Průmysl

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA s.r.o., rafinérie Kralupy - 18.1.2019 09:29
Použítí fléry z důvodu plánované opravy zařízení kolony C 01. Doba trvání:3 hod.

Unipetrol RPA s.r.o., rafinérie Kralupy - 17.1.2019
Plánované odstavení a zaslepení vývěvy na jednotce VRU 3630 regenerace par zamezí cca na 1 hodinu chod jednotky. Plyny nebudou unikat, budou kumulovány v zařízení.

Unipetrol RPA s.r.o., rafinérie Kralupy - 10.1.2019
Odstavení plynojemu z důvodu výměny membrány. Systém jednotky rekuperace par (VRU) bude nadále provozován v automatickém režimu bez plynojemu. Výměnu a výrobu membrány bude provádět specializovaná odborná firma, událost potrvá 8-13 týdnů.Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).


Poslední aktualizace proběhla 12/2018.

Cray Valley Czech s.r.o.

logoSpolečnost je výrobcem kapalných polymerů včetně jejich aplikací a provádí své podnikatelské aktivity k dosažení vysoké kvality svých výrobků a služeb. Svou činnost vykonává plně v souladu s požadavky právních a jiných předpisů při trvalé snaze předcházet environmentálnímu znečištění a ekologické újmě, minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí, maximálně efektivně využívat obnovitelné i neobnovitelné přírodní zdroje a neustále se zlepšovat. Součástí aktivit společnosti je i výzkum a vývoj v oblasti polymerní chemie.

Cray Valley Czech s.r.o. a ekologie

Vedení společnosti CVC si je vědomo odpovědnosti za bezpečnost zaměstnanců, ochranu pracovního prostředí, majetku, informací a obyvatelstva v okolí společnosti. Zajištění bezpečnosti musí být respektováno při všech činnostech všemi osobami pohybujícími se v prostoru společnosti.

Vedení společnosti CVC respektuje faktické i potenciální dopady činností společnosti na životní prostředí a v rámci IMS stanovuje zásady řízení společnosti, které odpovídají povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností, výrobků a služeb společnosti, zajišťují plnění relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým organizace podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.