Příroda

Pták roku 2017

© wikipedia.org Ptákem roku 2017 je datel černý (Dryocopus martius) - největší zástupce datla v Evropě. Tento velký opeřenec se s oblibou živí hmyzem žijícím ve dřevě, za což si vysloužil přezdívku „lékař stromů“. Volbou datla chce ČSO upozornit na potřebu zachování odumírajících a mrtvých stromů v lesích a zahradách.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 3/2017.

Památné stromy

Seznam památných stromů ve správním území Kralupy nad Vltavou jako obce s rozšířenou působností

VYHLÁŠENÉ PAMÁTNÉ STROMY

wikipedia.org Lobeček - dub letní (Quercus robur)
- 4 ks stromů "U pěti bratří" v blízkosti Vltavy vedle bývalého kynologického cvičiště
- původně 8 ks, 3 ks odumřely a spadly, 1 ks nepovoleně pokácen, zbylé jsou ve špatném zdravotním stavu, váže se k nim stará legenda
- obvod 290 – 520 cm, výška 18 – 27 m
- v r. 2005 Město Kralupy n/Vlt. vysadilo 5 doubků na nedaleké louce

Zeměchy u Kralup nad Vltavou - dub zimní (Quercus petraea)
- za rybníky u lesní cesty
- obvod 417 cm, výska 30,5 m, významný stářím a velikostí

Nová Ves - javor babyka (Acer campestre)
- v zahradě mateřské školy, perspektivní

NAVRŽENÉ STROMY K VYHLÁŠENÍ

Platan u DGaOA Kralupy. Foto: F.BartošKralupy nad Vltavou - platan javorolistý (Platanus × acerifolia)
- před budovou gymnázia, zdravý, perspektivní

Hostín u Vojkovic - platan javorolistý (Platanus × acerifolia)
- na zahradě školy, zdravý poměrně mladý strom

Hostín u Vojkovic - dub letní (Quercus robur)
- na zahradě školy, viz výše, dlouhodobě perspektivní

Hostín u Vojkovic -lípa srdčitá (Tilia cordata)
- v ulici U Hřbitova, malý ale velmi starý strom, střednědobá perspektiva

Dušníky nad Vltavou - dub letní (Quercus robur)
- solitérní strom, u křižovatky příjezdové silnice a cesty k řece, mohutný starý strom

Chvatěruby - dub letní (Quercus robur)
- za obecním úřadem

Veltrusy - dub letní (Quercus robur)
- 5 ks u zámku Veltrusy, dlouhodobě perspektivní

Zdroj: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí