včetně svátků a dnů pracovního klidu.
Město stanoví, kam fyzické osoby odkládají svůj komunální odpad a kde bude nádoba umístěna. Ohledně zajištění svozu směsného komunálního odpadu se obraťte přímo na Technické služby města Kralup nad Vlt. (Libušina 123, tel. 315 726 589).
Popelnici si každý zajišťuje sám, novou popelnici je možno zakoupit přímo v Technických službách města Kralup nad Vlt. za 840,- Kč.

Stavební odpad
odpadyje odpad vznikající při výstavbě, opravě a demolicích staveb. Jedná se o všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy, včetně slitin, vytěžená zemina, izolační materiály, okna, a jiné).
Stavební odpad mohou bezplatně předat ve sběrném dvoře pouze fyzické osoby s trvalým pobytem na správním území města a to 1x měsíčně v maximálním množství 1m3.
Při vzniku většího množství stavebního odpadu je nutno likvidaci tohoto odpadu zabezpečit v souladu platnými prvními předpisy na vlastní náklady, např. zajistit si likvidaci stavebního odpadu na skládkách.

Místní poplatek
poplatekza provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
- každá fyzická osoba, která je ve městě Kralupy nad Vltavou přihlášena k trvalému pobytu,
- fyzická osoba, která vlastní na území města Kralupy nad Vltavou stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyz. osoba.

Informace
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí - systém nakládání s odpady ve městě
Telefon: 315 739 922 (vedoucí odboru ŽP), 315 739 944 (ref. odpadového hospodářství)

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor ekonomický - poplatky za odpad
Telefon: 315 739 842 (vedoucí ekonomického odboru), 315 739 863 (ref. místního poplatku za komunální odpad)