Průmysl

Dění v průmyslu

Synthos Kralupy a.s. - 20.5., 16:20
Havarijně taktické cvičení Unipetrol RPA ukončeno, jednotka HZS se vrací na základnu.

Synthos Kralupy a.s. - 20.5.2019
Probíhá havarijně taktické cvičení na bloku 8605, zaměřené na únik propan-butanu.

MERO ČR a.s. - 25.3.2019
Dnes bude zahájena rekonstrukce ropné nádrže H01 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. V rámci rekonstrukce nádrže proběhne její čištění, které bude trvat do poloviny června. Během čištění se mohou v závislosti na klimatických podmínkách uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. I v letošním roce budeme aplikovat, stejně jako v předchozích letech, moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby práce v areálu CTR měly minimální dopad na okolí. Za případné nepříjemnosti se předem omlouváme.Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).


Poslední aktualizace proběhla 12/2018.

SPOLANA a.s.

[Představení společnosti] [Životní prostředí] [Staré ekologické zátěže] [Provoz] [Produkty]

Představení společnosti SPOLANA a.s.

Jediným akcionářem společnosti SPOLANA a.s. je polská společnost ANWIL SPÓLKA AKCYJNA, která patří do skupiny PKN Orlen.

SPOLANA a.s. patří mezi nejvýznamnější chemické společnosti v rámci českého průmyslu. Vznikla 1. května 1992 transformací ze státního podniku.

Hlavními produkty Spolany jsou:
- NERALIT® - polyvinylchlorid (PVC)
- Kaprolaktam
- Hydroxid sodný
- Kyselina sírová a Oleum
- SPOLSAN® - hnojivo na bázi síranu amonného

SPOLANA a. s. má vybudován integrovaný systém řízení, zahrnující systém řízení jakosti (QMS) dle normy EN ISO 9001:2008, systém řízení ochrany životního prostředí (EMS) dle normy EN ISO 14001:2004 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) "Bezpečný podnik" s uplatněním požadavků ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001:2007.

Zdroj: www.spolana.cz