Průmysl

Dění v průmyslu

Synthos Kralupy a.s. - 20.5., 16:20
Havarijně taktické cvičení Unipetrol RPA ukončeno, jednotka HZS se vrací na základnu.

Synthos Kralupy a.s. - 20.5.2019
Probíhá havarijně taktické cvičení na bloku 8605, zaměřené na únik propan-butanu.

MERO ČR a.s. - 25.3.2019
Dnes bude zahájena rekonstrukce ropné nádrže H01 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. V rámci rekonstrukce nádrže proběhne její čištění, které bude trvat do poloviny června. Během čištění se mohou v závislosti na klimatických podmínkách uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. I v letošním roce budeme aplikovat, stejně jako v předchozích letech, moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby práce v areálu CTR měly minimální dopad na okolí. Za případné nepříjemnosti se předem omlouváme.Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).


Poslední aktualizace proběhla 12/2018.

Linde Gas

Linde logoHistorie společnosti začíná u dceřinné společnosti německého koncernu Linde. Historie koncernu se začala psát již v roce 1879, kdy Carl von Linde založil ve Wiesbadenu podnik na vývoj a výrobu chladírenských zařízení.

V průběhu 130leté historie se výrobní program postupně měnil, nicméně dominantní roli vždy představovala výroba technických plynů. Velikost podniku postupně rostla mimo jiné i spojením s firmou AGA a z původně malé lokální firmy se stal koncern světového významu. V září roku 2006 došlo ke spojení Linde a britské BOC.

V současnosti je The Linde Group přední světová plynařská a inženýrská společnost s přibližně 68 tisíci zaměstnanci ve více než 100 zemích po celém světě.

Společnost Linde zakoupila v roce 1991 v tehdejším Československu 30% akcií podniku Technoplyn, čímž vznikla společnost LINDE TECHNOPLYN a.s. V květnu 1995 se pak stala jejím jediným vlastníkem. Pokud jde o kvalitu výrobků a služeb, patří Linde Gas a.s. (změna názvu proběhla v roce 2006) mezi nejlepší v koncernu Linde, a zároveň zaujímá vedoucí postavení na českém trhu. Společnost Linde Gas a.s. investovala od roku 1991 do výroby a distribuce technických plynů v České republice více než 15 miliard Kč.

Linde Gas a.s. disponuje největší prodejní sítí technických plynů a příslušenství v České republice. Zákazníci si mohou naše výrobky koupit na více než 200 prodejních místech.

Jakost, bezpečnost a životní prostředí

Pro dosažení této vize se zavazujeme, že bezpečnost, ochrana zdraví, péče o životní prostředí a kvalita jsou základní předpoklady každého našeho podnikání, že všichni neseme osobní odpovědnost za SHEQ a že vedoucí pracovníci na všech úrovních jdou v oblasti SHEQ osobním příkladem.
Pro splnění našich cílů v oblasti SHEQ je vybudován integrovaný způsob řízení, který zahrnuje certifikovaný systém řízení managementu jakosti (QMS), certifikovaný systém managementu ochrany životního prostředí (EMS), potravinářských plynů (FSSC) a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Seznam certifikací naleznete zde.
V oblasti bezpečnosti ochrany zdraví je naší prioritou provádění veškerých činností bezpečným způsobem. Dosažení nulové nehodovosti a minimalizace veškerých zdravotních rizik a ztrát. Uvědomujeme si, že ochrana zdraví, bezpečnost a péče o životní prostředí jsou stejně důležité jako výroba, cena a výsledky podnikání.
Naše výrobky jsou bezpečné a ekologicky nezávadné. Svým zákazníkům otevřeně poskytujeme veškeré informace o produktech a o způsobu jejich používání, což je základem pro budování dlouhodobých vztahů s nimi.
Dosažené výsledky veřejně prezentujeme a předáváme naše zkušenosti na odborných seminářích a konferencích. Odborně se podílíme na tvorbě legislativních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. O tom, že naše cesta se ubírá správným směrem svědčí mimo jiné i výše uvedené certifikáty a opětovné získání Osvědčení Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii.
Politika jakosti, bezpečnosti a ochany životního prostředí

Produkty a služby

Technické plyny, speciální plyny a mediciální plyny mají velmi různorodé možnosti využití. Mohou urychlovat nebo naopak zpomalovat procesy, zahřívat, chladit, upravovat nebo naopak chránit různé výrobky. Satelit v kosmu, vyleštěné sklo, dobře vyzrálé banány, čistá voda, ne každý by v této souvislosti myslel na technické plyny. A přesto se používají na celém světě, každou vteřinu. Linde nabízí svým zákazníkům více než 300 aplikací plynů ve všech oblastech života, včetně řady doplňkových služeb. Jako "neviditelní pomocníci" poskytují plyny cenné služby pro člověka a životní prostředí.

Více o produktech a službách společnosti Linde Gas a.s.

Zdroj: http://www.linde-gas.cz