Příroda

Pták roku 2018

sýček Ptákem roku 2018 je sýček obecný (Athene noctua). Ještě na začátku dvacátého století byl sýček obecný nejhojnější sovou nacházející se téměř v každé vesnici i volně v otevřené krajině. To se ale vlivem intenzifikace zemědělství změnilo. Ze zdravého a druhově pestrého prostředí se stalo nehostinné místo, ve kterém se nedaří většině živočichů včetně sýčka.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 3/2017.

Letáček "Příroda Kralupska"

Na sklonku roku 2013 vydalo Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou letáček s názvem "Příroda Kralupska".

V letáčku jsou především informace o chráněných územích a evropsky významných lokalitách v ORP Kralupy nad Vltavou. Nechybí ale ani přehled památných stromů, chráněných živočichů a rostlin.

Letáček vznikl díky finanční podpoře společnosti MERO ČR, a.s.

M. Černá

M. Černá