Příroda

Pták roku 2017

© wikipedia.org Ptákem roku 2017 je datel černý (Dryocopus martius) - největší zástupce datla v Evropě. Tento velký opeřenec se s oblibou živí hmyzem žijícím ve dřevě, za což si vysloužil přezdívku „lékař stromů“. Volbou datla chce ČSO upozornit na potřebu zachování odumírajících a mrtvých stromů v lesích a zahradách.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 3/2017.

Letáček "Příroda Kralupska"

Na sklonku roku 2013 vydalo Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou letáček s názvem "Příroda Kralupska".

V letáčku jsou především informace o chráněných územích a evropsky významných lokalitách v ORP Kralupy nad Vltavou. Nechybí ale ani přehled památných stromů, chráněných živočichů a rostlin.

Letáček vznikl díky finanční podpoře společnosti MERO ČR, a.s.

M. Černá

M. Černá