Průmysl

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA s.r.o., rafinérie Kralupy - 18.1.2019 09:29
Použítí fléry z důvodu plánované opravy zařízení kolony C 01. Doba trvání:3 hod.

Unipetrol RPA s.r.o., rafinérie Kralupy - 17.1.2019
Plánované odstavení a zaslepení vývěvy na jednotce VRU 3630 regenerace par zamezí cca na 1 hodinu chod jednotky. Plyny nebudou unikat, budou kumulovány v zařízení.

Unipetrol RPA s.r.o., rafinérie Kralupy - 10.1.2019
Odstavení plynojemu z důvodu výměny membrány. Systém jednotky rekuperace par (VRU) bude nadále provozován v automatickém režimu bez plynojemu. Výměnu a výrobu membrány bude provádět specializovaná odborná firma, událost potrvá 8-13 týdnů.Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).


Poslední aktualizace proběhla 12/2018.

SPOLANA a.s.

[Představení společnosti] [Životní prostředí] [Staré ekologické zátěže] [Provoz] [Produkty]

Představení společnosti SPOLANA a.s.

Jediným akcionářem společnosti SPOLANA a.s. je polská společnost ANWIL SPÓLKA AKCYJNA, která patří do skupiny PKN Orlen.

SPOLANA a.s. patří mezi nejvýznamnější chemické společnosti v rámci českého průmyslu. Vznikla 1. května 1992 transformací ze státního podniku.

Hlavními produkty Spolany jsou:
- NERALIT® - polyvinylchlorid (PVC)
- Kaprolaktam
- Hydroxid sodný
- Kyselina sírová a Oleum
- SPOLSAN® - hnojivo na bázi síranu amonného

SPOLANA a. s. má vybudován integrovaný systém řízení, zahrnující systém řízení jakosti (QMS) dle normy EN ISO 9001:2008, systém řízení ochrany životního prostředí (EMS) dle normy EN ISO 14001:2004 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) "Bezpečný podnik" s uplatněním požadavků ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001:2007.

Zdroj: www.spolana.cz