Průmysl

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA s.r.o., rafinérie Kralupy - 18.1.2019 09:29
Použítí fléry z důvodu plánované opravy zařízení kolony C 01. Doba trvání:3 hod.

Unipetrol RPA s.r.o., rafinérie Kralupy - 17.1.2019
Plánované odstavení a zaslepení vývěvy na jednotce VRU 3630 regenerace par zamezí cca na 1 hodinu chod jednotky. Plyny nebudou unikat, budou kumulovány v zařízení.

Unipetrol RPA s.r.o., rafinérie Kralupy - 10.1.2019
Odstavení plynojemu z důvodu výměny membrány. Systém jednotky rekuperace par (VRU) bude nadále provozován v automatickém režimu bez plynojemu. Výměnu a výrobu membrány bude provádět specializovaná odborná firma, událost potrvá 8-13 týdnů.Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).


Poslední aktualizace proběhla 12/2018.

Mero

MEROMERO ČR, a. s. (MEzinárodní ROpovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde společnost vybudovala celkem 14 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou 1 300 000 m3.

MERO ČR, a. s., vznikla k 1. lednu 1994 sloučením PETROTRANS, a. s., Kralupy nad Vltavou a MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu Družba a tehdejší výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku.

Společnost je recertifikována renomovanou společností DET NORSKE VERITAS AS současně dle normy ISO 9001, SO 14001 a OHSAS 18001, což dohromady tvoří integrovaný systém řízení, který sestává z již zmiňovaného systému EMS dle ISO 14001, dále pak systému managementu jakosti dle ISO 9001 a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001, resp. Směrnice Rady 96/82/ES. Nedílnou součástí integrovaného systému řízení je již zavedený systém personálního řízení, systém finančního řízení, systém řízení ochrany dat, pipeline integrity management a další subsystémy.

Od prosince 2012 vlastní MERO ČR, a.s. 5% podíl ve společnostech vlastnících a provozujících ropovod TAL. Touto akvizicí byl realizován zásadní krok k posílení úrovně energetické bezpečnosti České republiky.

Správní a výkonné orgány společnosti
Výroční zprávy společnosti

Kontakty

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748
278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
tel: 315 701 100
fax: 315 720 110
E-mail: info@mero.cz
Internet: www.mero.cz

MERO Germany GmbH
MERO-Weg 1
85088 Vohburg a.d. Donau
phone: +49 8457 926-234
fax: +49 8457 926-220
E-mail: info@mero-germany.de
Internet: www.mero-germany.de