Ovzduší

Ovzduší - online

Kralupy n/Vlt. Kralupy n/Vlt.
Beroun Beroun
Kutná Hora Kutná Hora
Kladno-střed města Kladno-střed města
Kladno-Švermov Kladno-Švermov
Mladá Boleslav Mladá Boleslav
Ondřejov Ondřejov
Příbram Příbram-Břez.Hory
Rožďalovice-Ruská Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody Tobolka-Čert.schody
Praha 6-Břevnov Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy Praha 8-Kobylisy
Praha 6-Letiště Praha 6-Letiště
Praha 4-Libuš Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová Praha 10-Průmysl.
Praha 5-Řeporyje Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova Praha 10-Šrobárova
Praha 5-Stodůlky Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol Praha 6-Suchdol

Aktuální imisní situace

ZDE si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.
Pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

ORLEN UNIPETROL RPA, rafinérie Kralupy - 25.2.2021, 07:00
Plánovaná oprava jednotky VRU - rekuperace uhlovodíkových par. Doba trvání události:
8 hodin.

ORLEN UNIPETROL RPA, rafinérie Kralupy - 19.2.2021, 21:30
Flérování z provozních důvodů na výrobní jednotce ETBE. Doba trvání události:
1 hodina.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

On-line data z měřicí stanice Veltrusy

Měřicí stanice ve Veltrusech je součástí sítě automatizovaného imisního monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu. Vlastníkem a provozovatelem stanice je Česká rafinérská a.s.

Data, uváděná v grafech níže, jsou aktuální operativní data, která mohou být zatížena chybou (porucha přístroje, provádění kalibrace apod.). Verifikaci dat provádí ČHMÚ, ale až s časovým odstupem pro účely statistických ročenek. Dispečeři ECK jsou o provádění kalibrací informováni, proto se v případě potřeby můžete informovat na Zeleném telefonu 800 100 584, zda údaje odpovídají realitě.

Hodnoty jsou aktualizovány každý všední den, vždy v 6, 8, 11, 14, 17 a 20 hodin.
Aktuální informace o imisní situaci a o nestandardních událostech v průmyslových podnicích s potenciálním dopadem na kvalitu ovzduší můžete získat také na naší bezplatné lince 800 100 584.

Pokud si přejete dostávat informace o překročení limitů pro znečištění ovzduší e-mailem z této stanice, zašlete nám e-mail na adresu ekoporadna@eckralupy.cz.

UPOZORNĚNÍ


Dne 14.10.2014 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu o zrušení podmínky integrovaného povolení společnosti ČESKÁ RADINÉRSKÁ, a.s., rafinérie Kralupy, kterou bylo společnosti uloženo provádět monitoring imisí ve Veltrusích. Od tohoto data již nemá povinnost monitoring imisí provádět.

Grafy

V případě, že se Vám nezobrazují data na našich stránkách, můžete zjistit imisní situaci na webu ČHMÚ: imisní situace Veltrusy.

Koncentrace SO2
 na měřicí stanici Veltrusy Koncentrace NO2
 na měřicí stanici Veltrusy Koncentrace benzenu
 na měřicí stanici Veltrusy

Poznámka ke koncentracím benzenu: pro benzen je v České republice stanoven Nařízením vlády ČR č. 597/2006 Sb. roční imisní limit 5 µg/m3 (jedná se o průměr za kalendářní rok), který musí být splněn do konce r. 2009. Roční imisní limit pro benzen je stanoven stejným způsobem i ve směrnici Evropské unie č. 2000/69/EC. Pro srovnání: v roce 1997 byla průměrná roční hodnota na této stanici 3 µg/m3. Čichový práh (minimální koncentrace, která vyvolá čichový vjem u 50 % zkoumaných osob) je u benzenu 8,6 µg/m3.


Koncentrace toluenu
 na měřicí stanici Veltrusy Koncentrace oxylenu
 na měřicí stanici Veltrusy