Průmysl

Dění v průmyslu

Synthos Kralupy a.s. - 20.5., 16:20
Havarijně taktické cvičení Unipetrol RPA ukončeno, jednotka HZS se vrací na základnu.

Synthos Kralupy a.s. - 20.5.2019
Probíhá havarijně taktické cvičení na bloku 8605, zaměřené na únik propan-butanu.

MERO ČR a.s. - 25.3.2019
Dnes bude zahájena rekonstrukce ropné nádrže H01 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. V rámci rekonstrukce nádrže proběhne její čištění, které bude trvat do poloviny června. Během čištění se mohou v závislosti na klimatických podmínkách uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. I v letošním roce budeme aplikovat, stejně jako v předchozích letech, moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby práce v areálu CTR měly minimální dopad na okolí. Za případné nepříjemnosti se předem omlouváme.Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).


Poslední aktualizace proběhla 12/2018.

SYNTHOS Kralupy a.s.

[Představení společnosti] [Environmentální politika] [Životní prostředí] [Výrobky] [JUNIOR PROGRAM]

Představení společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.

Logo společnosti Jediným akcionářem společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. je polská společnost SYNTHOS SPÓLKA AKCYJNA.

SYNTHOS Kralupy a.s. (dříve KAUČUK, a.s.) je chemický podnik s dlouholetou tradicí, jehož základy byly položeny v roce 1954, kdy bylo rozhodnuto o jeho výstavbě v Kralupech nad Vltavou. Samotná stavba začala v roce 1958 na místě bývalého vojenského letiště. V roce 1963 byla zahájena výroba syntetického kaučuku a v průběhu dalších let došlo k rozšíření výroby v oboru polystyrénových plastů.

K velkému rozmachu firmy došlo v polovině 80. let, kdy byla uvedena do provozu jednotka rafinerie ropy. Ta vedle své hlavní činnosti, produkce pohonných hmot a kapalných plynů, vyrábí také některé základní komponenty pro výrobní program KAUČUK, a.s. V rámci restrukturalizace české petrochemie byla rafinerie v roce 1996 vyčleněna do nově založené společnosti - Česká Rafinérská, a.s. Zbylá petrochemická část podniku se o rok později stala součástí skupiny UNIPETROL.

Důležitým mezníkem pro rozvoj firmy byl rok 1998, kdy v rámci investičního programu byla původní jednotka na výrobu styrenu nahražena novou, moderní s vyšší kapacitou a do provozu byla rovněž uvedena nová jednotka na produkci blokového krystalového polystyrenu. V závěru téhož roku byl odstaven poslední uhelný kotel a podniková energetika přešla na spalování ušlechtilých paliv. Těmito kroky bylo dosaženo významného zlepšení životního prostředí. V roce 2003 byla zprovozněna nová jednotka na výrobu etylbenzenu, která je umístěna v areálu CHEMOPETROLU, a. s. v Litvínově. V červnu 2005 se stala skupina UNIPETROL součástí PKN ORLEN.

V rámci restrukturalizace skupiny byl zahájen proces prodeje společnosti KAUČUK, který byl dokončen 19.7.2007 kdy vlastnická práva získala společnost s podobným produktovým portfoliem, Firma Chemiczna DWORY, S.A. z Polska. V souladu se svými strategickými cíli rozhodl nový majitel o změně obchodního jména KAUČUK, a.s., na SYNTHOS Kralupy a.s. Nová obchodní firma byla zapsána do obchodního rejstříku dne 2.11.2007. Se změnou obchodního názvu souvisí i změna loga skupiny SYNTHOS.

Kontakt
SYNTHOS Kralupy a.s.
O. Wichterleho 810
278 52 Kralupy nad Vltavou
Česká republika

Zdroj: www.synthosgroup.com