Průmysl

Dění v průmyslu

SYNTHOS Kralupy a.s.
24. 5. 2016

Ve 13:45 byla ukončena revize ne el. rozvaděči objektu 0610. Čerpací stanice hydrantové vody je opět v automatickém provozu.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
23. 5. 2016

Dne 23. 5. bylo zahájeno postupné odstavování výrobního zařízení bloku 25 - NRK (rafinérie Kralupy). Z tohoto důvodu budou odstaveny i následné zdroje znečištění ovzduší a veškeré pece na bloku 25.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
23. 5. 2016

Dne 23. 5. bude použita fléra. Důvodem je odstavování výrobního zařízení do dlouhodobější odstávky. Použití fléry bude minimalizováno v souladu s provozním řádem. Doba trvání události: 3 dny

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
17. 5. 2016

Dne 16.05. byla odstavena jednotka FCC a veškeré pece na bl24. Důvodem odstavení jednotky FCC je netěsnost na výměníku chladiče katalyzátoru E01. Doba trvání události: 10 dní.

SPOLANA a.s.
23. 5. 2016

Budeme nuceni na dobu několika hodin z důvodu závady odstavit spalinový filtr uhelného kotle. V důsledku toho může bohužel po omezenou dobu docházet ke zvýšení emisí popílku. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Vynasnažíme se závadu odstranit v co nejkratším možném čase. Za možné nepříjemnosti se omlouváme.


Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).


Poslední aktualizace proběhla 2/2015.

AVE Kralupy s.r.o.

[ Představení společnosti ] [ Představení spalovny ] [ Jak spalovna pracuje ] [ Emise ]

Představení společnosti AVE Kralupy s.r.o.

Logo společnosti Společnost AVE Kralupy s.r.o. je dceřinou společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Obchodní podíl ve společnosti je rozdělen takto:
- 99% AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
- 1% SYNTHOS Kralupy a.s.

Základní obchodní činností společnosti je termické odstranění nebezpečných odpadů. Strategickým cílem společnost AVE Kralupy s.r.o. je spalovnu postupně opravovat, modernizovat a zkvalitňovat provozní postupy a kontrolní mechanizmy. Celoroční kontinuální provoz spalovny, který je též základním cílem společnosti, je omezen legislativním i technologickým maximem 10 000 t/rok.

Tržby společnosti jsou generovány z příjmů odpadů k jeho ekologickému odstranění a též prodejem 1,6 MPa páry do energetické sítě společnosti Synthos Kralupy a.s.

Společnost je držitelem certifikátů systémů dle
ČSN EN ISO 9001:2008
ČSN EN ISO 14001:2004
ČSN OHSAS 18001:2007
ČSN ISO/IEC 27001:2005

Po kliknutí se zvětšený certifikát otevře v novém okně


Nově je společnost držitelem těchto certifikátů:
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
Odborný podnik pro nakládání s odpady

Po kliknutí se zvětšený certifikát otevře v novém okně