Příroda

Pták roku 2018

sýček Ptákem roku 2018 je sýček obecný (Athene noctua). Ještě na začátku dvacátého století byl sýček obecný nejhojnější sovou nacházející se téměř v každé vesnici i volně v otevřené krajině. To se ale vlivem intenzifikace zemědělství změnilo. Ze zdravého a druhově pestrého prostředí se stalo nehostinné místo, ve kterém se nedaří většině živočichů včetně sýčka.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 3/2017.

Památné stromy

Seznam památných stromů ve správním území Kralupy nad Vltavou jako obce s rozšířenou působností

VYHLÁŠENÉ PAMÁTNÉ STROMY

wikipedia.org Lobeček - dub letní (Quercus robur)
- 4 ks stromů "U pěti bratří" v blízkosti Vltavy vedle bývalého kynologického cvičiště
- původně 8 ks, 3 ks odumřely a spadly, 1 ks nepovoleně pokácen, zbylé jsou ve špatném zdravotním stavu, váže se k nim stará legenda
- obvod 290 – 520 cm, výška 18 – 27 m
- v r. 2005 Město Kralupy n/Vlt. vysadilo 5 doubků na nedaleké louce

Zeměchy u Kralup nad Vltavou - dub zimní (Quercus petraea)
- za rybníky u lesní cesty
- obvod 417 cm, výska 30,5 m, významný stářím a velikostí

Nová Ves - javor babyka (Acer campestre)
- v zahradě mateřské školy, perspektivní

NAVRŽENÉ STROMY K VYHLÁŠENÍ

Platan u DGaOA Kralupy. Foto: F.BartošKralupy nad Vltavou - platan javorolistý (Platanus × acerifolia)
- před budovou gymnázia, zdravý, perspektivní

Hostín u Vojkovic - platan javorolistý (Platanus × acerifolia)
- na zahradě školy, zdravý poměrně mladý strom

Hostín u Vojkovic - dub letní (Quercus robur)
- na zahradě školy, viz výše, dlouhodobě perspektivní

Hostín u Vojkovic -lípa srdčitá (Tilia cordata)
- v ulici U Hřbitova, malý ale velmi starý strom, střednědobá perspektiva

Dušníky nad Vltavou - dub letní (Quercus robur)
- solitérní strom, u křižovatky příjezdové silnice a cesty k řece, mohutný starý strom

Chvatěruby - dub letní (Quercus robur)
- za obecním úřadem

Veltrusy - dub letní (Quercus robur)
- 5 ks u zámku Veltrusy, dlouhodobě perspektivní

Zdroj: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí