Ovzduší

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Beroun Beroun
Kladno-střed města Kladno-střed města
Kladno-Švermov Kladno-Švermov
Mladá Boleslav Mladá Boleslav
Ondřejov Ondřejov
Příbram Příbram-Břez.Hory
Rožďalovice-Ruská Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody Tobolka-Čert.schody
Praha 8-Kobylisy Praha 8-Kobylisy
Praha 4-Libuš Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol Praha 6-Suchdol
Praha 6-Břevnov Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov Praha 4-Chodov
Praha 10-Průmyslová Praha 10-Průmysl.

Aktuální imisní situace
Legenda k následující tabulce je umístěna zde.

ZDE si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.
Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Zasílání informací o smogových situacích e-mailem.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
26.4.2017, 00:01

Bude použita fléra z důvodu technologického čištění výměníků aminové vypírky na jednotce odsíření plynů z FCC. Doba trvání události: 24 hodin

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
25.4.2017, 00:36

Výpadek pece H01 na výrobně síry od nízké teploty z důvodu nízkého průtok H2S do pece. Doba trvání události: 00:36 - 1:50

UNIPETROL RPA, s.r.o.- SPOLANA a.s.
20.4.2017,

Dnes v dopoledních hodinách bude po ukončení zastávky zahájeno najíždění výrobny kyseliny sírové. Najetí výrobny může být až do 22. 4. 2017 doprovázeno emisemi ze spalování lehkého topného oleje. Jedná se o řádný technologický postup najíždění a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí..

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
21.4.2017, 16:06

Jednotka 2517 byla najeta do normálního provozu po ukončení plánované opravy. Emisní limity nebyly překročeny.

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
16.4.2017, 18:16

V rámci plánované technologické odstávky jednotky 2514 Hydrogenace plynového oleje dojde k postupnému odstavení pecí 2514 H1 a H2. Součástí sjíždění bude flérování na polním hořáku, cca do 30.4.2017.

MERO ČR, a.s.
31. 3. 2017

Dne 4.4.2017 bude zahájeno čištění ropné nádrže H02 na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Hlavní část čištění bude probíhat od 4.4. do 30.4.2017. V tomto termínu je možné očekávat mírnou pachovou stopu vznikající při tomto čištění.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Poslední aktualizace proběhla 2/2015.

On-line data z měřicí stanice Veltrusy

Měřicí stanice ve Veltrusech je součástí sítě automatizovaného imisního monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu. Vlastníkem a provozovatelem stanice je Česká rafinérská a.s.

Data, uváděná v grafech níže, jsou aktuální operativní data, která mohou být zatížena chybou (porucha přístroje, provádění kalibrace apod.). Verifikaci dat provádí ČHMÚ, ale až s časovým odstupem pro účely statistických ročenek. Dispečeři ECK jsou o provádění kalibrací informováni, proto se v případě potřeby můžete informovat na Zeleném telefonu 800 100 584, zda údaje odpovídají realitě.

Hodnoty jsou aktualizovány každý všední den, vždy v 6, 8, 11, 14, 17 a 20 hodin.
Aktuální informace o imisní situaci a o nestandardních událostech v průmyslových podnicích s potenciálním dopadem na kvalitu ovzduší můžete získat také na naší bezplatné lince 800 100 584.

Pokud si přejete dostávat informace o překročení limitů pro znečištění ovzduší e-mailem z této stanice, zašlete nám e-mail na adresu ekoporadna@eckralupy.cz.

UPOZORNĚNÍ


Dne 14.10.2014 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu o zrušení podmínky integrovaného povolení společnosti ČESKÁ RADINÉRSKÁ, a.s., rafinérie Kralupy, kterou bylo společnosti uloženo provádět monitoring imisí ve Veltrusích. Od tohoto data již nemá povinnost monitoring imisí provádět.

Grafy

V případě, že se Vám nezobrazují data na našich stránkách, můžete zjistit imisní situaci na webu ČHMÚ: imisní situace Veltrusy.

Koncentrace SO2
 na měřicí stanici Veltrusy Koncentrace NO2
 na měřicí stanici Veltrusy Koncentrace benzenu
 na měřicí stanici Veltrusy

Poznámka ke koncentracím benzenu: pro benzen je v České republice stanoven Nařízením vlády ČR č. 597/2006 Sb. roční imisní limit 5 µg/m3 (jedná se o průměr za kalendářní rok), který musí být splněn do konce r. 2009. Roční imisní limit pro benzen je stanoven stejným způsobem i ve směrnici Evropské unie č. 2000/69/EC. Pro srovnání: v roce 1997 byla průměrná roční hodnota na této stanici 3 µg/m3. Čichový práh (minimální koncentrace, která vyvolá čichový vjem u 50 % zkoumaných osob) je u benzenu 8,6 µg/m3.


Koncentrace toluenu
 na měřicí stanici Veltrusy Koncentrace oxylenu
 na měřicí stanici Veltrusy