Příroda

Pták roku 2019

sýček Ptákem roku 2019 je hrdlička divoká (Streptopelia turtur turtur). Pomyslné žezlo přebírá od sýčka obecného, se kterým sdílí jeho původní domovinu v zemědělské krajině. Udělením titulu hrdličce divoké chce ČSO upozornit na ubývání vhodného životního prostředí vlivem intenzivního hospodaření.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAlive
Sledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Památné stromy

Seznam památných stromů ve správním území Kralupy nad Vltavou jako obce s rozšířenou působností

VYHLÁŠENÉ PAMÁTNÉ STROMY

wikipedia.org babyka u Nové Vsi
- jednotlivý strom, zahrada mateřské školky, v dolní části u Bakovského potoka, Nová Ves

dub u Zeměch
- jednotlivý strom V les. odd. 33 d2, za rybníky, pod lesní cestou ve svahu vpravo, Zeměchy

dub letní (Quercus robur L.) - skupina stromů - 3 ks V zámeckém parku v blízkosti cesty k zámku, Veltrusy

platan javorolistý (Platanus x acerifolia (AIT.) WILLD., syn. P. hispanica MILLER ex MÜNCHH.)
- skupina stromů - 3 ks v zámeckém parku na platanové louce, Veltrusy

borovice vejmutovka (Pinus strobes L.)
- jednotlivý strom V zámeckém parku v osové aleji, Veltrusy (spadla při vichřici)

platan javorolistý (Platanus x acerifolia (AIT.) WILLD., syn. P. hispanica MILLER ex MÜNCHH.)
- jednotlivý strom, v zámeckém parku u cesty na louce v blízkosti zámku, Veltrusy

duby U pěti bratří
- skupina stromů 3 ks, na pravém břehu Vltavy "U pěti bratří", za cvičištěm pro psy; 2 duby skáceny - zrušovací rozhodnutí nedoručeno, Lobeček Kralupy nad Vltavou

Evidence památných stromů

VÝZNAMNÉ STROMY

Platan u DGaOA Kralupy. Foto: F.Bartoš platan javorolistý (Platanus × acerifolia)
- Kralupy nad Vltavou, před budovou gymnázia, zdravý, perspektivní

platan javorolistý (Platanus × acerifolia)
- Hostín u Vojkovic, na zahradě školy, zdravý poměrně mladý strom

dub letní (Quercus robur)
- Hostín u Vojkovic, na zahradě školy, viz výše, dlouhodobě perspektivní

lípa srdčitá (Tilia cordata)
- Hostín u Vojkovic, v ulici U Hřbitova, malý ale velmi starý strom, střednědobá perspektiva

dub letní (Quercus robur)
- Dušníky nad Vltavou, u křižovatky příjezdové silnice a cesty k řece, mohutný starý strom

dub letní (Quercus robur)
- Chvatěruby, za obecním úřadem