Průmysl

Dění v průmyslu

Synthos Kralupy a.s. - 20.5., 16:20
Havarijně taktické cvičení Unipetrol RPA ukončeno, jednotka HZS se vrací na základnu.

Synthos Kralupy a.s. - 20.5.2019
Probíhá havarijně taktické cvičení na bloku 8605, zaměřené na únik propan-butanu.

MERO ČR a.s. - 25.3.2019
Dnes bude zahájena rekonstrukce ropné nádrže H01 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. V rámci rekonstrukce nádrže proběhne její čištění, které bude trvat do poloviny června. Během čištění se mohou v závislosti na klimatických podmínkách uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. I v letošním roce budeme aplikovat, stejně jako v předchozích letech, moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby práce v areálu CTR měly minimální dopad na okolí. Za případné nepříjemnosti se předem omlouváme.Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).


Poslední aktualizace proběhla 12/2018.

Mero

MEROMERO ČR, a. s. (MEzinárodní ROpovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde společnost vybudovala celkem 14 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou 1 300 000 m3.

MERO ČR, a. s., vznikla k 1. lednu 1994 sloučením PETROTRANS, a. s., Kralupy nad Vltavou a MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu Družba a tehdejší výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku.

Společnost je recertifikována renomovanou společností DET NORSKE VERITAS AS současně dle normy ISO 9001, SO 14001 a OHSAS 18001, což dohromady tvoří integrovaný systém řízení, který sestává z již zmiňovaného systému EMS dle ISO 14001, dále pak systému managementu jakosti dle ISO 9001 a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001, resp. Směrnice Rady 96/82/ES. Nedílnou součástí integrovaného systému řízení je již zavedený systém personálního řízení, systém finančního řízení, systém řízení ochrany dat, pipeline integrity management a další subsystémy.

Od prosince 2012 vlastní MERO ČR, a.s. 5% podíl ve společnostech vlastnících a provozujících ropovod TAL. Touto akvizicí byl realizován zásadní krok k posílení úrovně energetické bezpečnosti České republiky.

Správní a výkonné orgány společnosti
Výroční zprávy společnosti

Kontakty

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748
278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
tel: 315 701 100
fax: 315 720 110
E-mail: info@mero.cz
Internet: www.mero.cz

MERO Germany GmbH
MERO-Weg 1
85088 Vohburg a.d. Donau
phone: +49 8457 926-234
fax: +49 8457 926-220
E-mail: info@mero-germany.de
Internet: www.mero-germany.de