Průmysl

Dění v průmyslu

Synthos Kralupy a.s. - 20.5., 16:20
Havarijně taktické cvičení Unipetrol RPA ukončeno, jednotka HZS se vrací na základnu.

Synthos Kralupy a.s. - 20.5.2019
Probíhá havarijně taktické cvičení na bloku 8605, zaměřené na únik propan-butanu.

MERO ČR a.s. - 25.3.2019
Dnes bude zahájena rekonstrukce ropné nádrže H01 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. V rámci rekonstrukce nádrže proběhne její čištění, které bude trvat do poloviny června. Během čištění se mohou v závislosti na klimatických podmínkách uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. I v letošním roce budeme aplikovat, stejně jako v předchozích letech, moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby práce v areálu CTR měly minimální dopad na okolí. Za případné nepříjemnosti se předem omlouváme.Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).


Poslední aktualizace proběhla 12/2018.

Cray Valley Czech s.r.o.

logoSpolečnost je výrobcem kapalných polymerů včetně jejich aplikací a provádí své podnikatelské aktivity k dosažení vysoké kvality svých výrobků a služeb. Svou činnost vykonává plně v souladu s požadavky právních a jiných předpisů při trvalé snaze předcházet environmentálnímu znečištění a ekologické újmě, minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí, maximálně efektivně využívat obnovitelné i neobnovitelné přírodní zdroje a neustále se zlepšovat. Součástí aktivit společnosti je i výzkum a vývoj v oblasti polymerní chemie.

Cray Valley Czech s.r.o. a ekologie

Vedení společnosti CVC si je vědomo odpovědnosti za bezpečnost zaměstnanců, ochranu pracovního prostředí, majetku, informací a obyvatelstva v okolí společnosti. Zajištění bezpečnosti musí být respektováno při všech činnostech všemi osobami pohybujícími se v prostoru společnosti.

Vedení společnosti CVC respektuje faktické i potenciální dopady činností společnosti na životní prostředí a v rámci IMS stanovuje zásady řízení společnosti, které odpovídají povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností, výrobků a služeb společnosti, zajišťují plnění relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým organizace podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.